Skal bygge ny legevakt til 3,2 milliarder

Oslo kommune skal bygge ny legevakt til 3,2 milliarder, og tror at en samarbeidsmodell med entreprenør i stedet for ren priskonkurranse skal gi 100 millioner spart og færre konflikter.

- HAR LAGT HODET PÅ BLOKKEN: Omsorgsbygg Oslo KFs leder Tore Fredriksen (f.v.), prosjektleder Sepideh Moosavi, prosjektleder i Omsorgsbygg Oslo KF og prosjektdirektør ÅF Advansia. Foto: Kaare Martin Granerud / Finansavisen.
- HAR LAGT HODET PÅ BLOKKEN: Omsorgsbygg Oslo KFs leder Tore Fredriksen (f.v.), prosjektleder Sepideh Moosavi, prosjektleder i Omsorgsbygg Oslo KF og prosjektdirektør ÅF Advansia. Foto: Kaare Martin Granerud / Finansavisen.Vis mer

(Finansavisen): - Ikke å få til dette, vil være et dårlig signal til bransjen. Vi har lagt hodet på blokken, sier Tor I. Hoel, prosjektdirektør i ÅF Advansia, til Finansavisen.

Oslo kommune skal bygge ny legevakt på Aker Sykehus på Sinsen i Oslo for å erstatte dagens legevakt i Oslo sentrum. Prosjektet har ifølge avisen et kostnadsanslag på 3,2 milliarder kroner målt i 2017-kroner, og det skal bygges 26 000 kvadratmeter, i tillegg til 4400 kvadratmeter underjordisk parkering.

Vil redusere konfliktnivå

ÅF Advansia og Omsorgsbygg Oslo KF skal sammen stå for prosjektstyringen, og valget av entreprenør falt på Skanska, etter en uvanlig utvelgelsesprosess. Poenget er å fjerne konfliktene som ofte preger store utbyggingsprosjekter snarere enn at det viktigste konkurranseparameteret skal være lavest pris i anbudsprosessen.

- I en ordinær anbudskonkurranse priser entreprenørene et prosjekt de ikke kjenner, noe som ikke er et godt grunnlag. Så er det om å gjøre for entreprenøren om å få lavest mulig kostnader, noe som kan gå på bekostning av kvaliteten brukerne og kommunen ønsker, sier Hoel til avisen.

- Jo mer komplisert et prosjekt er, desto viktigere er samspill med alle leverandørene. Det vi ønsker her, er å få til et samspill mellom leverandørene for å minimalisere risikoen i prosjektet. Dette vil resultere i riktig kvalitet og en lavere pris, sier Tore Fredriksen, leder i Omsorgsbygg Oslo KF, til avisen.

- Prisen er noe vi vektlegger høyt, men det er første etter å ha fått på plass riktig team, sier Hoel.

3D-modell

Rammene for prosjektet ble lagt ved at ansatte i legevakten dannet grunnlaget for en 3D-modell.

- Fotavtrykk, funksjonsområder og romfordeling er gitt i konkurransen. I tillegg har man et forprosjekt. Deretter handler det om å trekke inn entreprenør­selskapene tidligst mulig for å finne riktige løsninger, sier Hoel til avisen.

- Dette er noe bransjen selv ønsker, og det har kommet forskning som viser at denne gjennomføringsmetoden er fornuftig. Det sier seg egentlig litt selv – hvordan skal man kunne planlegge et stort prosjekt uten å snakke med dem som skal bygge det, sier han.

Avansekonkurranse

Basisen for priselementet i konkurransen er ikke totalprisen, men selskapenes dekningsbidrag, altså deres påslag på innsatsfaktorene.

- Konkurransen blir dermed på entreprenørenes marginer, ikke sluttpris. En forutsetning for å være med i konkurransen er at man aksepterer åpen bok, det vil si at vi får kjennskap til innkjøpsprisene på alle materialer og andre innsatsfaktorer, sier Fredriksen til avisen.

Intern og ekstern kontroll

- Det er langt fra alle byggeprosjekter som ender i konflikt, og har man basert seg på laveste pris, vet man hva markedsprisen er. Hvordan kan man være sikker her?

- Dette er et viktig spørsmål. Vi benytter åpen prisbok. Dette innsynet gir anledning til intern og ekstern kontroll av prisnivå, samt en forutsigbar fortjeneste for entreprenør. I flere tilfeller vil også konkurranseutsetting av delleveranser sikre riktig pris.

- Vi inviterte entreprenørene til et møte i april i fjor der de kunne stille spørsmål, sier hun til avisen.

Kostprisen på 3,2 milliarder kroner i 2017-kroner er grunnlaget, og i mars fryses prosjektet.

- Som byggherre er en av målsetningene med samspillsfasen at totalkostnaden reduseres med et tresifret millionbeløp. Det blir spennende å sjekke ut om prosjektet klarer å levere på dette, sier Fredriksen.

Andre økonominyheter:

John Fredriksen selger luksusleilighet for 25 millioner
Nå kommer smarttelefoner til 20.000 kroner
Aksjen har gått 72 prosent på ett år – er festen over?