Sjekk veiprosjektene der du bor

Her er Sivs veiplaner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen 55 milliarder kroner til samferdsel.

Følg Statsbudsjettet i vårt Nyhetsstudio. Her er hele Statsbudsjettet, og er her er det i kortform.

40 milliarder skal gå som kapitalinnskudd til det såkalte infrastrukturfondet, som blant annet skal finansiere vei og jernbane. Fondet vil da være på 70 milliarder kroner. Regjeringen har tidligere lovet å fylle fondet til minst 100 milliarder kroner.

Fylkesveiene foreslås et løft gjennom både økte bevilgninger og mulighet til å ta opp større lån fordi staten forplikter seg til å betale rentene.

Rammen for rentekompensasjonsordningen økes til tre milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen satse på rassikring og tunnelsikkerhet.

Bevilgningene til veisektoren øker med 12,4 prosent.

Siv Jensen sa i sin finanstale at bedre infrastruktur er en av Regjeringsens vikstgste satsninger.

- Effektiv kommunikasjon vil styrke Norges konkurransekraft, legge til rette for velfungerende arbeidsmarkeder og skape en enklere hverdag for innbyggerne, sa Jensen.

Hun mener hun bygger landet for framtida.

- Regjeringen vil øke bevilgningene til utbygging av vei og kollektivtransport mer enn det ble lagt opp til i Nasjonal Transportplan. Vi foreslår en bevilgning til samferdsel på om lag 55 milliarder kroner, som er 5 milliarder kroner mer enn i årets budsjett. For veisektoren er økningen hele 12,4 prosent. Det kommer på toppen av at vi har økt bevilgningene til samferdsel for inneværende år med 1,7 milliarder kroner sammenliknet med Stoltenberg-regjeringens forslag. Regjeringen foreslår 40 milliarder kroner som nytt kapitalinnskudd til infrastrukturfondet. Fondet vil med dette være på til sammen 70 milliarder kroner. Regjeringen er dermed langt foran skjema for å øke fondet til 100 milliarder over fire år. Det gir mer forutsigbar finansiering av samferdsel, sa Jensen.

Hun sier Regjeringen ønsker å ta bedre vare på eksisterende veier og jernbanelinjer.

- Vi foreslår mer til drift og vedlikehold. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på vei bli redusert, sa finansministeren.

Fylkesveiene skal få et løft, både gjennom økte bevilgninger og en økning av lånerammen i rentekompensasjonsordningen til 3 milliarder kroner, ifølge budsjettforslaget.

For jernbane mener hun gjennom dagens budsjettforslag atdet vil bli bedre togtilbud på Trønderbanen og Sørlands­banen, og at det vil bli full fremdrift på Follobanen og planlegging av videre utbygging av intercity-strekningene.

- Regjeringen vil opprette et utbyggingsselskap for veg i løpet av 2015. Selskapet skal bygge ut mer helhetlig enn i dag, gi mer effektiv ressursbruk og legge større vekt på prosjektene som er mest lønnsomme for samfunnet. Det skal bli enklere, billigere og bedre vegbygging, sa Jensen.

Regjeringen har peket ut tre veiprosjekter hvor de skal vurdere å gjennomføre utbyggingen ved bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS). De aktuelle prosjektene er Tjeldsund-Langvassbukt i Nordland og Troms, Ommangsvollen-Grundset i Hedmark og Sotra-sambandet i Hordaland.

Om bompenger sa Jensen:

- Innkrevingen av bompenger bør bli smartere. Målet er at mer av pengene som blir betalt i bompenger, skal gå til selve prosjektene og mindre til å betale for finansiering av lån og administrasjon. Regjeringen er derfor i gang med å reformere bompenge­systemet. Som Stortinget allerede er kjent med, har flere prosjekter fått redusert innkreving av bompenger.