POSE-SIV:  Siv Jensen legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett. Blant «høydepunktene» er skroting av poseavgift til fordel for økt el-avgift, 250 millioner til syriske flyktninger, og en milliardpakke til kommunene som kompensasjon for tapte skatteinntekter. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
POSE-SIV: Siv Jensen legger i dag fram revidert nasjonalbudsjett. Blant «høydepunktene» er skroting av poseavgift til fordel for økt el-avgift, 250 millioner til syriske flyktninger, og en milliardpakke til kommunene som kompensasjon for tapte skatteinntekter. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

Sjekk de 18 viktigste lekkasjene fra Sivs budsjett

Kommunene får 1,1 milliarder, PST får 130 millioner og du får høyere strømregninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SISTE: Regjeringen øker oljepengebruken med 5,1 milliarder kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Totalt brukes 2,6 prosent av kapitalen i oljefondet, melder NTB.

Oslo (NTB): Klokka 11 i dag legger finansminister Siv Jensen fram revidert nasjonalbudsjett.

Her er følger en liste over 18 av de viktigste budsjettlekkasjene som har kommet fram så langt.

Blant «høydepunktene» er skroting av poseavgift til fordel for økt el-avgift, 250 millioner til Syria, og en milliardpakke til kommunene som kompensasjon for tapte skatteinntekter.

En samlet opposisjon krever at Norge tar imot 10.000 nye kvoteflyktninger de neste to årene, mens regjeringen heller vil bruke penger på å hjelpe i nærområdene. Det er ikke lagt inn ekstrabevilgninger i dette budsjettet for å ta imot flere kvoteflyktninger, men KrF sa i går at det heller ikke var et krav fra deres side.

1. Tredobling av antall kvoteflyktninger med særlige medisinske behov fra 20 til 60.

2. Støtten til Syria og nabolandene økes med 250 millioner, til totalt 1 milliard kroner.

3. Økte bidrag for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet.

4. Ekstrabevilgning på 11,3 millioner kroner til saksbehandling i UDI.

5. 38,8 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet for ekstra vakthold på grunn av et skjerpet trusselbilde.

6. Opp mot 100 millioner kroner til arbeid mot terror og radikalisering. Pengene går til tiltak i fengsler og kommuner.

7. 3 millioner kroner til forsøksprosjektet med dyrepoliti i Sør-Trøndelag.

8. Friske midler til HV-øvelser i Forsvaret.

9. Egen ferjeavløsningsordning og et nytt system for belønning av kommuner i vekst.

10. Vegtilsynet skilles ut fra Statens vegvesen for å få et uavhengig tilsyn underlagt Samferdselsdepartementet.

11. Forslag til hvordan dagens 288 kommunale kemnerkontorer skal erstattes av større, statlige regionkontorer presenteres.

12. Kommunene får omlag en milliard kroner for å kompensere for tapte skatteinntekter. Skattesvikten er beregnet til 1,9 milliarder kroner.

13. Den omstridte poseavgiften som ble lagt på is tidligere i vår, fjernes.

14. 40 millioner kroner settes av til skredsikring i Romarheimsdalen i Nordhordland.

15. 106 millioner kroner ekstra til 64 tiltak mot barnefattigdom.

16. Skattefradrag til ytterligere 15.000 uføretrygdede.

17. Innstrammingene i permitteringsreglene fra i fjor blir reversert.

18. Husbanken får 6,7 millioner kroner til forbedring av IKT-systemer. Hensikten er bedre kontroll med utbetaling av bostøtte.

- Regjeringen foreslår å styrke kommunenes økonomi med 1,1 milliarder kroner. Det er fordi det er viktig å opprettholde de gode tjenestetilbudene i kommunene, sa finansminister Siv Jensen (Frp) til NRK i går.

PST får over halvparten av de nesten 130 millioner kronene regjeringen bruker på å styrke innsatsen mot terror og radikalisering.

- Det er en tiltakspakke som går til å styrke terrorberedskapen og forebyggingen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) til TV 2 i går.

Politiet får 38,8 millioner kroner, og det meste av dette går til Oslo politidistrikt. I tillegg får kommunene 10 millioner og kriminalomsorgen 2 millioner til å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Mens noen får mer penger over revidert nasjonalbudsjett, er det andre som får økte kostnader.

Regjeringen øker el-avgiften med 0,5 øre per kilowattime. Det skal dekke tapte inntekter til staten som følge av at poseavgiften vrakes.

Den omstridte poseavgiften som regjeringen og samarbeidspartiene kranglet om i fjor høst, skulle egentlig ha vært innført 15. mars. Nå blir den vraket for godt og erstattet med økt el-avgift i stedet.

• Følg framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett på db.no.