Skaff deg oversikt - søk hjelp

For å forebygge sosiale problemer plikter sosialkontoret å yte generell råd- og veiledningstjeneste innen sitt område.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Få oversikt over hvilke konsekvenser sykdom og behandling får for familiens økonomi.
  • Kan du ikke betjene gjelden, ta kontakt med kreditor raskest mulig.
  • Sørg for dokumentasjon fra sykehus/behandlende lege.
  • Få oversikt over familiens behov for hjelp, f.eks. barnepass, barnehageplass, pleie av syke, husarbeid.
  • Lag en plan over hva slags hjelp/tiltak som trengs, hvem som kan gi slik hjelp og hva slik hjelp vil koste.
  • Få profesjonell hjelp, f.eks. sykehussosionomen til kartleggingsarbeid og eventuell bistand til å kontakte det lokale hjelpeapparatet.
  • Hvis familien selv ikke har anledning til å finansiere forsvarlige hjelpetiltak i hjemmet, bør sosialkontoret kontaktes.
  • Ta med oversikt over familiens økonomi med de endringer som sykdommen har medført.