Siv vrir på virkeligheten

Siv Jensen og fremskrittspartiet prøver å vri på virkeligheten slik at virkeligheten skal passe inn i deres premisser.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politisk debatt er bra. Det gir utfordring på ens egne standpunkter å lese og lytte til folk med andre meninger.

Fremskrittspartiet tar til ordet for at arbeidsgivere skattefritt skal kunne betale månedskort for sine ansatte istedet for å innføre rushtidsavgift.

Rushtidsavgift vil nemlig ramme flere titall tusen mennesker som daglig pendler til hovedstaden. Politikere skal selge de beste alternativene, så kan velgerne stemme etter oppskriften til partiet de syntes har det beste partiprogrammet.

Premisser bør bygges på faktakunnskaper og ikke på løgner. Derfor er det min plikt som velger å granske politikernes påstander med fakta de viser til. Siv Jensen viser til en undersøkelse i sitt debattinnlegg i Dagens næringsliv denne helgen. Hun skriver: «Fra Transportøkonomisk institutt viser at 80 % prosent av dem som i dag reiser inn til Oslo kjører kollektivt. De resterende 20 % består av personer som uansett må bruke bil til og fra jobb».

Hadde det vært slik at 80 % prosent som reiser inn til Oslo hver dag bruker kollektivt, så hadde denne debatten om rushtidsavgift vært unødvendig. Det burde da ha vært unødvendig å innføre rushtidsavgift. Derfor har jeg selv undersøkt den samme undersøkelsen Siv refererer til for å sjekke om uttalelsene hennes er omtolkninger av faktaene i undersøkelsen.

Å vri på faktaopplysninger er svært alvorlig. En politiker som gjør dette bygger sine påstander på falske premisser og det kan gi katastrofale følger. Det skaper også politikerforakt.

I undersøkelsen Siv refererer til, så er det 80 % av Oslos befolkning som har tilgang til kollektivt, men det er ikke slik at 80 % av dem som i dag reiser inn til Oslo kjører kollektivt slik Siv Jensen påstår.

Undersøkelsen sier at kun 9 % bruker kollektivtransport fra omegn til Oslo. De fleste bruker fortsatt bil. Siv Jensen prøver her å vri om på faktaene og prøver å vri seg unna virkeligheten. Hvis 80 % hadde reist kollektivt inn til Oslo, så hadde debatten om rushtidsavgift vært unødvendig, men det er kun 9 % som bruker kollektivt inn til Oslo, så debatten om rushtidsavgift er absolutt nødvendig.

Siv vrir på virkeligheten

Jeg leser artikkelen ferdig og blar videre i avisen. Yara har kjøpt en to siders annonseplass i avisa der de reklamerer med arbeidet med fornybar energi. Her står det: «Hvis forbruket av fossilt brensel fortsetter i samme tempo som i dag, risikerer vi at olje- og gassforekomstene tømmes innen 50 år og at vi går tom for kull i løpet av noen generasjoner».

Hvis Yara har rett, så bør vi iallefall kjøre mindre bil og bruke mer kollektivt. På SSB sine sider kan jeg lese at at veitrafikk er ansvarlig for en femtedel av klimagassutslippene. Dette er enda et argument for at vi bør kjøre mer kollektivt. Siv Jensen mener at Norge kun står for to promille av verdens CO2-utslippene og syntes det er da helt unødvendig å gjøre dette til et tema. Hun argumenterer videre for at vi bør heller forbedre det eksisterende veinettet slik at det blir bedre flyt og dermed mindre kø.

Å «relativisere» faktaer er en måte å unnslippe virkeligheten. Å relativisere er å vise til at det vi gjør betyr så lite i den store sammenheng, så derfor bør vi ikke endre vår atferd. Her prøver Siv Jensen å vri seg unna en lokal valgsak til å sette debatten i et globalt perspektiv.

La meg referere videre til den undersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt som Siv Jensen refererte til: «Mer bruk av kollektivtransport på bekosting av bilbruk vil gi positive effekter ved reduserte forurensende utslipp både globalt og lokalt. Høy bilbruk medfører ofte sjenerende lukt, støy og støv, i tillegg til trengsel og dårlig framkommelighet i byer. På lokalt nivå vil derfor høyere bruk av kollektivtransport i tillegg kunne bidra til hyggeligere bymiljøer og bedre tilgjengelighet for myke trafikanter om bilbruken samtidig reduseres». Det er verd å merke seg ordet «lokalt».

Siv Jensen og fremskrittspartiet prøver å vri på virkeligheten slik at virkeligheten skal passe inn i deres premisser. De som lar seg føre bak lyset er velgerne og ikke minst de som lar seg overbevise av Siv Jensens gale premisser.