Siv øker oljepengebruken

Veksten i norsk økonomi er høyere enn ventet og anslås til 2,7 prosent i år. Samtidig bruker regjeringen 7 oljemilliarder mer enn anslått i statsbudsjettet.

SE TV LIVE: Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett. Video: Christian Wehus / Dagbladet / NTB Scanpix Vis mer

Regjeringen smører budsjettet 238 miliarder oljekroner. Det tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i oljefondet, ifølge nøkkeltallene fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram klokken 8 i dag.

Oljepengebruken er 7 milliarder kroner høyere enn anslått da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram i fjor høst.

I forslaget til statsbudsjett ble det såkalte strukturelle, oljekorrigert underskuddet anslått til 231,2 milliarder kroner i 2019.

Den økte pengebruken forklares med at uroen i finansmarkedene det siste halve året reduserte verdien av oljefondet med rundt 500 milliarder kroner.

I budsjettforslaget framgår det også at regjeringen venter at arbeidsledigheten vil fortsette å falle. Prognosen anslår nå en ledighet på 3,7 prosent i 2019, mot antatte 3,8 prosent da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst.

Den økte oljepengebruken drar også opp den såkalte budsjettimpulsen til 0,5 prosent. Det er høyere enn da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst. Ifølge Finansdepartementet er finanspolitikken om lag nøytral dersom man ser 2018 og 2019 under ett.

Lekkasjer

Revidert nasjonalbudsjett er en justering av statsbudsjettet for 2019, med ekstrabevilgninger og noen nye satsinger for det neste halvåret.

En rekke anslag og beregninger for norsk økonomi inngår også i budsjettdokumentene, som finansminister Siv Jensen (Frp) først legger fram i sin helhet på en pressekonferanse klokken 11 i dag.

Samtidig med revidert nasjonalbudsjett kommer kommuneproposisjonen, som er regjeringens opplegg for kommuneøkonomien til neste år. Denne leses med lupe av opposisjonen, ikke minst i år med et lokalvalg rundt hjørnet.

Selv om budsjettforslaget fra regjeringen ennå ikke er lagt fram, er viktige bevilgninger og satsinger gjort kjent gjennom en mengde lekkasjer. Blant de mest omtalte er 1,5 milliarder kroner til 900 flere heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld, 250 millioner til utbedring av jernbanen mellom Asker og Lillestrøm, 300 millioner ekstra til E18 vest for Oslo, 100 millioner til nytt utstyr i politiet samt 105 millioner til avbøtende tiltak som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).

Har flertall

I tillegg har regjeringen varslet at sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent samt at utgiftstaket for dem som mottar bostøtte økes. De omstridte endringene i pleiepengeordningen blir også reversert fra 1. juli, i tillegg til at det kommer et nytt register som skal avdekke terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelser.

Også når det gjelder avgifter er det enkelte nyheter. Engangsavgiften på biler som er eldre enn 20 år fjernes og ordningen med lavere alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte sider. I tillegg fjernes momsen på e-bøker og strømmetjenester med e-bøker.

Da KrF trådte inn i regjering i januar, fikk landet en flertallsregjering. Dermed er det første gang siden den rødgrønne perioden fra 2005 til 2013 at regjeringen kan legge fram et budsjettforslag for Stortinget i visshet om at det blir vedtatt.

Men selv om regjeringen har flertallet bak seg på Stortinget, er det rom for mindre omprioriteringer når budsjettet kommer til behandling i de ulike komiteene på Stortinget. Finanskomiteen har frist til 14. juni med å avgi sin budsjettinnstilling. Behandlingen i stortingssalen skjer 21. juni.