Sjekker alle celledødsfall

Politidirektør Ingelin Killengreen har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal gjennomgå dødsfall og skader på mennesker i politiarrestene de siste ti åra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utspillet kommer på bakgrunn av dødsfallet til Kristian Lensebakken (19) i politiarresten på Hamar i februar.

Gruppa skal også vurdere politiets behov for bistand av helsepesonell når mennesker innsettes i politiarresten, og under oppholdet i cella. Bruk av overvåkingsutstyr skal også gjennomgås, etter det Dagbladet får opplyst. Dette er utstyr det i såfall er aktuelt å installere i landets 27 såkalte politiarrester.

Advokat John Arild Aasen representerer faren til Kristian Lensebakken (19), som døde i forbindelse med at han ble satt inn i politiarresten på Hamar i februar i år. Aasen mener det er svært uheldig at politiets egen arbeidsgruppe nå skal evaluere tragedien på Hamar.

Blander kortene

- Det foregår fortsatt etterforskning i saken. Sefo har ikke levert sin innstilling til statadvokaten. Henlegger statsadvokaten saken, kommer vi til å anke til riksadvokat Tor-Aksel Busch. Dette betyr i såfall at dødsfallet i arresten på Hamar ikke er påtalemessig avgjort før arbeidsgruppa etter planen legger fra sitt arbeid, som jeg antar ikke vil bli unntatt offentlighet.

Dette kan bli veldig komplisert. Kortene kan bli blandet på en uheldig måte, sier advokat Aasen.

Stortingets justiskomite har oversendt et forslag fra representantene Olav Gunnar Ballo, Inga Marte Thorkildsen, Anne Helen Rui og Bjarne Håkon Hansen om å endre regelverket, slik at personer som er i fare for seg sjøl, sikres medisinsk vurdering, eventuelt medisinsk behandling eller overvåking.

Utfordrer Dørum

- Vi tillater oss å be om svar så rakst som mulig, skriver komiteens leder, Trond Helland. Ifølge Dagbladets kilder skal deparetmentet være positiv til innspillet fra representantene.

Etter det Dagbladet kjenner til, kommer Sefos innstilling i Hamar-saken om kort tid. Trolig blir ingen enkeltpersoner stilt til ansvar for Krisinans død. 19-åringen hade en promille på 2,7 i blodet og 3,4 i urinen på dødstidspunktet.

Det ble også funnet narkotiske stoffer i blodet som stammet fra medikamenter foreskrevet av lege. Dødsårsaken antas å være en blandingsforgiftning.

SJEKKES: Det var her, i politiarresten på Hamar, Kristian Lensebakken døde på cella i februar. Her er faren, Kristian Lensebakken, i forbindelse med et besøk på cella noen dager seinere.
UNDERSØKER: Ingelin Killengreen.