Den hemmelige avtalen

Skal ha fått nesten 13 millioner: - Ba om mer

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Høyre-politiker Aamir J. Sheikh skal ha fått 12,8 millioner kroner fra organisasjonen Muslim World League - som eksperter knytter til Saudi-Arabias autoritære regime. Et brev avslører detaljer fra avtalen.

FÅTT PENGER: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og senteret han etablerte har fått millioner fra det eksperter sier er en regimetilknyttet, muslimsk organisasjon i Saudi-Arabia. Pengene ble formidlet via den profilerte Høyre-politikeren Aamir J. Sheikh. Her forklarer vi saken. Video: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer
Publisert
Sist oppdatert
moske grafikk pengesedler

Skjult støtte fra autoritære stater

Les alle sakene her

Dagbladet har i høst avslørt at den Saudi-baserte organisasjonen Muslim World League (MWL) har betalt drøyt 4,1 millioner til Høyre-politiker Aamir J. Sheikhs stiftelse Dialog for fred - og at Sheikh overførte drøyt tre millioner til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og hans organisasjon Oslosenteret.

Dagbladet har vist hvordan Bondevik og Sheikh har skaffet MWLs leder kontakt med norske statsråder - blant annet statsminister Erna Solberg og daværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Nå har Dagbladet grunn til å tro at beløpet som Sheikh, Bondevik og deres organisasjoner har mottatt, skal være tre ganger så høyt som tidligere antatt.

12,8 millioner

Kjell Magne Bondevik og Aamir J. Sheikh skal ha fått totalt 12,8 millioner kroner fra organisasjonen Muslim World League i Saudi-Arabia. Det går fram av dokumentasjon Dagbladet har fått tilgang til.

Dagbladets dokumentasjon viser at Bondevik personlig skal ha fått 1,4 millioner kroner, og at Bondeviks organisasjon - Oslosenteret - skal ha fått 5,4 millioner. Pengene skal ha blitt overført fra Muslim World League til Sheikhs stiftelse Dialog for fred, og så videre til Bondevik og Oslosenteret.

- Avtaler med enkeltgivere, er med mindre annet framkommer av regnskapene, en sak mellom giver, mottaker og norske skattemyndigheter, kommenterer Aamir J. Sheikhs advokat, John Christian Elden, i en e-post til Dagbladet.

Bondevik skriver i en e-post til Dagbladet følgende om summen på 1,4 millioner:

- Dette er honorar fra Dialog for fred for foredrag, møteledelse og arbeid for (del av) 2019, 2020 og 2021.

Bondevik vektlegger også:

- Det er ikke noen politisk binding til noen av de honorarer jeg får. Det samme gjelder all støtte Oslosenteret mottar. Uansett hva andre sier, vil vi aldri sette oss i en situasjon hvor vi ikke kan si det vi vil.

For øvrig ønsker han ikke å kommentere saken, og viser til at han har svart på en rekke spørsmål fra Dagbladet tidligere. Bondevik har forklart at han «har som politikk å gi det meste av det jeg får av større personlige honorarer videre til Oslosenteret». Bondevik har vært tydelig på at hans honorar kom fra Sheikhs stiftelse Dialog for fred - men har bekreftet at han visste at Sheikh i sin tur fikk penger fra Muslim World League.

Sheikh har ikke ønsket å kommentere summene som kommer fram i denne artikkelen.

PÅ MWL-KONFERANSE: Kjell Magne Bondevik og Aamir Sheikh på konferanse arrangert sammen med Muslim World League i Oslo i fjor. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
PÅ MWL-KONFERANSE: Kjell Magne Bondevik og Aamir Sheikh på konferanse arrangert sammen med Muslim World League i Oslo i fjor. Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Fem overføringer

Muslim World League skal ifølge Dagbladets dokumentasjon ha overført pengene i fem porsjoner: Fire overføringer på to dager i mars 2020, og ytterligere en overføring i januar i år.

Via innsynsbegjæringer i Valutaregisteret har Dagbladet sporet opp overføringer som samsvarer med den øvrige dokumentasjonen - når det gjelder både dato, sum og avsenderlandet Saudi-Arabia.

Dagbladets dokumentasjon viser at Sheikhs stiftelse, Dialog for fred, både i 2020 og 2021 skal ha ha overført pengene til Bondevik og Oslosenteret dagen etter at stiftelsen selv fikk penger fra Muslim World League.

Bondevik har tidligere skrevet i en e-post til Dagbladet at han ikke har hatt lønn fra Oslosenteret på flere år:

- (...) Det på tross av at jeg fortsatt gjør en god del arbeid der. Derfor synes jeg at det ikke er urimelig at jeg får noe honorar for arbeid jeg gjør i andre sammenhenger.

PENGESTRØMMEN: Aamir Sheiks stiftelse, Dialog for fred, skal ha mottatt 12,8 millioner kroner fra Muslim World League (MWL) på under et år. Av dette skal 1,4 millioner ha gått til Kjell Magne Bondevik personlig og 5,4 millioner til senteret han etablerte, Oslosenteret. Det foreligger en avtale mellom MWL og Sheikh, og en avtale mellom Sheikh og Bondevik. De to holder innholdet i disse avtalene hemmelig.
PENGESTRØMMEN: Aamir Sheiks stiftelse, Dialog for fred, skal ha mottatt 12,8 millioner kroner fra Muslim World League (MWL) på under et år. Av dette skal 1,4 millioner ha gått til Kjell Magne Bondevik personlig og 5,4 millioner til senteret han etablerte, Oslosenteret. Det foreligger en avtale mellom MWL og Sheikh, og en avtale mellom Sheikh og Bondevik. De to holder innholdet i disse avtalene hemmelig. Vis mer

Knyttes til regimet

Bondevik og Sheikh har vært tydelige på at de mener at MWL er en internasjonal, uavhengig organisasjon. De viser til MWLs leder Mohammad al-Issa, som sier at MWL ikke har fått støtte fra noen stat de siste fem årene.

Men flere eksperter knytter Muslim World League (MWL) tett til det autoritære regimet i Saudi-Arabia. Og Saudi-Arabias ambassadør til Norge har bekreftet overfor Dagbladet at MWL finansieres via et fond underlagt saudiarabiske myndigheter.

Amnesty Internationals seniorrådgiver og Saudi-Arabia-ekspert Ina Tin har tidligere advart på generelt grunnlag om at «norske politikere som mottar finansiell støtte fra Muslim World League må være klar over at de risikerer å fungere som en brikke i Saudi-Arabias imagebygging».

Sheikhs advokat John Christian Elden skriver i en e-post:

- Stiftelsen håper på et langvarig og fruktbart samarbeid med alle de religiøse grupperingene som deltar i dens arbeide, herunder Muslim World League, jødiske trossamfunn, kristne menigheter, myndigheter i ulike land og alle andre samarbeidspartnere.

ADVOKAT: John Christian Elden representerer Aamir J. Sheikh. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
ADVOKAT: John Christian Elden representerer Aamir J. Sheikh. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet Vis mer

Både Bondevik og Sheikh er pr. e-post kritiske til Dagbladets dekning:

- Flere av Dagbladets spørsmål legger opp til å mistenkeliggjøre det interreligiøse arbeidet jeg og flere er engasjerte i, skriver Bondevik.

- Jeg føler at Dagbladet med mange av sine spørsmål ønsker å skade mitt arbeid for dialog og fred, skriver Sheikh.

Etter at Dagbladet sendte dem spørsmål til denne artikkelen, svarte Muslim World League med et leserinnlegg, der de skriver at Dagbladet har «publisert en rekke ensidige og tungt vektede artikler som i sterk grad er egnet til å svekke det gode omdømmet til interreligiøse ledere som nyter stor anerkjennelse for sitt arbeid som kulturelle brobyggere».

Les hele innlegget lenger ned i saken.

Avtalen i Oslo

Vi spoler tilbake til 21. november 2019. På et hotell i Nydalen i Oslo sto Kjell Magne Bondevik på talerstolen under et symposium for menneskelig forbrødring.

På scenen satt flere menn. I midten satt lederen for Muslim World League, Mohammad al-Issa, som tidligere var justisminister i Saudi-Arabia.

- Den tidligere norske statsministeren Bondevik understreket kjerneverdiene som forener menneskeheten og er til stede i alle religioner, tvitret Muslim World League til sine følgere.

Samme dag signerte Muslim World League og Stiftelsen dialog for fred en samarbeidsavtale seg imellom. Det går fram av et brev som Dagbladet kjenner innholdet i.

Brevet skal ha blitt skrevet av Aamir J. Sheikh i februar i år, og er adressert til Muslim World Leagues leder Mohammad al-Issa. Brevet avslører det som framstår som hittil ukjente detaljer om samarbeidsavtalen mellom Sheikhs stiftelse og Muslim World League - og Bondeviks rolle i samarbeidet.

Ba om mer penger

Brevet er datert etter at de 12,8 millionene skal ha kommet inn på konto. I brevet står det at Aamir J. Sheikh ber Muslim World League om ytterligere 3,5 millioner:

«Vi ber MWL om å overføre 350 000 euro til Stiftelsen dialog for fred for 2021-programmer som er planlagt i Norge, Frankrike, Belgia, Sveits, Danmark, Finland og Sverige i henhold til vedlagte programliste. I henhold til avtalen vil kostnader for alle programmer, logistikk, reiser, ombordstigning og logging etc. dekkes av The Muslim World League».

PÅ TALERSTOLEN: Statsminister Erna Solberg (H) på talerstolen på Litteraturhuset sommeren 2020, i en konferanse arrangert av Stiftelsen dialog for fred i samarbeid med Muslim World League. Foto: Hans Arne Vedlog
PÅ TALERSTOLEN: Statsminister Erna Solberg (H) på talerstolen på Litteraturhuset sommeren 2020, i en konferanse arrangert av Stiftelsen dialog for fred i samarbeid med Muslim World League. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

I brevet står det videre at:

• Samarbeidet dreier seg om å «holde periodiske møter som inkluderer MWLs generalsekretær Mohammad al-Issa, tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og en jødisk leder.

• Avtalen er planlagt å vare i fem år. Det vises til en «foreslått» «femårsplan for samarbeide mellom Stiftelsen dialog for fred og Muslim World League».

• At statsminister Erna Solbergs deltagelse på to konferanser i 2020, der Muslim World Leagues leder deltok via videolink, bidro til at konferansene ble en suksess.

Den jødiske lederen ønsker ikke å kommentere saken.

I brevet, som er signert Aamir J. Sheikh, står det videre: «Kjell Magne Bondevik vil, sammen med meg når det er mulig, delta i og bidra til workshops og konferanser hvor relevante temaer som interreligiøs dialog, forsoning, fred, menneskerettigheter og kamp mot ekstremisme og terror er på agendaen».

Verken Bondevik eller Sheikh har ønsket å svare på Dagbladets spørsmål om brevet.

Sheikhs advokat, John Christian Elden, skriver i en e-post at Aamir J. Sheikh har en fastlønn på 65 000 kroner i måneden før skatt.

- Dette er uavhengig av hvem som gir støtte eller hvor mye som gis, men er selvsagt avhengig av at stiftelsen har midler til å lønne han som daglig leder. Stiftelsens øvrige inntekter håndteres og fordeles i samsvar med stiftelsens formål innenfor rammen av stiftelsesloven og stiftelsestilsynets regler, og etter ordinær regnskapsmessig revisjon. Stiftelsens regnskaper er offentlig tilgjengelige etter at de er avlagt.

I GENÈVE: Aamir J. Sheikh (til venstre) sammen med MWL-leder Mohammad al-Issa på en konferanse i regi av Sheikhs stiftelse i Sveits i slutten av august i år. Foto: Lars Eivind Bones
I GENÈVE: Aamir J. Sheikh (til venstre) sammen med MWL-leder Mohammad al-Issa på en konferanse i regi av Sheikhs stiftelse i Sveits i slutten av august i år. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

Trekker fram Erna

I brevet trekkes det fram at Stiftelsen dialog for fred har lyktes med å få Norges statsminister på talerstolen på arrangementer sammen med al-Issa:

«Vi er glade for å ha holdt tre konferanser i 2020 og dialogmøter på høyt nivå som var svært suksessrike, der hans eksellense Dr. Mohammad Bin Abdulkarim Al-Issa sendte videohilsener som ble spilt på konferanser, der statsministeren i Norge Erna Solberg også deltok».

PÅ SCENEN: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sammen med MWL-leder Mohammad al-Issa under konferansen i Genève i Sveits i slutten av august i år. Foto: Lars Eivind Bones
PÅ SCENEN: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sammen med MWL-leder Mohammad al-Issa under konferansen i Genève i Sveits i slutten av august i år. Foto: Lars Eivind Bones Vis mer

Dagbladet har avslørt at Bondevik og Sheikh har introdusert Muslim World Leagues leder for fire norske statsråder. Det har utløst sterk kritikk fra både Ap, Frp, SV og Rødt.

- Det er ikke mottatt noe økonomisk støtte til kontakt eller innflytelse hos noen konkrete myndighetspersoner, skriver Aamir J. Sheikhs advokat John Christian Elden i en e-post til Dagbladet.

- En stiftelse som bygger på dialogmodellen for å skape og oppnå fred i ulike regioner i verden, vil selvsagt alltid fremholde kontakt med sentrale myndighetspersoner som kan bidra til å oppnå stiftelsens formål. Stiftelsen Dialog for freds formål er å virke for fred og forsoning i konfliktområder og fremme respekten for menneskerettigheter internasjonalt, skriver Elden.

- Konfidensielt

Bondevik og Sheikh har ikke ønsket å gi Dagbladet innsyn i avtalen de har seg imellom. Sheikh har heller ikke ønsket å gi Dagbladet innsyn i avtalen mellom hans stiftelse og Muslim World League: «Både stiftelsen og MWL er to private aktører. Stiftelsen har konfidensielle avtaler som bygger på gjensidig tillit,» har Sheikh skrevet i en e-post.

Sheikh har tidligere sagt til Dagbladet at han alltid inviterer statsministeren, aktuelle statsråder, politikere og andre viktige personer til fredsarrangementer, og at det ikke er noen hemmelighet at stiftelsen Dialog for Fred har fått støtte fra MWL.

Muslim World Leagues leder Mohammad al-Issa har tidligere sagt til Dagbladet at MWL har lignende avtaler med rundt hundre organisasjoner i land over hele verden, inkludert FN-organisasjoner, for å bygge broer mellom mennesker når det gjelder kultur og religion.

Al-Issa har avvist overfor Dagbladet at organisasjonen søker politisk innflytelse.

Oslosenteret: - Upartisk

Daglig leder for Oslosenteret Karolina Olofsson ønsker ikke å kommentere denne saken, men viser til sin tidligere kommentar.

- Oslosenteret har ingen avtale, og mottar ingen penger, fra MWL. Dialog for Fred er en av våre sponsorer, og vi vet at de mottar penger fra MWL for å arrangere seminarer og konferanser, men vi har ingen innsikt i deres interne økonomi, skrev Olofsson.

Hun sier at Oslosenteret jobber innen demokratiutvikling, og er en upartisk organisasjon uten noen politisk agenda.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer