Sjokktall om våpenbruk

15 prosent av Oslo-ungdom i alderen 14- 17 år bærer våpen. Tre av fire ungdommer frykter volden i sentrum. Det viser en oppsiktsvekkende studie som publiseres i dag. - Jeg er sjokkert. Tallene ligger ikke langt unna de amerikanske, sier forsker Willy Pedersen ved NOVA.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De skremmende tallene stammer fra Ungdomsundersøkelsen i Oslo. Mer enn 10000 elever på ungdomstrinnet og første trinn i videregående skole har deltatt i studien. Fem prosent av ungdommene er nesten alltid bevæpnet, og ytterligere ti prosent bevæpner seg «tidvis». Fire ganger så mange gutter som jenter bærer våpen.

Ungdommene sier de bevæpner seg for å:

  • forsvare seg

  • skremme andre fra å angripe

  • få respekt

Det er første gang det gjennomføres en forskningsundersøkelse om våpen og ungdom i Norden.

- Vi mener dataene stemmer godt overens med virkeligheten, sier forsker Willy Pedersen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), som står bak undersøkelsen.

Det er en kjensgjerning at mye av volden og ungdomsranene aldri kommer til overflaten. Ungdom utsatt for vold, ran og trusler fra jevngamle holder det ofte for seg selv. Foreldre er ofte intetanende. Skolene likeså.

USA-tilstander

Willy Pedersen sammenlikner tallene med studier fra USA, som viser at 10 til 25 prosent av såkalt normalungdom bærer våpen.

- Ungdom som bærer våpen er også mye mer utsatt for vold sjøl, kommenterer Willy Pedersen.

Sjøl om ungdommene oppgir at de i første rekke har våpen for å forsvare seg, avslører undersøkelsen at en tredjedel har brukt våpen i slagsmål med andre.

- Vi ser at terskelen for å bruke vold er blitt lavere, og volden er mer brutal. Det fører til økt bevæpning, sier avdelingssjef Torbjørn K. Brekke i Uteseksjonen i Oslo.

Han bekrefter inntrykket av at mange «går med noe i lomma». Forskerne mener ungdom hovedsakelig anvender stikk- og slagvåpen, og i mindre grad skytevåpen.

Ingen forskjell

Undersøkelsen viser at norske ungdommer bærer våpen i like stor grad som ungdom med innvandringsbakgrunn.

- Sosial status og bosted slår overraskende nok heller ikke ut i undersøkelsen, sier Pedersen.

Våpenundersøkelsen, som publiseres i Tidsskift for velferdsforskning i dag, viser at foreldrene spiller en viktig rolle. En tredjedel av ungdommene som bærer våpen oppgir at foreldrene følger lite med i det de foretar seg. Antallet ungdommer som bærer våpen er fordoblet i den gruppa som kommer fra hjem som bruker mye alkohol.

- Vi må ta tallene svært alvorlig. Undersøkelsen er viktig fordi den underbygger våre erfaringer, sier kriminalsjef Roger Andresen ved Oslo politidistrikt.

Politiets «nulltoleranse» førte til en fordobling av antall straffesaker for våpenbesittelse i fjor. Boten ble økt fra 2000 til 4000 kroner.

- Vi reiser alltid straffesak mot unge våpenbærere, og de får den samme boten. Ofte fører det til at foreldrene involveres, sier Andresen.

Barneombud Trond Waage er skremt over utviklingen i ungdomsmiljøene.

- Vi må innse at mange barn og unge vokser opp under utrygge forhold. De bærer våpen for å beskytte seg, sier Waage.

- Til og med skoleveien er blitt en krigssone. Vi opplever at foreldre er nødt til å følge ungdom fram og tilbake til skolen, sier et bekymret barneombud.

AMERIKANSKE TILSTANDER: Ferske tall viser at ungdom mellom 14 og 17 år i Oslo bærer våpen nesten like ofte som ungdom i USA.