KRITISK:  - Jeg har lang erfaring fra internasjonalt arbeid med utsatte barn, men det var sterke inntrykk i Vestleiren under befaringen. Situasjonen var kaotisk, og uoversiktlig, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Region Nord ovenfor avisa Nordlys. Foto: Bufetat/Ole Åsheim/Nordlys
KRITISK: - Jeg har lang erfaring fra internasjonalt arbeid med utsatte barn, men det var sterke inntrykk i Vestleiren under befaringen. Situasjonen var kaotisk, og uoversiktlig, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Region Nord ovenfor avisa Nordlys. Foto: Bufetat/Ole Åsheim/NordlysVis mer

Sjokkrapport om norsk mottak: - Plasserte barn (1) med vannhode og hjernesvulst på kaldt bomberom

Bufdir-leder hardt ut mot «uforsvarlige situasjon» i Vestleiren, skriver Nordlys.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Avisa Nordlys presenterer i dag en hittil ukjent rapport om forholdene asylsøkerne har levd under ved mottakssenteret Vestleiren i Kirkenes.

Blant annet viser rapporten at det på et tidspunkt var nesten dobbelt så mange barn i leiren som det driveren Hero oppga og at funksjonshemmede mindreårige ble funnet i svært dårlig forfatning.

Et barn på 14 måneder med vannhode og svulst i hjernen ble plassert i et kaldt bomberom uten annen komfort enn noen madrasser.

- Uforsvarlig situasjon I saken til Nordlys kommer det fram at en delegasjon fra Bufetat og Fylkesmannen i Finnmark var direkte rystet over de rystende forholdene i leiren under befaringen i november i fjor.

- Jeg har lang erfaring fra internasjonalt arbeid med utsatte barn, men det var sterke inntrykk i Vestleiren under befaringen. Situasjonen var kaotisk, og uoversiktlig, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Region Nord ovenfor avisa.

Rapporten hans baserer seg på en befaring 20. og 21. november i fjor. Representanter for fylkesmannen og fylkeslegen var invitert til å delta i befaringen.

 - Slik situasjonen fremstod under befaringen disse to dagene, er min konklusjon at situasjonen for asylbarn i Vestleiren er uforsvarlig, selv sett ut fra en «minimumsstandard»-tilnærming. Uforsvarligheten knytter seg til manglende grunnleggende sikkerhet og omsorg for barn i en svært sårbar situasjon, oppsummerer regiondirektøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Familie med 11 barn på ett rom Overfor Nordlys ramser Bergstrøm opp 17 ulike forhold observert under befaringen som grunnlag for kritikken hans.
 
Her er noen av funnene, med Bufetat-direktørens egne ord:

- Vi observerer to familier med funksjonshemmede barn, hvor situasjonen fremstår som svært krevende. I den ene familien er det tre funksjonshemmede barn (to sterkt funksjonshemmet, CP, en lettere funksjonshemmet i rullestol), og en syk far med diabetes. Far forteller at barna er syke, to av barna ikke har tatt til seg næring på tre dager. I den andre to barn, derav ett som er døvstumt. Begge familiene har bodd på hvert sitt rom i over en uke.

- Det er ikke tilgang til toalett, vask eller dusj i samme plan i bygget de bor i. Fedrene forteller at de i over en uke har måttet bære sine barn opp og ned mellom etasjer for grunnleggende hygiene. Det gjør et sterkt inntrykk å se sterkt funksjonshemmede barn i det jeg vurderer som en svært dårlig forfatning.

100 flere barn en oppgitt I rapporten som Nordlys gjengir heter det videre:

- Hero oppgir at det er 537 asylsøkere i leiren ved befaring. Vi kan observere et overraskende stort antall barn i alle aldre. Hero oppgir at det i alt er 115 barn i leiren. Det oppgis å være 7 enslige mindreårige mellom 15-18. Ved manuell telling sammen med helsepersonell i helsebrakken under Fylkeslegens sammenkalte «krisemøte» senere på kvelden, er det registrert 220 barn under 15 år i leiren. Det er med andre ord et avvik på om lag 100 barn i anslaget fra driftsoperatør og helsepersonellet.

- Jeg får søndag kveld telefon fra Bufetat-representanter som er plassert i leiren (se strakstiltak). De har på kveldsrunde funnet to familier plassert i et bomberom under et av Sivilforsvarsbyggene. Det er til sammen 8 personer i rommet, kun utstyrt med madrasser på gulvet. Ingen vinduer, og kaldt. Fasilitetene er avbildet. I den ene familien er det tre personer; far, mor gravid i 8 mnd. og et barn på 14 mnd., med vannhode og tumor i hjernen. I den andre familien er det 3 barn, og en gravid mor.

- Ikke lenger en riktig beskrivelse Presserådgiver i UDI, Kristian Nicolai Stakset-Gundersen, sier til Nordlys at situasjonen rapporten beskriver er svært annerledes i dag.

- Dette er ikke lenger en riktig situasjonsbeskrivelse. I begynnelsen kom det nesten utelukkende enslige voksne menn over Storskog. Etter hvert kom det overraskende flere familier med funksjonshemmede barn eller familiemedlemmer, og det stiller selvsagt andre krav til tilbudet.

Han sier at bekymringsmeldingen fra Bufdir ble fulgt opp umiddelbart etterpå. Dette gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Finnmark, kommunen og driftsoperatøren Hero.

- Dels ble sanitære og renovasjonsforhold rettet opp, dels ble det etablert et tettere samarbeid med helsetjenesten i kommunen og fylket, for å sikre tilgang til disse, spesielt for barn og andre sårbare. Logistiske rutiner ble gjennomgått for å avdekke behov for oppfølging blant beboerne, sier Stakset-Gundersen overfor Nordlys.

- Hadde barnefaglig kompetanse Stakset-Gundersen legger vekt på at Bergstrøms befaring kom bare en uke etter at senteret ble åpnet, og at det var fullt i leiren fra dag en.

- Mange av driftsoperatørs ansatte var nye og rutinene for driften var ikke satt.  Jeg mener disse forholdene nå er ivaretatt, fortsetter Stakset-Gundersen til Nordlys.

Han sier også det ikke stemmer at det ikke var fagfolk til stede med barnefaglig kompetanse.

- Det har vært et samarbeid med barnevernet i kommunen for å sikre kompetanse på dette området.  I utgangspunktet var leiren innrettet på gjennomstrømming og logistikk.  I dag tas det høyde for noe lengre oppholdstid.  Det gjør at det rekrutteres inn medarbeidere med annen kompetanse, blant annet miljø og helse, sier presserådgiveren i UDI til Nordlys.

- Bedrer forholdene i leiren Mottaksleder Kent Richard Witzøe vil ikke kommentere noen av funnene gjort i befaringen i november. Han viser til at han ikke var ansatt i Hero på det tidspunktet.

Han sier imidlertid at de er i gang med en rekke utbedringstiltak i leiren for å gjøre forholdene bedre for beboerne.

- Vi deler av mange av de store sovesalene til mindre rom, og vi monterer dusj og wc der det er mulighet. Det blir mer fellesarealer i hver brakke, og kapasiteten tas ned fra 600 til 350 beboere, forklarer mottaksleder Kent Richard Witzøe overfor Nordlys.

Han sier mottaket også er i ferd med å få et bedre aktivitetstilbud.   - Aktiviteter er påbegynt, og Røde Kors er også på plass med et psykososialt team og aktivitetstilbud, sier Witzøe. Han understreker at også mattilbudet er bedret med mer varm mat. Det jobbes også med utvidelse av spiseområdet.

Witzøe avviser kritikk om mangelfullt renhold, og viser til at det ikke er Hero som vasker lokalene.

- Derimot sender vi klær til rens, sier han til Nordlys.

Endret formål for leiren På tidspunktet rapporten ble skrevet, så fungerte Vestleiren som et midlertidig akuttmottak. Asylsøkerne skulle etter retningslinjene til leiren kun oppholde seg der i 48 timer.

 BLE FUNNET I SIVILFORSVARSBYGG:  Flere asylsøkere bodde i et Sivilforsvarsbygg da Bufdir befarte Vestleiren. Foto: Bufetat
BLE FUNNET I SIVILFORSVARSBYGG: Flere asylsøkere bodde i et Sivilforsvarsbygg da Bufdir befarte Vestleiren. Foto: Bufetat Vis mer

Etter de befaringene og avsløringene som kom, ble leiren tømt som akuttmottak, skriver Nordlys.

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Region Nord sier at bakgrunnen for befaringen var bekymring for barnas situasjon, samt mottakets kapasitet.

På spørsmål om hvordan forholdene er i dag, svarer han at de er blitt bedre. Dette blant annet fordi leirens formål er blitt endret etter at regjeringen stoppet flyktningsstrømmene over Storskog.

- Må følges opp umiddelbart Den huser nå utsendingsklare flyktninger som har fått avslag, og den andre asylsøkere som flyttes fra akuttmottak til Vestleiren for asylintervjuer.

- Disse skal videre til ordinære mottak. Under siste befaring observerte vi at enkelte av anbefalingene fra november er etterfulgt, blant annet er det en bedre differensiering av barnefamilier fra enslige menn, og bemanningen i leiren er fulltallig og innehar barnefaglig kompetanse, uttaler Bergstrøm til Nordlys.

Han mener likevel at det er grunn til å bekymre seg med tanke på forholdene i leiren. Særlig med tanke på de mindreårige flyktningene som er der.

- Forholdene for barn i leiren må tilpasses oppholdslengden. Etter befaringen 13. februar er min vurdering at forholdene for barn i «PU-gruppen» ikke er tilfredsstillende, og må følges tett opp umiddelbart, sier han til Nordlys.

 BOMBEROM:  I dette bomberommet bodde 8 asylsøkere, skriver Nordlys. En av dem var en høygravid kvinne. Foto: Bufetat
BOMBEROM: I dette bomberommet bodde 8 asylsøkere, skriver Nordlys. En av dem var en høygravid kvinne. Foto: Bufetat Vis mer