SKATTEKUTT: Finansminister Siv Jensen (Frp) vil senke skattesatsen til 22 prosent i 2019. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
SKATTEKUTT: Finansminister Siv Jensen (Frp) vil senke skattesatsen til 22 prosent i 2019. Foto: Tore Meek / NTB scanpixVis mer

Lavere skatt for bedrifter og lønnsmottakere

Siv kutter i formuesskatten - får kjeft av SV

Regjeringen foreslår å kutte satsen for selskaps- og personskatt fra 23 til 22 prosent i 2019. Men nye kutt i formuesskatten provoserer.

– For femte år på rad gir regjeringen skattekutt til de med mest og velferdskutt til folk flest. Det øker ulikheten, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun viser til at regjeringen i budsjettforslaget legger opp til å bruke 690 millioner kroner på å øke rabatten for verdsettelse av aksjer og næringseiendom til 25 prosent samt øke bunnfradraget til 1,5 millioner kroner.

Det er mer enn hva som settes av til å redusere satsen for personskatt fra 23 til 22 prosent. Fordi dette grepet gjøres mykere ved at den såkalte trinnskatten øker,

Den foreslåtte reduksjonen i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten vil også øke avkastningen etter skatt av å investere i aksjer og driftsmidler for de som er i formuesskatteposisjon. Videre dempes favoriseringen i formuesskatten av investeringer i primærbolig og fritidsboliger fremfor investering i næringsvirksomhet. På den annen side øker favoriseringen av aksjer og driftsmidler noe sammenlignet med sekundærbolig, bankinnskudd og obligasjoner. Forslaget kan bidra til at en større del av sparingen kanaliseres til investeringer i næringsvirksomhet. Det kan også bidra til økte investeringer blant virksomheter som er avhengige av norsk egenkapital for å få gjennomført sine prosjekter. Regjeringens forslag om lavere formuesskatt antas på denne bakgrunn å ha en positiv langsiktig virkning på norsk økonomi og arbeidsplasser

år vi senker skattesatsene for personer og selskap blir det mer lønnsomt å -investere i norske arbeidsplasser, vi gir familier større økonomisk frihet og gjør det mer attraktivt å jobbe, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Satsen er i tråd med skatteforliket på Stortinget fra 2016 gradvis redusert fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent i 2018.

Skattereduksjonen på alminnelig inntekt blir delvis motvirket av økt trinnskatt, men samlet sett blir marginalskattesatsen på arbeidsinntekt redusert «for de aller fleste», ifølge Finansdepartementet.

Den foreslåtte reduksjonen i verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten vil også øke avkastningen etter skatt av å investere i aksjer og driftsmidler for de som er i formuesskatteposisjon. Videre dempes favoriseringen i formuesskatten av investeringer i primærbolig og fritidsboliger fremfor investering i næringsvirksomhet. På den annen side øker favoriseringen av aksjer og driftsmidler noe sammenlignet med sekundærbolig, bankinnskudd og obligasjoner. Forslaget kan bidra til at en større del av sparingen kanaliseres til investeringer i næringsvirksomhet. Det kan også bidra til økte investeringer blant virksomheter som er avhengige av norsk egenkapital for å få gjennomført sine prosjekter. Regjeringens forslag om lavere formuesskatt antas på denne bakgrunn å ha en positiv langsiktig virkning på norsk økonomi og arbeidsplasser