Sjokktall

Arbeiderpartiet får bare 29,1 prosents oppslutning når MMI 4 Fakta få dager før valget spør hvilket parti velgerne vil stemme ved kommunevalget 13. september. Hadde det vært stortingsvalg, ville oppslutningen vært større: 32,9 prosent. Men det er et kommunevalg vi står foran.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har gjennom hele valgkampen presentert MMIs ukentlige partibarometre basert på spørsmål om partipreferanse ved stortingsvalg. MMIs egen tilleggsundersøkelse viser til dels dramatiske forskjeller.

Faller

Kristin Taraldsrud Hoff i MMI opplyser at det er de samme menneskene - et representativt utvalg på over 1300 personer - som har besvart begge spørsmål. De viser at svært mange vil stemme annerledes ved kommunevalget enn de ville ha stemt om det var stortingsvalg.

Flere forhold forklarer forskjellene. Forekomsten av bygdelister, lokale saker og lokalpolitikernes popularitet påvirker stemmegivningen. At kommunevalget er en nær forestående realitet, mens stortingsvalget er fjernere, spiller også inn.

Tallene forteller også at situasjonen er dramatisk for Ap som hittil har funnet oppmuntring i MMIs målinger. Så seint som forrige uke hadde Ap en oppslutning på over 34 prosent på MMIs ukebarometer, mens Opinions måling for Aftenposten og Norsk Gallups måling for TV2 var på rundt 28 prosent.

Man må tilbake til 1925, mens Ap var splittet i tre, for å finne prosenttall på 20-tallet.

Nå kommer det illevarslende tall også fra MMI. Målingene er gjort fra mandag til torsdag og fanger ikke opp virkningen av Ap-ordførernes varsel om oppvask etter valget.

Forgubbing

Tallmateriale viser at Ap har størst oppslutning blant velgere over 60 år (38 prosent). I aldersgruppene 17 til 24 år og 25 til 39 år har de nesten ikke større oppslutning enn Høyre (21,9 og 26,4 prosent mot Høyres 21,0 og 25,5 prosent).

Høyres oppslutning er relativt større i de yngre aldersgruppene. Det motsatte er tilfelle for Ap. Der ser man tendenser til forgubbing.

Høyre fram

Høyres oppslutning er tilsvarende høyere når spørsmålet dreier seg om det forestående kommunevalget: 19,2 prosent mot 16,0 når det dreier seg om stortingsvalg.

Frp får bare 13,1 prosent på kommunevalgspørsmålet mot 16,9 prosent når det spørres om stortingsvalg. Senterpartiet får 7,1 prosent mot 5,4 prosent. SV får 8,6 mot 7,2 prosent.