ENIGE: Skattedirektør Hans Christian Holte tok i mot finansminister Siv Jensen i Skatteetatens høyborg på Helsfyr i Oslo i formiddag. Her presenterte de den nye reformen som skal gi et mer effektivt byråkrati.  Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET
ENIGE: Skattedirektør Hans Christian Holte tok i mot finansminister Siv Jensen i Skatteetatens høyborg på Helsfyr i Oslo i formiddag. Her presenterte de den nye reformen som skal gi et mer effektivt byråkrati. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADETVis mer

Siv presenterte nye byråkratigrep i dag

Flytter bilårsavgiften fra toll- til skatteetaten for å reindyrke etatenes oppgaver.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Endringer vil styrke grensekontrollen og gi en mer effektiv offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen til Dagbladet.

I formiddag møtte hun skattedirektør Hans Christian Holte. Skatteetatens 6249 ansatte ble varslet på videooverførte allmøter klokka 12 og 13 i dag.

Allmøter i dag Her ble de ansatte orientert om følgende:

• Ansvar for særavgifter, blant annet årsavgift for motorvogn, flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten.

• Ansvaret for merverdiavgift ved innførsel av varer flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten.

- Vi er klar for å ta på oss de nye oppgavene. En naturlig reform, som samler forvaltningen av skatter og avgifter i Skatteetaten, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Bedre rustet Finansminister Siv Jensen understreker at endringene har som formål å styrke grensekontrollen for å bekjempe kriminalitet.

- Det vil bli økning av tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En utvidet politimyndighet for tollerne vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet, forklarer Siv Jensen.

Finansministeren poengterer at regjeringen ønsker en velfungerende offentlig sektor.

- Nå rendyrker vi to etater. På den ene siden handler det om en mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning med bedre service til skatteyterne, både privatpersoner og næringslivet, samt bekjempelse av svart arbeid og svindel.

Nye farlige stoffer - På den andre siden handler det om å styrke tolletaten for å bekjempe den økende narkotikasmuglingen, som fører til at mange mennesker mister livet sitt av rusmisbruk.

Nå kommer narkotikaen inn i Norge fra to kanaler, både den tradisjonelle innførselen over grensen og dessuten nye farlige, syntetiske stoffer via posten, sier Siv Jensen.  

Finansdepartementet har tro på at næringslivet vil oppleve større samordning og en mer helhetlig behandling i skatte- og avgiftssaker når den nye reformen er iverksatt.

I en redegjørelse fra departementet heter det at «Skatteetatens helhetlige ansvar for skatter og avgifter vil redusere administrative kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer for flere avgiftstyper får Skatteetaten også bedre muligheter til å se disse i sammenheng. Tiltaket kan dermed bidra til å redusere omfanget av svart økonomi og skatte- og avgiftssvindel, og gi de skatte- og avgiftspliktige bedre tjenester og service.»