<strong> Strammer til:</strong>  Gjeldende praksis skal videreføres, men forskriftsfestes for å gi en svak innstramming, ifølge finansminister Siv Jensen.  Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
Strammer til: Gjeldende praksis skal videreføres, men forskriftsfestes for å gi en svak innstramming, ifølge finansminister Siv Jensen. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

Sivs boligpakke: Reglene banken må følge når de skal gi boliglån

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Hegnar.no): Finansminister Siv Jensen legger i skrivende stund sin mye omtalte boligpakke.

Hun innleder med at boligprisene har vokst nesten uavbrutt de siste 20 årene. Husholdningenes gjeld vokser raskere enn deres inntekter, og gjelden har aldri vært høyere.

- Utviklingen i boligpriser og gjeld gir grunn til bekymring. Vi har erfaring med at sterk vekst i boligpriser og gjeld kan lede til brå fall og langvarige økonomiske tilbakeslag. Vi tar denne utviklingen på alvor, sier Jensen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner forteller at regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre regelverk og plan- og byggeprosesser.

- Vi gjør det billigere å bygge bolig gjennom mindre byråkrati og enklere planprosesser. Det er gjort en rekke forenklinger i byggereglene og flere forenklinger kommer, sier han.

- Regjeringen har allerede gjennomført tiltak for å få fortgang i behandlingen av plan- og byggesaker. Vi vil se på flere tiltak som påvirker tilbudssiden av boligmarkedet, blant annet gå gjennom byggeteknisk forskrift. Vi vil prioritere endringer som bidrar til lavere kostnader for utbyggere, sier fortsetter Sanner.

Utbyggere som inngår avtale med forbruker om bygging av bolig, må ifølge regjeringen stille en garanti for oppfylling av avtalen.

Regjeringen har vedtatt å sette ned et hurtigarbeidende lovutvalg som skal se på garantireglene. Utvalget skal blant annet vurdere om forbrukerhensyn kan ivaretas med lavere kostnader for utbygger og boligkjøper.

Videre konstaterer regjeringen at byggenæringen står overfor et omfattende regelverk «som er krevende og kostbart å overholde».

- Regjeringen vil vurdere å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet et styrket ansvar for å samordne arbeid med nytt regelverk for bygg.

- Ansvaret for ulike regelverk for boligbygging er i dag spredt på mange departementer. Regjeringen vil styrke samordningsrollen i departementet, slik at  departementet får et overordnet blikk på kostnadseffekten av de ulike kravene som stilles, heter det.

Samtidig erkjenner regjeringen at det tar tid før tiltakene på tilbudssiden i boligmarkedet får full virkning på utviklingen i boligpriser og gjeld.

Finansdepartementet har derfor fastsatt en midlertidig forskrift om krav til nye lån med pant i bolig, «som vil bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet og sikre bankenes fleksibilitet i boliglånsaker».

Forskriften om nye lån Bankene skal etter forskriften blant annet beregne kundens evne til å betjene boliglånet ut fra inntekt og alle relevante utgifter, og ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng.

Nedbetalingslån med pant i bolig skal ikke overstige 85 prosent av boligens verdi, mens rammekreditter ikke skal overstige 70 prosent av boligens verdi.

Disse kravene kan oppfylles med tilleggssikkerhet i form av pant i annen fast eiendom eller selvskyldnerkausjon eller -garanti. For boliglån som overstiger 70 prosent av boligens verdi stilles det krav om avdragsbetaling.

For å sikre at bankene fortsatt vil ha tilstrekkelig fleksibilitet til å kunne yte lån til kredittverdige kunder som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, åpnes det for at inntil 10 prosent av volumet av innvilgede lån per kvartal kan være lån som ikke oppfyller forskriftskravene om betjeningsevne, belåningsgrad eller avdragsbetaling.

Innvilgelse av slike lån må være innenfor rammer og retningslinjer fastsatt av bankens styre.

Kvoten på 10 prosent innebærer blant annet at bankene kan fortsette dagens praksis med samfinansiering med startlån.

- Bidrar til stabilitet For å opprettholde konkurransen i markedet skal lån som flyttes fra en bank til en annen (refinansiering) ikke regnes med i kvoten på 10 prosent.

- Det er viktig at vi har rammer for bankenes boliglånspraksis som på en best mulig måte bidrar til en god og stabil utvikling i norsk økonomi, og til at kredittverdige kunder kan få boliglån. Jeg har tiltro til at norske banker gjør gode kredittvurderinger i de enkelte lånesakene, men for sterk vekst i utlånene kan bidra til økt risiko i norsk økonomi. Vi forskriftsfester derfor klare krav til bankenes boliglånspraksis, samtidig som vi gir bankene fleksibilitet til fortsatt å utøve godt bankhåndverk, sier finansminister Siv Jensen.

Forskriften bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, og skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Ikke endret i troen på rentekutt - Vi tror ikke boligprisene vil dempes av disse tiltakene de neste 1-2 årene. Utover denne horisonten kan det hende tiltakene demper prisene, men det beror på hva regjeringen faktisk klarer å gjennomføre på tilbudssiden. Dermed opprettholder vi vår tro om flate boligpriser ut frem til første halvdel 2016 og deretter en marginal oppgang, skriver sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets i en kommentar.

- Tiltakene fra regjeringen er i tråd med Norges Banks vurderinger av Finanstilsynets forslag. Derfor endrer ikke dette på vårt syn om Norges Banks rentesetting. Vi opprettholder prognosen om rentekutt med 25bp på torsdag og en viss sannsynlighet (ca. 20%) i rentebanen for enda et rentekutt, fortsetter han.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer