TOLKET FEIL: I Flesberg kommune i Buskerud oppgir 25 prosent av elevene på 7. og 10. trinn at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. Det var ikke kommunen klar over før Dagbladet ringte.  Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
TOLKET FEIL: I Flesberg kommune i Buskerud oppgir 25 prosent av elevene på 7. og 10. trinn at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. Det var ikke kommunen klar over før Dagbladet ringte.  Foto: Lise Åserud / NTB ScanpixVis mer

Mobbing i skolen

Sjokktall om mobbing

Flesberg kommune hadde tolket tallene feil og trodde de lå under mobbesnittet. Da de skjønte at hele 25 prosent av elevene på 7. og 10. trinn melder om mobbing, slo de alarm.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Resultatene av den årlige elevundersøkelsen viser at rundt 20 prosent av elevene i flere kommuner har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. Det er også flere elever som sier det er de voksne som mobber. Her er høyeste prosent 10,80.

I Flesberg kommune i Buskerud oppgir 25 prosent av elevene på 7. og 10. trinn at de har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene. Kommunen ligger dermed høyest i landet på dette spørsmålet. Det var ikke skolen selv klar over før Dagbladet tok kontakt.

Oppvekstsjef og andre involverte trodde Flesberg kommune lå under landsgjennomsnittet for mobbing, men etter en telefon fra Dagbladet og kontakt med Utdanningsdirektoratet (Udir) selv, ble de oppmerksomme på hvordan forholdene egentlig var.

Da satte oppvekstsjef i kommunen, Ragnhild Vihovde Kaldestad, alle apparater i sving for å informere om det som opplevdes som et kraftig smell i feil retning.

Det viste seg at kommunen ikke hadde satt seg godt nok inn i tallene og konkludert med et snitt som ikke stemte. Resultatene av elevundersøkelsen blir lagt fram på ulike måter og skolen har misforstått, selv om de hadde tilgang til prosentandel og antall elever det var snakk om.

- Flesberg kommune tar resultatene fra elevundersøkelsen på største alvor. Undersøkelsen ble gjennomført innen 21. desember 2016. Totalt 14 elever på 7. og 10. trinn rapporterte at de var blitt mobbet av andre elever de siste månedene. Dette er langt høyere tall enn vi først leste ut av undersøkelsen og svært høye tall sammenlignet med tidligere år. Flere elever på 7. og 10. trinn rapporterte også om dårligere trivsel enn foregående år, sier Kaldestad til Dagbladet.

Hun sier at observasjoner, elevsamtaler og utviklingssamtaler med foresatte og elever gjennomført høsten 2016 og januar/februar 2017 ikke avdekker slike forhold som kommer fram i undersøkelsen. Det er også gjennomført en sosiometrisk undersøkelse blant elevene i henhold til skolens forebyggende plan mot mobbing.

- Skolen har så langt ikke klart å avdekke hva som skjuler seg bak tallene i elevundersøkelsen og har derfor bedt om ekstern bistand for å finne ut hvilke elever som blir utsatt for mobbing og hvem som mobber, for deretter å iverksette nødvendige tiltak. Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Haug, skal bistå skolen i dette arbeidet, det samme skal PPT, sier hun.

- Fagpersoner som til vanlig ikke arbeider på trinnene er i gang med å gjennomføre enda mer omfattende elevsamtaler enn tidligere. FAU og elevrådet skal trekkes inn i arbeidet videre, og skolen vil legge opp til en langsiktig prosess for å bedre trivselen blant elevene. Skole og hjem må stå sammen for å lykkes i dette arbeidet.

Har god tid til å se på resultatene

- Det er uheldig at man konkluderer med at man ligger bedre an enn nasjonalt nivå på mobbing, når du kan gå inn å se at det er flere som sier de blir mobbet flere ganger i uka, sier Petter Haagensen seniorrådgiver i Udir.

Skolene får tilgang til sine resultater i elevundersøkelsen umiddelbart når de har gjennomført undersøkelsen. Mange skoler gjennomfører allerede i oktober og har opptil fem måneder å se sine resultater før de publiseres i Skoleporten.

- Når skolene får spørsmål fra media, kan rektor vise til at de har jobbet med resultatene fra undersøkelsen sammen med FAU, lærere, elever og foreldre.

Udir ønsker at skolene skal gjennomgå sine egne resultater i undersøkelsen og følge opp resultater hvor elever rapporterer om mobbing.

- Er det flere andre som misforstår?

- Så vidt vi har registret, er dette en noe uvanlig misforståelse, svarer han.

Det er flere indikatorer som viser gradvis negativ utvikling på Flesberg skole. Trivsel, samt elevdemokrati og medvirkning synker, mens mobbing stiger.

- Dersom det er en negativ utvikling på flere områder, bør en skole undersøke og diskutere resultatene med lærere, elever og foreldre, og om nødvendig sette inn tiltak for å bedre situasjonen, sier Haagensen.

«På denne skolen har vi ikke mobbing»

Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, sier det ofte er slik at skoler sier de tar mobbing på alvor og arrangerer mange møter, men at elevene da ikke får den umiddelbare effekten de trenger.

Konkrete tiltak kan være at mobber blir stanset, at de som blir mobbet blir inkludert i et miljø og at de voksne griper inn og viser at de har nulltoleranse mot noen former for krenkelser.

BEKYMRET: Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, er alvorlig bekymret for de skoler som står fram og sier de ikke har mobbing. Foto: Jonas Bjørkli
BEKYMRET: Janicke Sæther Olsen, seniorrådgiver i Barneombudet, er alvorlig bekymret for de skoler som står fram og sier de ikke har mobbing. Foto: Jonas Bjørkli Vis mer

De opplever at kommunene tar mobbing veldig varierende på alvor.

- Det vi ser er at vi får henvendelser fra barn og unge som sier at foreldre og dem selv har forsøkt å ta opp mobbing med skolen, men så sier skolen at det ikke er mobbing, sier Olsen.

- Det virker for oss som at en del skoler og kommuner definerer seg bort fra det ansvaret som ligger i å følge opp elevenes rett til et godt skolemiljø, legger hun til.

Barneombudet får også tilbakemeldinger fra lærere og elever som sier at rektor eller andre kommer inn og informerer om hvordan de skal svare på elevundersøkelsen.

- «På denne skolen har vi ikke mobbing, så det må dere ikke skrive», da får de ned mobbetallene med å veilede og informere elevene på en sånn måte at det elevene opplever som mobbing kanskje ikke blir registrert. Det bekymrer oss veldig.

- Skolen og kommunen skal sette inn tiltak

De er ikke først og fremst bekymret for kommunene og skolene som sier de har høye mobbetall og tar det på alvor, men er alvorlig bekymret for de som står fram og sier de ikke har mobbing.

- Da tror vi heller ikke de ser etter problemene og det hjelper ikke elevene.

- Når noen har fått registrert høye mobbetall, forventer vi at de tar det virkelig på alvor. Elevenes rettigheter er ikke oppe til diskusjon, de skal ha det bra. Uansett art av krenkelser skal skolen og kommunen sette inn tiltak. Det skal være tiltak som er forankret i forskning og ikke bare noe man synes, tenker eller tror elever skal ha. De skal vite hvordan mobbesaker håndteres, sier Olsen.

Det gjelder uansett om det er snakk om én eller ti barn. Skolen må finne ut hva som skjer, hvem som er involvert, hvordan håndterer vi det og med hvilke tiltak.

- Vi får en del henvendelser også fra barn som sier at de voksne mobber. Gjennom å være med og flire eller latterliggjøre og ikke ta en elev på alvor, stadfester de den lave statusen eleven har i klassen og dermed legitimerer krenkelsene som foregår utenfor det læreren direkte ser og erfarer. Gjennom det opplever mange at lærerne legger til rette for at de kan plages, sier hun.

De voksne mobber

I Elevundersøkelsen kommer det fram at flere barn sier det er de voksne som mobber. En skole i Rogaland har høyest andel, med 10,80 prosent. Like under ligger Jondal kommune i Hordaland der 10,50 prosent av elevene oppgir dette.

- Vi har mobbeplan og jobber kontinuerlig. Våre tilbakemeldinger er at vi har god kommunikasjon mellom de voksne og elevene på skolen, sier Olaug Værland, rektor og skoleansvarlig i Jondal kommune.

- Har dere gjort noen tiltak i forhold til resultatet på at det er de voksne som mobber?

- Vi har ikke spesielle tiltak som går på den biten, men det går på det generelle i forhold til kommunikasjon mellom elever og lærere. Vi jobber konkret hver eneste dag i forhold til de resultatene vi får på ulike undersøkelser, svarer hun.

Også Fyresdal kommune i Telemark er blant skolene der 10,30 prosent sier de voksne mobber.

- Vi kjører egne separate undersøkelser der vi snakker med alle elever, kartlegger og følger opp. Det har vi gjort jevnlig i mange år, sier Saamund Gjersund, rektor ved skolen i Fyresdal.

- Har dere gjort noen tiltak i forhold til resultatet på at det er de voksne som mobber?

- Vi følger opp, men har ikke gjort noe spesielt på det. De voksne som de viser til må da også snakkes med.

- Vi er veldig få elever og én elev gjør veldig utslag, legger han til.

- Bortforklaringer duger ikke

BORTFORKLARINGER: Hanne Melander mener bortforklaringer ikke duger. Foto: Fylkesmannen i Hordaland
BORTFORKLARINGER: Hanne Melander mener bortforklaringer ikke duger. Foto: Fylkesmannen i Hordaland Vis mer

Opplæringsloven krever at skoler skal arbeide systematisk for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene. Hanne Melander ved Fylkesmannen i Hordalands opplæringsavdeling sier det handler mye om holdninger.

- Skoleledere som opplever høye mobbetall på sin skole må hive seg over arbeidet for å fremme et godt skolemiljø i et godt samarbeid mellom elever, foreldre og personalet på skolen, sier hun.

- Bortforklaringer duger ikke. Et godt skolemiljø er avhengig av holdninger og vilje i det voksne personalet til hvordan man vil ha og hva som må legges vekt på for å forhindre mobbing og utestenging av elever.