Recoveryakademiet

Sju slaktrapporter siden juli

Statsforvalteren gransker Recoveryakademiet etter at sju tilsynssaker siden juli i år er avsluttet med konklusjon om lovbrudd. - Ikke vanlig med så mange pliktbrudd i én institusjon, sier fylkeslege Helga Arianson.

GRANSKER: - Vi har i tillegg til å behandle alle enkeltsakene også opprettet en egen tilsynssak på bakgrunn av alle disse sakene. Det gjorde vi i mai i år, opplyser fylkeslege Helga Arianson.
GRANSKER: - Vi har i tillegg til å behandle alle enkeltsakene også opprettet en egen tilsynssak på bakgrunn av alle disse sakene. Det gjorde vi i mai i år, opplyser fylkeslege Helga Arianson. Vis mer
Publisert

En «uprofesjonell oppbevaringsplass for psykisk syke».

Slik er den nådeløse karakteristikken av Recoveryakademiet, i et brev til tidligere statsminister Erna Solberg og hennes helseminister Bent Høie fra en privatperson i august 2020 som Dagbladet omtalte i går.

Nå får den private institusjonen i Hurdal på Øvre Romerike hard kritikk også fra myndighetene.

Lovbrudd i sju saker

Kritikken gjelder langt flere saker enn Kevin Johannessens, omtalt i Dagbladet i romjula, som trolig døde i et selvmord i oktober 2020.

DØDE: Kevin (28) skulle få traumebehandling på Hurdalsjøen Recoverysenter (HRS). Han kom tilbake til mamma Vibeke i ei kiste. Reporter: Halldor Hustadnes. Foto: Nina Hansen Vis mer

I denne og seks andre tilsynssaker avgjort av Statsforvalteren i Oslo og Viken det siste halvåret er konklusjonen «brudd på forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven», kan Dagbladet avsløre i dag.

I Johannessen sak gikk kritikken blant annet på medisineringen, i en institusjon som profilerer seg med tilbud om medikamentfri behandling.

I Statsforvalterens avgjørelser kritiseres også blant annet manglende kompetanse hos personale, og sviktende eller manglende behandlingsplan. Brudd på journalføringsplikten er dessuten en gjenganger.

- Vi ser alvorlig på alle tilbakemeldinger fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Det er iverksatt kvalitetsforbedrende tiltak etter tilbakemeldingene, og vi arbeider kontinuerlig for å oppnå ytterligere forbedring, skriver RAs daglige leder og storeier Ole Andreas Underland til Dagbladet.

Oppretter samle-sak

Ifølge konstituert fylkeslege Helga Arianson hos Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) er det uvanlig mange tilsynssaker mot Recoveryakademiet.

«Det er ikke vanlig at vi har så mange tilsynssaker med en institusjon og der vi påpeker pliktbrudd i så stor andel av sakene», skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Dette er grunnen til at Statsforvalteren har opprettet en samle-sak mot Recoveryklinikkene, en del av Recoveryakademiet som består av Hurdalsjøen Recoverysenter og Haraldvangen, begge i Hurdal.

«Vi har i tillegg til å behandle alle enkeltsakene også opprettet en egen tilsynssak på bakgrunn av alle disse sakene. Det gjorde vi i mai i år», skriver Arianson.

TAS ALVORLIG AV SJEFEN: «Vi tar selvsagt SFOV sine tilsynsrapporter svært alvorlig», skriver Recoveryakademiets sjef Ole Andreas Underland. Foto: Nina Hansen/Dagbladet
TAS ALVORLIG AV SJEFEN: «Vi tar selvsagt SFOV sine tilsynsrapporter svært alvorlig», skriver Recoveryakademiets sjef Ole Andreas Underland. Foto: Nina Hansen/Dagbladet Vis mer

Hun forklarer at Statsforvalteren ønsker å se på hvordan institusjonen styres og ledes og hvordan de følger med på kvaliteten på tjenestene.

- Alvorlige tilstander

Siden oppstarten i mai, har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon og uttalelser.

«Vi vil ikke avslutte dette tilsynet før institusjonen kan vise oss at de har tilstrekkelig styring og kontroll på tjenestene de yter. Mange av pasientene deres har alvorlige tilstander og de må få faglig forsvarlig hjelp», gjør Arianson det klart overfor Dagbladet.

Hun forteller at Statsforvalterens folk nylig kontaktet institusjonen og informerte om at de vil ha et møte med dem i denne samlesaken.

Dermed har Recoveryakademiets sjef Ole Andreas Underland nok å henge fingrene i også framover.

Slik Dagbladet tidligere har skrevet, har han de seinere åra måttet forsvare seg i en rekke klage- og tilsynssaker for Statsforvalteren, Statens helsetilsyn og Oslo kommune.

MISTET SØNNEN: Kevin Johannessens mor Vibeke kjenner fortsatt lukta av sønnen i klærne hun har igjen etter ham. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
MISTET SØNNEN: Kevin Johannessens mor Vibeke kjenner fortsatt lukta av sønnen i klærne hun har igjen etter ham. Foto: Nina Hansen / DAGBLADET Vis mer

Likevel har det blitt mange skraper.

Lang rekke mangler

Brudd på forsvarlighetskravet er en konklusjon som går mye igjen. Dette ble fastslått i en tilsynssak for Statens helsetilsyn allerede i 2016.

Brudd på journalføringsplikten etter helsepersonelloven er også en gjenganger. I fire av de sju sakene som er ferdigbehandlet siden juli i år konkluderes det med dette.

En lang rekke mangler listes opp i disse sakene. Blant disse er mangelfulle innkomstvurderinger, utilstrekkelige vurderinger vedrørende selvmordsrisiko, sviktende eller manglende behandlingsplan, og mangler knyttet til medisinering (blant annet vanedannende benzodiazepiner).

At det går mer enn ei uke mellom samtaler med behandler, er enda et kritikkpunkt, og i en sak nevnes uklare grenser mellom pasienter og «Recovery-piloter» (tidligere pasienter som jobber for kost og losji).

Underland: - God dialog

Ole Andreas Underland skriver at RAs virksomhet skal gi et godt behandlingstilbud til pasienter med psykiske helseproblemer, som opplever å ikke få god nok hjelp av det ordinære behandlingstilbudet.

- Vi ønsker at hver eneste pasient som kommer til oss skal få så god hjelp som mulig. Vi tar selvsagt SFOV sine tilsynsrapporter svært alvorlig, og har fortløpende gjort endringer i henhold til dette. I likhet med alle andre helsevirksomheter samarbeider vi også med SFOV. I forbindelse med tilsynene har vi god dialog med tilsynsmyndighetene, skriver han til Dagbladet.

Få maktmidler

Dagbladet har spurt konstituert fylkeslege Helga Arianson om hvilke maktmidler Statsforvalteren har, i saker der et tilsyn konkluderer med lovbrudd.

- Hvis vi kommer til at det ikke har vært gitt forsvarlig helsehjelp, vil vi gi råd og veiledning i forhold til det som må rettes opp, sier hun.

Ifølge Arianson skal det «veldig mye til» for at en tilsynssak mot et sykehus - som Recoveryakademiet - eller en poliklinikk skal sendes videre til Statens helsetilsyn.

- Det gjøres veldig sjelden. De gangene vi har gjort det, er det alvorlige forhold og vi har ikke har klart å bidra til forbedring i vår oppfølging av virksomheten. Vi har ikke myndighet til å gi pålegg, og når vi mener det bør vurderes, sendes saken til Statens helsetilsyn, som har slik myndighet, sier hun.

- I verste fall stenging

Hun forklarer videre at Statens helsetilsyn har myndighet til å gi pålegg om retting og å gi bøter.

LETER ETTER MØNSTER: - Vi har nå avsluttet alle sakene og vurderer om det er et mønster i det som har sviktet, sier fylkeslege Helga Arianson.
LETER ETTER MØNSTER: - Vi har nå avsluttet alle sakene og vurderer om det er et mønster i det som har sviktet, sier fylkeslege Helga Arianson. Vis mer

- I verste fall kan de stenge en virksomhet. Disse virkemidlene brukes svært sjelden. Jeg har jobbet med tilsyn siden 1992, og har ikke opplevd at stenging har vært brukt, men pålegg og bøter har Helsetilsynet gitt til noen sykehus, sier Arianson.

Før hun i høst ble konstituert som fylkeslege hos Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV), jobbet hun 23 år som fylkeslege hos Fylkesmannen i Hordaland (nå Statsforvalteren Vestland).

Hun sier at Statsforvalteren baserer seg på dialog, følger opp at svikt blir rettet, og at formålet er å bidra til forbedring og sikkerhet.

- Straks mer alvorlig

- Hvis en institusjon har mange tilsynssaker der pasienter ikke har fått forsvarlig hjelp, følger vi noen ganger dette opp som en egen samlesak, forklarer Arianson.

Det er en slik samlesak Statsforvalteren opprettet mot Recoveryakademiet i mai.

- Vi har nå avsluttet alle sakene og vurderer om det er et mønster i det som har sviktet. Vi vil analysere det samlede bildet og prøve å forstå hvordan vi best kan både gi råd, men ikke minst stille krav til ledelsen i virksomheten. Da blir det straks mer alvorlig, men også lettere å se hvilke tiltak som er nødvendige, sier hun.

Da Dagbladet spør om hvor ofte hun i løpet av sine nesten 30 år i tilsynsmyndigheten har opplevd at det opprettes samlesaker mot én institusjon, svarer hun «kanskje 10 ganger».

- Vi kommer til å følge opp Recoveryakademiet til de kan gi pasientene forsvarlig behandling og hjelp, sier Helga Arianson.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer