Sjekk om du er en vinner

Finn veien gjennom budsjettjungelen. Dagbladet viser deg budsjettets vinnere og tapere dersom regjeringen får det som den vil:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barnefamilien:

To grupper av barnefamilier vinner: De med barn under 2 år og de med barn mellom 16 og 18 år. Resten taper.

Mange småbarnsfamilier (0- 2 år) vil nyte godt av økningen i kontantstøtte på 737 kroner i måneden. Heretter skal det altså bli mulig å få 3000 kroner hver måned i kontantstøtte for de aller minste.

Barnetrygden utvides til å omfatte dem mellom 16 og 18 år. Omleggingen av barnetrygden gir dem minst 9000 kroner mer å rutte med.

Men medaljen har sin bakside:

Forsørgerfradraget på selvangivelsen fjernes helt. I dag er det på 1820 kroner for barn (0- 15 år) og 2540 kroner for ungdom (16- 18 år).

I tillegg skal søskengraderingen i barnetrygden halveres.

De generelle barnetrygdsatsene for første og andre barn økes med 516 kroner i året, mens trygden for de neste barna reduseres med 468 kroner.

Den lavtlønte:

Minstefradraget øker fra 34 900 til 36 600

Personfradraget øker fra 26 300 til 27 700 i skatteklasse 1 og fra 52600 til 55 400 i skatteklasse 2, det vil si en oppgang på rundt 5%. Det betyr at folk som ikke betaler toppskatt, kan tjene på budsjettet (så fremt lønnsveksten deres er under 5%).

Den høytlønte:

Grensen for toppskatt økes mindre enn lønnsveksten. Dermed må 40 000 flere nordmenn betale toppskatt neste år. Den magiske grensen økes fra kroner 269 100 til 273 000 i skatteklasse 1 og fra kroner 318 600 til 323 000 i skatteklasse 2. Skatteøkningen vil bli på ca. 800 kroner.

Røykeren:

Avgiftene på rulletobakk øker med hele 17,6 prosent - det utgjør om lag 8 kroner pakka. Avgiftene på sigarer, snus, skrå og sigarettpapir foreslås økt tilsvarende.

Prisen på sigaretter skal ikke øke mer enn prisstigningen - en snau krone for tjuepakningen.

Alkohol:

Bondevik ønsker lik avgift på sterkvin og svakvin. Utslagene for sterkvin blir store:

Fiin Gammel Portvin blir 59 kroner billigere for en helflaske

Bailey's blir 46 kroner billigere

Bristol Cream blir 51 kroner billigere

Campari Bitter blir 58 kroner billigere

Annen alkohol holder omtrent de samme prisene som i dag:

Export-øl blir én krone dyrere pr. flaske

Svakvin blir 80 øre dyrere pr. helflaske

Brennevin blir 4,75 dyrere pr. helflaske

Bilisten:

Eiere av brukte kombibiler kan juble. Økte avgifter tvinger nybilprisene opp med 25 000 kroner, noe som også kommer bruktbileierne til gode. En tommelfingerregel er at prisen på relativt nye bruktbiler, øker med 75% av økningen i nybilprisen. Chrysler Voyager er landets mest solgte kombibil. En 1997-modell koster i dag 170 000, men vil stige med rundt 15 000 kroner dersom forslaget om økt avgift går i orden.

Øvrige forslag:

Årsavgiften på bil øker med 40 kroner

Årsavgiften på motorsykkel øker med 30 kroner

Årsavgiften på campingtilhenger øker med 20 kroner

Avgiften på bensin øker med 10 øre pr. liter

Avgiften på diesel øker med 20 øre pr. liter

Trafikktrygdeavgiften, som kreves inn av forsikringsselskapene, økes med 120 kroner fra 1. oktober 1999.

Huseieren:

Regjeringen foreslår å øke likningsverdien på boligene med 10 prosent. Dersom du eier en bolig med en likningsverdi på 200 000 kroner, øker fordelsbeskatningen med 140 kroner.

Verre er det at el-avgiften foreslås økt med hele 44 prosent. For en gjennomsnittlig husstand utgjør dette minst 500 kroner i året.

En ny grunnavgift for fyringsolje på 19 øre literen, forelås også innført.

Pendleren:

Bondevik ønsker høyere grense for hvem som skal kunne trekke fra utgifter til reise mellom hjem og jobb. I dag må summen være mer enn 7000 kroner i året, regjeringen vil heve den til 8500. Pendlere vil dermed tape inntil 420 kroner i året på endringen.

I tillegg legger regjeringen opp til at prisene på NSB øker med 3,5 prosent.

Studenten:

Bondevik vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe ved siden av studiene. Nå er grensen 3550 kroner brutto per måned. Tjener du mer enn dette, kuttes stipendet med hele 60% av det overskytende beløpet. Regjeringen foreslår å øke grensen til 5000 kroner. Det betyr at deltidsjobbende studenter slipper et årlig stipendkutt på inntil 8600 kroner.

Den organiserte:

Regjeringen foreslår å halvere fradraget for fagforeningsavgift. Dette utgjør netto 250 kroner for alle som betaler mer enn 1800 kroner i året til fagforeningen.

Den gavmilde:

Milde gaver til en del frivillige organisasjoner, kan heretter trekkes fra på selvangivelsen. Men du får ikke fratrekk for mer enn 900 kroner i året. I denne summen er fagforeningsfradraget inkludert.

TV-slaven:

Nye fjernsynsapparater blir om lag 500 kroner billigere. Dette skyldes at avgiften på fjernsyn, radio og kassetter bortfaller 1. september neste år.

Lisensen øker med 50 kroner.

Den sultne:

Lavere matpriser kommer tidligst i 2001.

Godtegrisen:

Sjokoladeavgiften går opp med fattige 28 øre pr. kilo.

Brusavgiften øker med 3 øre pr. liter.

Det innføres flere nye miljøavgifter, blant annet på drikke.