- Skal ha fremskyndet dødsfall

Alvorlige anklager mot lege og sykehuset i Akershus.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Fylkeslegen i Oslo og Akershus har i en rapport rettet sterk kritikk mot et såkalt abulant team underlagt universitetssykehuset i Akershus (Ahus) på Lørenskog. Hospice-teamet ble opprettet i 2002 for å gi døende pasienter et tilbud om pleie i deres eget hjem.

- Vi mener det er grunnlag for en administrativ reaksjon mot en navngitt lege, samt sykehuset i Akershus, som har det øverste ansvaret, sier fylkeslege Petter Schou til Dagbladet.no.

- Uriktig og urettferdig

Den aktuelle legen sier til Romerikes blad at anklagene er uriktige. Han hevder også at det er umulig å kommentere saken på grunn av taushetsplikten.

Kritikken fra fylkeslegen dreier seg om manglende journalføring, at projektet har vært mangelfullt administrert, og det rettes også kritikk mot flere tilfeller av medisinering av pasienter.

Ifølge Romerikes Blad skal pårørende ha blitt bedt om å gi pasienter sterke medisiner på egen hånd, og det er også tilfeller av alvorlig feilmedisinering.

Den såkalte lindrende medisineringen kan ha ført til at en eller flere pasienters død ble fremskyndet.

Trakk seg fra gransking

Fylkeslegen fikk de første bekymringsmeldingene på vårparten i 2004. Da var det avdelingens faglige ledelse, altså de ansvarlige, som selv tok kontakt med fylkeslegen.

- Men de trakk seg fra samarbeidet med oss, og ville rydde opp i problemene selv, sier Schou.

Da det kom nye bekymringsmeldinger, denne gangen fra sykepleiere som arbeidet i teamet, senere om sommeren, satt fylkeslegen i gang granskning. Prosjktet ble også nedlagt ved utgangen av 2004.

- Vi opprettet en tilsynssak, og har gjennomgått journaler, samt snakket med administrasjon og ansatte, sier Schou.

Granskingen ble ikke avsluttet før i høst, og fylkeslegen har konkludert med uforsvarlig drift i forhold til åtte pasienter.

- Svært alvorlig

Direktør for medisinsk gruppe ved Ahus, Bjørn Magne Eggen, sier de tar saken svært alvorlig.

- Vurderingene som fylkeslegen har gjort, viser hvor viktig det er at denne typen virksomher er faglig sett integrert i sykehuset forøvrig, ettersom det dreier seg om avansert spesialisthelsetjeneste, sier Eggen til Dagbladet.no.

- For det andre er dette en påminning om at rutinene rundt journalnotater skal følges. Fylkeslegens kommentarer viser at dette må innskjerpes, og derfor ønsker vi også til å bruke denne saken som grunnlag for læring eller forbedring.

Eggen informerer om at den aktuelle legen ikke lenger er ansatt ved sykehuset, og at det dermed er opp til helsetilsynet å vurdere straffereakjoner mot ham.

Vi har ikke tatt kontakt med de pårørende i saken, vi mener det er riktig å avvente en endelig konklusjon fra myndighetene, opplyser Eggen.

Ikke klager fra pårørende

Fylkeslegen understreker overfor Dagbladet.no at ingen pårørende har klaget på behandlingen pasientene har fått, og at disse snarere har gitt uttrykk for at de har hatt stort utbytte av tilbudet.

SAKEN SENDT TIL HELSETILSYNET: - Vi mener det er grunnlag for reaksjoner både mot en navngitt lege og mot Universitetssykehuset i Akershus, sier fylkeslege Petter Schou.