Sjekk utsiktene for din yrkesgruppe

Analysesjef Hans Kure i Aetat og prognosemakerne hans har vurdert de trygge, de ganske trygge og de utrygge yrkene:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De trygge

Helse, pleie, omsorg

- Ledigheten er lav nå og behovet for arbeidskraft vil bare øke. De ufaglærte kan kanskje møte noen problemer, men sykepleiere, hjelpepleiere og leger har i liten grad opplevd vekst i ledigheten. Det blir stort behov for hjelpepleiere og sykepleiere i årene som kommer.

De ganske trygge

Undervisning

- En del økning i ledigheten, men den er fortsatt lav.

Handel og service

- Ingen store endringer. Husholdningene har god økonomi, og vi tror ikke det private forbruk vil falle i nevneverdig grad.

Jordbruk, skogbruk og fiske

- Sysselsettingen går ned, men for de som er interesserte, er det lett å få jobb. Disse næringene merker ikke mye til svingningene i økonomien.

De utrygge

Industri

- Konkurranseutsatt sektor vil i langt sterkere grad oppleve konsekvensene av høy kronekurs og høy rente i året som kommer. Fjorårets planlagte utflagginger kan slå ut sterkere i år. Har høyere ledighet enn andre sektorer.

Administrasjon, data

- Mellomledere i det private og vanlige saksbehandlere i det offentlige er utsatt. Veksten i IT-ledigheten flater ut, men fortsatt øker ledigheten. På lang sikt vil etterspørselen trolig ta seg opp.

Bygg og anlegg

- Konjunkturene peker nedover. Men i motsetning til industrien svinger det raskere her. Derfor kan det relativt fort snu seg. På langt sikt vil behovet bli stort.