Sjekker ikke juryenes vandel

BERGEN (Dagbladet): 3300 personer velges ut som meddommere og jurymedlemmer i Bergen, men det har vist seg å være umulig å få kontrollert vandelen deres, slik loven krever.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Personene som blir valgt ut som meddommere til tingretten og jurymedlemmer til lagretten, skal kontrolleres opp mot politiets strafferegister, men det blir ikke gjort. Årsaken til det er at vi ikke får skilt ut hvilken type straff personene har fått. Det har til nå ikke vært mulig å finne et egnet system for kontroll, sier Toril Sværen Hesjedal, førstekonsulent ved bystyrets kontor i Bergen.

Utelukker

Dersom en person er dømt til betinget fengsel, kan personen først velges som lekdommer fem år etter dommen. Dersom en person er dømt til ubetinget fengsel, kan personen ikke velges som lekdommer før ti år etter at straffen er ferdig sonet.

- Vi har gjort tingretten og lagretten oppmerksom på dette forholdet, sier Toril Sværen Hesjedal.

Hun mener at det bør vurderes om domstolene selv skal få i oppgave å utføre utvelgelsen av lekdommere og kontrollere dem opp mot strafferegisteret.

- Domstolen er den instansen som har erfaring med lekdommere. Vi aner ofte ikke hvem disse personene er. Vi ser dem aldri, forklarer førstekonsulent Toril Sværen Hesjedal.

Fire år

De som står på listene til Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i Bergen tinghus, har fungert siden våren 2000. Det gjelder 500 personer til lagretten, 1400 menn og 1400 kvinner til tingretten.

- Arbeidet med å finne personene startet nesten et år i forveien. Vi var kjent med kritikken som blant annet dreide seg om at det var for mange eldre på listene. Derfor skrev vi til alle over 65 år som var oppført på listene fra forrige periode og ba dem om å gi beskjed tilbake om de fortsatt ønsket å være med. Det endte med at om lag 100 av 700 personer ble med videre. Etter dette har vi ikke lest avisoppslag om at noen av lekdommerne har sovnet, sier hun.

Mangler ressurser

Hesjedal og hennes kolleger valgte å beholde stammen fra forrige valgperiode og kontaktet bydelsstyrene for å få hjelp til å finne nye kandidater.

- Det ble et poeng for oss at vi måtte få et gjennomsnitt av befolkningen. Vi oppfordret derfor bydelsstyrene til å være kreative og fikk rimelig mange forslag tilbake. Neste gang må vi jobbe grundigere. Det krever store ressurser, som vi ikke alltid har, sier hun.

UMULIG: Førstekonsulent Toril Sværen Hesjedal i Bergen kommune sier at de ikke har et egnet system for å kontrollere lekdommere opp mot strafferegisteret.