Sjokkerende rettspleie

Amerikansk rettspleie sjokkerer på nytt med to saker mot barn. 13-årige Abraham er stilt for retten i Michigan for som 11-åring å ha skutt og drept en 18-åring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en annen sak er 11-årige Raoul blitt arrestert, lagt i jern og krevd stilt for retten for angivelige sexovergrep mot sin femårige søster.

  • Abraham er tiltalt for overlagt drap. Statsadvokaten har framstilt ham som en følelseskald snikskytter som av hensyn til samfunnet må dømmes til fengsel på livstid, uten mulighet til løslatelse, og har fått en dommer med på at gutten skal dømmes som voksen. Abrahams forsvarer sier at hans klient mentalt befinner seg på samme stadium som en seksåring. Intervjuer med Abraham tyder på at han absolutt ikke forstår hva som skjer med ham i domstolen.
  • Rekken av skyteepisoder i amerikanske skoler, der mange elever er blitt drept av medelever de siste årene, har fått lovgiverne i delstatene til å åpne for at barn som dreper, kan stilles for retten som voksne. Amnesty International kaller det en ny trend. Det er selvsagt en høyst foruroligende utvikling at stadig yngre barn begår grove, meningsløse forbrytelser, og altså også drap. Lovgivernes svar på disse tilfellene har vært å åpne for strengere straffer. Bare i beskjeden grad er det tenkt på eller satt inn andre tiltak, og de samme lovgiverne avviser lovforslag som vil begrense barns tilgang til skytevåpen.
  • Saken mot 13-årige Abraham er på en rekke punkter i strid med FNs konvensjon om barns rettigheter. USA har undertegnet, men ikke ratifisert barnekonvensjonen. Følelsekulden i synet på barn som stilles for retten, står i en absurd kontrast til at de konservative i den amerikanske kongressen nekter å betale sin gjeld til FN fordi FN støtter lovlige aborter, familieplanlegging og prevensjonsopplysning.
  • Det framstår også som et utslag av forskrudde tendenser i det amerikanske samfunn når noen sender politiet på 11-årige Raoul og får ham lagt i jern for angivelige seksuelle overgrep mot sin femårige søster. Dersom det i det hele tatt har funnet sted overgrep, må problemet behandles av andre personer og instanser enn av politifolk med håndjern.