Valgomat 2019

Sjekk hvem du er mest enig med i Dagbladets valgomat

Valgkampen er i gang for alvor. I Dagbladets valgomat kan du få hjelp til å finne det partiet som står deg nærmest.

Valgomaten består av 30 spørsmål fordelt på seks ulike kategorier. Du oppgir i hvilken grad du er enig eller uenig i en gitt påstand og rangerer spørsmålet etter viktighet.

Når alle spørsmålene er besvart, får du oppgitt partiene som står deg nærmest i fallende rekkefølge. Dagbladet har valgt ut spørsmålene, som siden er besvart og rangert av partiene selv. Vektingen står for avisens regning.

Dagbladet har tatt utgangspunkt i spørsmål som preger den politiske dagsordenen på nasjonalt plan. Siden valgomaten ikke er brutt ned på hver enkelt kommune, omfattes den kun av partier som i dag er representert på Stortinget.

Det innebærer at du ikke vil få opp som alternativ Folkeaksjonen nei til mer bompenger eller andre mindre partier og lokale lister.