Sjokkert over Dagbladet.no

Uten mulighet for anonymitet vil en del historier om viktige tema ikke nå offentligheten. Men det helt fundamentale må uansett være at den som skriver, vet om hun deltar i en anonym debatt eller ikke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har rykte på seg for å være litt schizofrent. Det kan jeg som leser leve med. Men da jeg oppdaget at Dagbladet.no ikke er konsekvent og forutsigbar i sin praktisering av åpen versus anonym debatt - samtidig som avisa er opptatt av å debattere dette spørsmålet rent prinsipielt - skjønte jeg at dette er en form for schizofreni jeg vanskelig kan leve med. Dagbladets nye debattsystem kan få alvorlige konsekvenser for både meg som debattant og andre mennesker.

Jan Omdahl skriver i en kommentar 12. desember: Det finnes også mange eksempler på at muligheten til å diskutere anonymt åpner for kritisk debatt på felt der mange tidligere har kviet seg for å ytre seg. Det samme mener jeg er tilfelle i debatter om ting som til en viss grad skal tilhøre den private sfære, men som samtidig har karakter av å være samfunnsproblemer.

Uten mulighet for anonymitet vil en del historier om viktige tema ikke nå offentligheten. Men det helt fundamentale må uansett være at den som skriver, vet om hun deltar i en anonym debatt eller ikke. Det burde være en selvfølge, men her har Dagbladet tatt meg fullstendig på senga.

4. desember forteller Jan Thoresen om en ny funksjon som er lagt inn i Dagbladets nettdebatter: Innloggede brukere kan følge andre debattanters innlegg via RSS. Dette ble jeg klar over da jeg leste Omdahls kommentar vel en uke senere.

Jeg har skrevet innlegg under både nick og eget navn som innlogget. Da jeg ble klar over den nye funksjonen hos Dagbladet.no, ble jeg både sjokkert og redd. Nå kan altså andre debattanter følge mine innlegg tilbake i tid, skrevet mens jeg levde i trygg forvissing om at jeg selv hadde kontroll over når jeg røpet min identitet og når jeg kunne være anonym.

Blant annet har jeg deltatt i debatter om familievold, hvorav noen innlegg skrevet under nick har omhandlet egne erfaringer med slik vold. I mange tilfeller har jeg ikke vært innlogget, men jeg tror jeg i en del av disse innleggene også har vært det. Jeg følte meg uansett trygg.

Når jeg ikke har skrevet om private erfaringer, har jeg som innlogget flere ganger brukt mitt eget navn, fordi jeg ikke ante at Dagbladet senere ville lage et system der andre kunne følge innleggene jeg hadde skrevet. At Dagbladet.no har laget dette nye systemet, er for meg å bli utsatt for et stort tillitsbrudd.

Konsekvensen vil kunne bli at mine kjente og familiemedlemmer, deriblant barn, kan lese om en del forhold som ikke skal ut i offentligheten, fordi involverte enkeltpersoner kan identifiseres. Dette er alvorlig, siden vedkommende som utøvet vold i mitt tilfelle ikke er straffet, av den grunn at saken var foreldet da forholdet ble anmeldt. Nå kan vedkommende altså likevel risikere å bli gjenkjent, både gjerningsperson og et annet offer i tillegg til meg.

For meg og mine kan dette bli meget ubehagelig. Jeg har brutt med deler av min familie, men det betyr likevel ikke at vedkommende har \\"glemt\\" min eksistens. Etter beste evne har jeg forsøkt å leve mitt eget liv og samtidig slippe å ha noe med vedkommende å gjøre. Dette kan bli vanskelig i framtida om det skulle komme for en dag at noen er hengt ut på nettet, selv om det ikke var min intensjon. Jeg har både barn, et annet voldsoffer og meg selv å ta hensyn til.

Dagbladet bør endre på den nye debattfunksjonen, slik at innloggede debattanter ikke får anledning til å følge andres innlegg tilbake til tiden før den nye ordningen var kjent for oss debattanter.