-  Sjefene må ta ansvar

Et enstemmig Storting vil piske arbeidsgivere til å få ned sykefraværet. Nå skal sjefene finne annet arbeid til ansatte med langtidssykemelding.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Reglene trer i kraft 1. juli. Ap's sosialpolitiske talsmann, Bjarne Håkon Hanssen, slår fast at den reviderte folketrygdloven representerer en kraftig innstramming for arbeidsgiverne.

-  Dette er ikke en innstramming for ansatte. Folk som er syke skal få sin sykemelding, men arbeidsgivere kan ikke lenger la folk gå langtidssykemeldt og overlate regninga og ansvaret til staten, sier Hanssen.

Noen av tiltakene:

 For å få rett til sykepenger, skal den syke så tidlig som mulig og seinest innen 8 uker prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet unntatt når medisinske grunner klart er til hinder.

Unntaksvis kan det likevel ytes sykepenger utover 8 uker hvis det ikke er mulig å gjennomføre arbeidsrelaterte aktiviteter på arbeidsplassen.

 Arbeidsgiver plikter å iverksette arbeidsrelaterte tiltak så tidlig som mulig, og seinest når arbeidsuførheten har vart åtte uker.

 Kan den syke delvis utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, skal det ytes graderte sykepenger.

 Hvis den syke ikke kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver, kan trygdeverket utbetale fulle sykepenger under aktivisering og arbeidstrening hos arbeidsgiver.

 Sykepenger kan ytes i en periode på opptil 4 uker dersom den syke forventes å kunne gjenoppta sitt ordinære arbeid på heltid eller deltid etter denne perioden.

 Tar rehabiliteringen lengre tid, eller om det er behov for varig tilrettelegging av arbeidet, kan det ytes sykepenger i opptil 8 uker.

 Fører ikke bedriftsinterne tiltak fram, skal yrkesrettet attføring vurderes så tidlig som mulig.

Truer legene

Stortinget slår videre fast at leger som ikke «innen rimelig tid gir trygden de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre en sak om sykepenger» risikerer å miste retten til å skrive ut sykemeldinger. Den sykemeldte har på sin side plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og trygdeetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt.