– Situasjonen er for ustabil

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Enslige mindreårige asylsøkere strømmer til Norge, særlig fra Afghanistan. Inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil ikke lenger «frede» de yngste. Regjeringen vil nå tvangsreturnere enslige mindreårige afghanere til Kabul mot at Norge bygger et mottak eller internat for dem. Men ifølge FNs høykommissær for flyktninger skal barn bare returneres når de har familie eller omsorgspersoner i hjemlandet som har evne og vilje til å ta imot dem.

– Et slikt opplegg er ikke realistisk i dagens Afghanistan. I verste fall kan det bety at barn dumpes i Kabul til ei svært usikker framtid. Det fins i dag ikke noe program som vil kunne ta imot og sikre reintegrering for unge asylsøkere som sendes tilbake fra Norge, sier Poul Brandrup som er Redd Barnas landssjef i Afghanistan.

– Kan ikke unge asylsøkere reintegreres?

– I mange tilfeller vil de ende opp uten støtte fra familien og lokalsamfunnet. De er sosialt og økonomisk avskrevet. Etter ett til fire år i Europa, er mange også blitt mer «vestlige» og moderne og risikerer dermed å støtes ut. Særlig unge jenter og kvinner kan ikke komme tilbake til landsbygda – de har ingen muligheter sosialt. Det eneste stedet disse barna kan sendes tilbake til, er Kabul. Her er situasjonen svært vanskelig, titusener lever på gata og er avhengig av narkotika.

– Hva skjer med de unge i Kabul?

– Faren er at mange ender opp på gata og utnyttes til kriminalitet, prostitusjon eller slaveliknende arbeid. Det fins knapt noen lovlige måter å tjene penger på. Afghanistan er et ungt land med halvparten av befolkningen under 28 år – og svært høy arbeidsløshet. Utfordringen for Afghanistan og det internasjonale samfunnet er: Utdanning og sosial og økonomisk mulighet for de unge.

– Det er ifølge Andersen de mest ressurssterke familiene som sender barna med menneskesmuglere til Norge?

– I motsetning til hva deres minister sier, er det ikke slik. Det er en sosial utskillelse der de ressurssterke sender barna til utdanning i blant annet India. Vår erfaring er at mange av de unge som flykter har skaffet seg penger til reisen ved å selge narkotika. Mange havner i Sentral-Asia, Ukraina og Russland, der de utnyttes grovt. Norges problem med afghanske asylsøkere som ikke har rett til opphold, er toppen av isfjellet.

– Andersen sier familiene vil hente sine hjemsendte sønner i Kabul?

– Forestillingen om at fattige familier fra landsbygda og fjellene vil reise til Kabul for å hente barna sine, er feil. De vil ikke ha midler eller muligheter. Dessuten vil en person som har levd utenfor Afghanistan i flere år, være utenfor familiemønstrene, ekteskapssystemet osv.

– Menneskesmuglere utnytter dem. De får ikke opphold i Norge. Er det ikke bedre om afghanske barn og unge aldri dro, slik Andersen sier?

– Jeg tviler ikke på at ministeren har gode hensikter. Men forslaget om å opprette returinternat vil ikke

fungere slik virkeligheten ser

ut i dag. Hensikten må jo være å gjøre barn og unge til gode

samfunnsborgere gjennom utdanning. Får de unge derimot utdanning i Norge, kan de forsørge seg enten i Norge eller

ved retur til Afghanistan. Innsatsen bør heller settes inn på å stoppe menneskesmugling

ut av Afghanistan gjennom å

gi unge utdanning og mulig- heter.

– Er de norske forslagene billig symbolpolitikk for å vise såkalt handlekraft?

– Det er det ikke opp til meg å kommentere.