Sjekker studenter i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste frykter at utenlandske studenter skal bidra til å utvikle masseødeleggelsesvåpen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forrige uke slo sjefen for FNs atomenergibyrå Mohammed El-Baradei fast at faren for en atomkrig aldri har vært større enn nå.

- En atomkrig er uunngåelig dersom vi ikke begynner å tenke på et nytt internasjonalt kontrollsystem, konstaterte Mohammed El-Baradei.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i flere år arbeidet med prosjekt «Operasjon Prevent», for å forhindre at teknologi og kunnskap fra norske bedrifter, institusjoner og universiteter skal kunne brukes til spredning av masseødeleggelsesvåpen.

- Spredning av slike våpen er et globalt problem. Norge må som andre land ta sitt ansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en spredning av våpnene, sier assisterende PST-sjef Trond Egil With til Dagbladet.

- Å hindre spredning av slike våpen har meget høy prioritet i PST, sier han.

- Misbruker kunnskap

PST understreker at de ikke ønsker å stigmatisere enkelte studenter. Likevel vil PST ha kontroll over hvem som tar høyere utdanning i fagområder som kan gi spisskompetanse i produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

- Vi har kontaktet universitetene i Norge og er på vei til å gjennomføre et samarbeid. Studenter og det akademiske miljøet må erkjenne at det alltid vil være noen som forsøker å utnytte kunnskap for å kunne misbruke opplysningene, sier informasjonssjef Trond Hugubakken i PST.

- PST og det norske samfunnet trenger assistanse fra det akademiske miljøet for å forhindre at norsk kunnskap blir misbrukt. Derfor er det viktig med økt bevisstgjøring, sier Trond Egil With.

Har ikke oversikt

Per i dag har ikke PST full oversikt over studenter i Norge som kommer fra land som ikke har ratifisert de forskjellige internasjonale avtalene mot spredning av masseødeleggelsesvåpen.

- Vi ønsker å få oversikt. Derfor innhenter vi nå opplysninger fra de forskjellige universitetene, sier politioverbetjent Torgrim Moseby, som leder det hemmelige politiets kamp mot spredning av masseødeleggelsesvåpen.

- Har dere avdekket at utenlandske studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner har misbrukt kunnskap de har fått her?

- Nei, det har vi ikke. Men det er flere eksempler fra nærliggende land, som vi liker å sammenlikne oss med, på at studenter har blitt avvist eller har vært nødt til å avbryte studiene, sier Moseby.

Positive reaksjoner

- Kan du presisere hvilke land studentene kommer fra?

- Det ønsker vi ikke. Men det dreier seg om studenter fra totalitære regimer og fra stater som ikke har ratifisert de internasjonale avtalene mot spredning av slike våpen. Det er dokumentert at land som har skaffet seg atomvåpen, har sendt studenter til andre land slik at de har fått kunnskap til å utvikle blant annet atomvåpen, sier Moseby.

Han presiserer samtidig at det er personer som innhenter spisskompetanse PST har fokus på.

- Dessverre er det ikke slik at alle som vil studere i Norge nødvendigvis bare har gode hensikter, sier Hugubakken.

- Hvordan har de akademiske miljøene reagert på at PST vil ha oversikt over hva utenlandske studenter studerer i Norge?

- Reaksjonene har vært positive. Vi er i dialog og har allerede fått lister fra blant annet Universitetet i Bergen. Listene fra Bergen inneholdt om lag 500 navn, sier Hugubakken.

Ikke-statlige aktører

PST har ikke bare fokus på studenter fra land som ikke har sluttet seg til kampen mot spredning av de fryktede våpnene.

- Terrororganisasjoner som al-Qaida og fanatiske religiøse sekter - som den som sto bak gassattentatet i Tokyo på nittitallet - er hva vi kaller ikke-statlige aktører. Det vil også være naivt å tro at organisert kriminalitet ikke ser muligheter for å tjene penger på å selge komponenter til slike våpen, sier Moseby.

Advarer

PST har ikke bare vært i kontakt med landets universiteter.

- Vi har den siste tida vært i kontakt med vel 170 norske bedrifter, institusjoner og universiteter. Årsaken er at vi mener det er behov for en bevisstgjøring, sier Torgrim Moseby.

Ved siden av å opplyse bedrifter som produserer komponenter eller deler til sivile kunder, har PST informert om at de samme komponentene kan brukes til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

- Norge er et høyteknologisk land og det produseres utstyr som også kan brukes til andre formål enn det er tenkt til, sier politioverbetjenten.

- Det er internasjonale eksempler på at laboratorieutstyr og vaksiner for eksempel kan brukes til biologiske våpen. Mindre komponenter i moderne teknologi, som dyser til sprøytemidler, kan også misbrukes. Derfor er det viktig at slikt utstyr ikke kommer i feil hender, sier Moseby.

SJEKKER STUDENTER: - For å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen må vi ha kontroll over hvilke studenter som studerer fag som kan være relevant for spredning av slike våpen, sier politioverbetjent Torgrim Moseby i PST.