Sjekk legen din på data

Er du syk og oppsøker flere leger, kan du risikere å få vidt forskjellige medisiner og anbefalinger fra samtlige. Ved hjelp av noen enkle tastetrykk på PC-en kan du nå forsikre deg om at du får den mest effektive behandlingen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er Folkehelsa som står i spissen for den nye internasjonale helsedatabasen, «The Cochrane Library», i Norge. Databasen tilbyr pålitelig og veldokumenterte oppdateringer om medisiners og behandlingers effekt. Databasen er allerede i bruk ved flere norske sykehus. For en tusenlapp i året kan du kjøpe deg den samme informasjonen. Du kan sjekke alt fra hvordan du som gravid best burde følges opp, til hvilke medisiner som er mest effektive mot trange blodårer i beina.

- I dag er det enorme variasjoner i hva pasienter tilbys av behandling. En av årsakene er at mange leger er usikre på effekten av ulike helsetiltak. Dette kan skape usikkerhet både for helsepersonell og pasienten, mener Arild Bjørndal, avdelingsoverlege ved Folkehelsa.

Hjelp til leger

Bjørndal er overbevist om at det nye dataverktøyet vil redusere ulikhetene i behandlingstilbudet i alle deler av helsetjenesten.

- Fram til nå har det nærmest vært umulig å holde seg oppdatert innen medisinsk forskning. Databasen vil utvilsomt lette dette arbeidet, sier Bjørndal, som også tror at dataverktøyet vil bidra til å redusere risikoen for feilbehandlinger i framtida. Den norske lægeforening har nå planer om å legge databasen ut på sin hjemmeside.

Den internasjonale helsedatabasen er allerede i bruk ved flere norske sykehus, deriblant Rikshospitalet i Oslo.

Bedre sikkerhet

- Risikoen for å gi pasienter behandling som ikke er effektiv, vil utvilsomt reduseres, hevder Tom Tanbo, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken ved Rikshospitalet.

Heller ikke han er i tvil om at databasen vil bety en kvalitetsheving av norske helsetjenester.

Om kort tid kan seksjonsoverlegen og hans kollegaer ved kvinneklinikken ved Rikshospitalet taste seg vei i databasen på avdelings-PC-ene. Til nå har de måttet oppsøke sykehusets medisinske bibliotek for å skaffe seg samme informasjon.

Når det nye Rikshospitalet står ferdig, er planen at databasen skal være tilgjengelig for alle de ansatte via sykehusets datanettverk.

KJEMPEMULIGHET: Kvinneklinikken ved Rikshospitalet vil bruke den internasjonale helsedatabasen. - Risikoen for at pasienten får behandling som ikke er effektiv vil reduseres, mener seksjonsoverlege Tom Tanbo.