Sirkus Frp i Namsretten

Et ekstraordinært landstyremøte kan redde Carl I. Hagen fra et smertelig nederlag i namsretten. Dersom de utstøtte får klaget sin sak før nominasjonsprosessen i Oslo, faller mye av grunnlaget for saken i namsretten bort. I går kveld sa Carl I. Hagen at det skal holdes et ekstra landsstyremøte i tide.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et politisk sirkus hadde premiere i Oslo Namsrett i går. I dag fortsetter den absurde forestillingen, nå også med Carl I. Hagen i manesjen.

Dag Danielsen og de andre utstøtte i Oslo Frp krever at Oslo Namsrett opphever suspensjon- og eksklusjonsvedtaket fra Frps sentralstyre. Men nå kommer det fram opplysninger som kan gjøre det vanskeligere for byfogd Lars Borge-Andersen å midlertidig oppheve det omstridte vedtaket.

Nytt møte

Et av saksøkernes hovedargument for en midlertidig forføyning, at suspensjonsvedtaket oppheves nå, er at nominasjonsmøtet i Oslo Frp er siste helgen i januar. Neste landsstyremøte, der Danielsen og de andres anke kan behandles, først er i februar. Dermed vil Dag Danielsen være avskåret fra å få en sikker stortingsplass etter neste valg.

I går kveld uttalte Hagen at en ankesak skal behandles i god tid før dette.

- Vi har hele tiden hatt til hensikt å innkalle til et ekstraordinært landsstyremøte hvis suspensjons-vedtakene ankes. Det vil skje snarest mulig og før nominasjonsmøtet i Oslo, fastslår Carl I. Hagen.

I namsretten i går kom det fram at sentralstyret åpnet for dette allerede da suspensjonene ble vedtatt av sentralstyret.

Hagen garanterer

Hagen er ikke redd for å bli tatt i saksbehandlingsfeil. - Har vi gjort alvorlige feil i saksbehandlingen, kan sentralstyret reise saken på nytt. Og ingen kan være i tvil om at sakens utfall vil være det samme, sier Hagen til Dagbladet.

De utstøtte Frp-ernes advokater var meget fornøyde etter første dag i retten:

Hagen-tap

- Carl I. Hagens hovedpoeng har jo vært at dette ikke er noen sak for retten. På det punktet har han ikke en gang støtte av sin egen prosessfullmektig, kommenterer advokat Cato Schiøtz som representerer den ekskluderte nestformannen i Oslo Frp, Fleming Dahl.

For Frps prosessfullmektiger overrasket i går med å ikke kreve avvisning av saken.

I retten ble de anonymiserte anklageskrivene identifisert med navn og dato. Med et par unntak er brevene skrevet i oktober og november i år, etter at opprenskingsprosessen i Frp var startet.

Moskva-prosess

- Dette er å sammenligne med Moskva-prosessene: Man konkluderer først og skaffer premissene etterpå. Jo dypere vi går i grunnlaget for supensjoner og eksklusjoner, jo svakere er grunnlaget, sier advokat Bjørn Stordrange som er prosessfullmektig for suspenderte stortingsrepresentant Dag Danielsen.

Saksøkerne hevder at eksklusjonene og suspensjonene bygger på vilkårlighet, faktiske feil og feil ved saksbehandling.

Selv om saksøkerne ikke skulle få saken avgjort i denne runden, har saksøkerne oppnådd mye.

Krevde honorar for innlegg

Et brutalt søkelys rettes mot partiledelsens organisasjonskultur.

Fleming Dahl ble ekskludert for å ha stått for mobbing og utfrysing, for angivelig å ha nektet medlemmer å stemme, og for å ha snakket nedsettende om Peter N. Myhre.

I retten i går forklarte Dahl at han slett ikke var til stede da de aktuelle personer ble nektet å stemme, men at de kom fra et annet bydelsparti og følgelig ikke hadde stemmerett i dette lokallaget.

Grunnen til at han hadde omtalt Myhre på et årsmøte, var spørsmål fra et medlem om hvorfor Myhre hadde fakturert 657 kroner for et innlegg han hadde holdt i sitt eget lokallag!

Mer tid

Noe av det mest oppsiktsvekkende som kom fram i retten i går, var hasterapporten fra det såkalte organisasjonskulturutvalget. Dette utvalget, som ledes av stortingsrepresentant Lodve Solholm, har et mandat i å mekle og rydde opp i konflikter i partiet. Selv har Solholm beskrevet sin rolle som brobygger for framtida.

Den foreløpige rapporten som er laget etter 16 intervjuer i løpet av fire dager, gjengir imidlertid likt og ulikt av rykter og påstander om de anklagede, og konkluderer med at det må aksjoneres.

Men fordi ingen av de ekslusjonstruede er forelagt anklagene, anbefaler utvalget kun midlertidige reaksjoner fram til 15. januar.

Katastrofe i Oslo

Men sentralstyret så bort fra dette rådet. Etter to og en halv times møte søndag kveld var dommene klare.

FIRE FOR HAGEN: Carl I. Hagen bruker høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen (fra venstre) og hans tre rettslige medhjelpere Svein Aage Valen, Erik Raanes og Trond Hatland for å vinne saken.