Sjokkunderskudd

Millionunderskuddet ved Henie-Onstad Kunstsenter Henie-Onstad Kunstsenter har fått sjokktallene på bordet, et underskudd på 7,4 millioner kroner. Direktør Per Hovdenakk innrømmer feil og har tatt ut permisjon med umiddelbar virkning. - Vi burde ha reagert tidligere, sier han.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er i første rekke årets Electra-utstilling som har skapt store vanskeligheter for senteret. Fem millioner kroner i minus er status etter denne utstillingen alene.

- Underskuddets størrelse kom som et sjokk på meg, sier Hovdenakk.

- Grunnet tekniske vanskeligheter så vi allerede midtveis at den kom til å bli mer kostbar enn vi trodde.

- Men hvis dere registrerte et problem allerede da, hvorfor ble ikke noe gjort?

- Der har vi sviktet. Men vårt organisasjonsapparat var den gang ikke nok utbygd til at vi kunne foreta en grundig gjennomgang.

- Ikke kontroll

- Styreformann Gunnar Gravdahl mener at du ikke har hatt den nødvendige oversikt og kontroll.

- I forbindelse med dette prosjektet kan jeg ikke si noe på den uttalelsen. Men jeg vil ikke si det gjelder den generelle driften.

Per Hovdenakk mener det store problemet for Henie-Onstad Kunstsenter er grunnfinansieringen.

- Det er ikke lenger tilstrekkelig med publikumsinntekter alene. For å få institusjonen på beina er vi avhengige av mer penger utenfra. I dag mottar vi åtte millioner fra Bærum kommune og én million fra staten av et budsjett på 30 millioner. Allerede for åtte år siden la vi fram for Kulturdepartementet en prognose over vår framtidige negative økonomiske utvikling. Den har vist seg å treffe veldig godt.

Dårlig kultur?

- Du snakker altså om å «treffe godt» med et anslag på underskudd. Kan vi snakke om en kultur på Henie-Onstad-senteret hvor økonomiske hensyn blir nedprioritert?

- Nei. I de tilfeller hvor det har gått dårlig har vi satset på rimelige utstillinger. Men det er viktig å huske at vi har gått med betydelige overskudd i løpet av denne perioden også.

I tillegg til penger til enkeltprosjekter håper Hovdenakk på mer stabilt engasjement fra staten.

Ønsker sikkerhet

- Henie-Onstad er en nasjonal institusjon, og vi ønsker ikke at staten utelukkende skal bla opp penger. Det virker som at departementet har hatt problemer med å finne plass for oss innenfor sitt system. Dette fordi vi er såpass ulik alle andre institusjoner i landet.

- Men det fører også til et stort problem for oss. Vi vet aldri på forhånd når vi kan regne med støtte. I den internasjonale kunstverdenen er det vanskelig å operere uten et sikkerhetsnett som staten kan gi oss, sier Hovdenakk.

Henie-Onstad-direktøren gikk ut i permisjon med umiddelbar virkning.

- En arbeidsgruppe skal gå igjennom hele vårt organisasjonsapparat. Og da er det vel mest fornuftig at jeg ikke er der.

- Når vil du være på plass igjen og i hvilken stilling?

- Det er det for tidlig å si noe om.