PÅ INDUSTRITURNÉ. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har det siste året turnert i industri-Norge. Her er han på besøk hos Aibel i Haugesund. Han har også gått inn i tilgjenge tall og fakta om industriarbeiderne, og mener mange av dem er enige med Høyre i saker om verdiskaping og næringsvirksomhet. Foto: Næringsdepartementet.
PÅ INDUSTRITURNÉ. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har det siste året turnert i industri-Norge. Her er han på besøk hos Aibel i Haugesund. Han har også gått inn i tilgjenge tall og fakta om industriarbeiderne, og mener mange av dem er enige med Høyre i saker om verdiskaping og næringsvirksomhet. Foto: Næringsdepartementet.Vis mer

Høyres landsmøte

Skal kapre gutta på gølvet

Torbjørn Røe Isaksen mener Høyre har bedre en bedre industri- og arbeidspolitikk enn Ap, og mener Høyre kan kapre lillavelgere i tradisjonelt røde bastioner.

Også industriarbeidere snuser på Høyre. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener ansatte i privat industri har typisk «lillavelger-profil» i mange saker.

- Disse velgerne er grunnleggende opptatt av verdiskaping, samferdsel og hva Norge skal leve av i framtida. Fordi de jobber i privat industri, har de en mye større forståelse enn mange andre velgere for verdien av privat industri og arbeidsplasser, sier Røe Isaksen til Dagbladet.

KAPRE LILLAVELGERE: Torbjørn Røe Isaksen mener det finnes mange såkalte lillavelgere blant industriarbeiderne, som er enig med Høyre i mange saker. Foto: Bente Frøytlog
KAPRE LILLAVELGERE: Torbjørn Røe Isaksen mener det finnes mange såkalte lillavelgere blant industriarbeiderne, som er enig med Høyre i mange saker. Foto: Bente Frøytlog Vis mer

På Høyres landsmøte i 2012 lanserte han, da som arbeids- og sosialpolitisk talsmann, Høyre som «arbeidspartiet». Det siste året har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen turnert rundt i industri-Norge og besøkt kommuner der Ap har dominert i generasjoner. Enkelte industristeder, som Odda, Rana og Kongsberg, hadde Ap oppslutning mellom 40 og 50 prosent fram til for tjue år siden. Nå er det bildet endret. I 2017 var oppslutningen om Ap i disse kommunene henholdsvis 34,1 prosent, 32, 2 prosent og 27, 4 prosent, ifølge tall hentet fra SSB.

Lilla industriarbeidere

- Du mener at de folkene Jørn Eggum i Fellesforbundet organiserer, er lillavelgere?

- Ja, i den forstand at de er enige med høyresiden i en del saker, og enig med venstresiden i andre saker. Det er velgere Høyre kan nå fordi vi er opptatt av de samme sakene som de er opptatt av, ikke bare stemmene deres. Og det er jo 10 år siden Høyre sluttet å snakke om LO og fagforeninger som et problem. Nå sier vi at fagorganisering er en styrke for det norske systemet, sier Røe Isaksen til Dagbladet.

Nå vil Røe Isaksen og Høyre sette inn støtet hos tradisjonelle Ap-velgere i privat industri. Det er flere grunner til at Høyre ser muligheter.

- Denne gruppa er veldig annerledes enn for 20 år siden. Andelen med bare grunnskole har falt fra 43 prosent til 17 prosent. Nå har 53 prosent videregående skole, de vil si fagbrev for de fleste, og 29, 5 prosent har høyere utdanning. Dette viser et stort skifte i kompetansenivå. En typisk industriarbeider i dag er ikke det samme som en industriarbeider i 1980, sier Røe Isaksen.

Han mener venstresida har tatt stemmene fra disse velgerne for gitt.

- Noen av industristedene er fortsatt blant de aller rødeste Ap-kommunene, og det er ikke i nødvendigvis i Odda eller i Sundal Høyre kan gjøre de største innhoggene. Men vår analyse tyder på at denne velgergruppen er bekymret for tre forhold:

- Uklare om olje og verdiskaping

- Det er en lang og stor diskusjon nå i Ap som kan tyde på manglende forståelse for verdiskaping. Debatten om olje og gass er bare ett av flere eksempler på det.

Det andre er at Ap sentralt skygger unna en del debatter om framtidas verdiskaping. Det er for eksempel sterk støtte i Ap i Finnmark til mineraldrift i Kvalsund, men jeg har til gode å høre det fra noen sentralt i Ap.

Det tredje er at en eventuell Støre-regjering sannsynligvis vil være avhengig av både SV, Rødt og MDG. De vil få sterk innflytelse over politikken, mener Høyre-statsråden.

- Jonas Gahr Støre sa nettopp at det er uaktuelt å sette en sluttdato for olje og gass. Mener du likevel Ap er mindre tydelig enn Høyre her?

- Det er oppsiktsvekkende at Støre gå ut å si at det er uaktuelt å gå for en styrt avvikling av olje- og gassnæringen. Det viser at det i Ap er veldig sterke krefter som vil gå stadig lenger i den retning. Hvis du jobber i olje- eller verftsindustrien, er det å snakke om en sluttdato ingen teoretisk diskusjon. Det handler om arbeidsplassen de nærmeste årene.

Det er ikke feil med debatt. Men utgangspunktet er at en radikal venstreside både i Ap og utenfor har styrke og momentum og grunnleggende sett liten forståelse for hvordan verdiskaping i privat sektor skapes og opprettholdes.

- Enige om privat verdiskaping

Røe Isaksen understreker igjen at det er sakene som er Høyres vei inn til velgerne i industrien.

- Ansatte i privat industri er på mange områder enige i mye av det Høyre står for, særlig når det gjelder samferdsel, industripolitikk, privat verdiskaping og det å ta naturressursene i bruk. De er opptatt av orden i økonomien, at vi sier ja til fortsatt olje- og gassvirksomhet og at vi sikrer eksportbedriftene adgang til markedene.

Så Høyre trenger ikke snu opp ned på politikken. Mange er enige med oss i mye, og har i flere år sett at Ap er i ferd med å drive bort fra det Arbeiderpartiet de har stemt på i mange år. På Vestlandet er det allerede en del av disse velgerne som har stemt Høyre ved ett valg. Veien til oss er blitt kortere, sier Røe Isaksen.

Ved stortingsvalget i 2017 falt andelen LO-organiserte som stemte Ap ned til 38 prosent. En undersøkelse LO gjorde i februar i år, viste at andelen var økt til 45,9 prosent. Bare 12,1 prosent sa at de ville stemme Høyre.

- Vårt arbeid her er ikke kortsiktig, med tanke på en meningsmåling. Utgangspunktet er at mange av velgerne i industrien er enige med Høyre i en del saker, og vil dermed kunne stemme på oss. Det handler om arbeidsplasser og hva vi skal leve av i framtida, sier Røe Isaksen.

Han sier Høyre driver et langsiktig arbeid for å få økt oppslutning blant industriarbeidere.

- Utgangspunktet er at mange av velgerne i industrien er enige med Høyre i en del saker, og vil dermed kunne stemme på oss. Det handler om arbeidsplasser og hva vi skal leve av i framtida, sier Høyre-statsråden.

Brøt en barriere

Han sier Høyre tidligere har vært sett på som et parti som har vært opptatt av næringslivet, men ikke av arbeidsplassene.

- Men ved forrige valg hadde vi høyere troverdighet på sysselsetting og arbeidsplasser enn Ap. Da har vi brutt en barriere. Det er viktig, for det er ingen velgere som vil støtte Høyre dersom de tenker at vi er for ledelsen i bedriften, men ikke for arbeidsplassen, sier Røe Isaksen.

- Du sa at Høyre nå verdsetter fagorganisering. Men dere anerkjenner også det uorganiserte arbeidslivet, og fagforeningsfradraget har blitt redusert?

-Vi har ikke organisasjonsplikt i Norge, det er det naturlig at en hvilken som helst regjering anerkjenner. Vi ønsker høy organisasjonsgrad, men politikere kan ikke vedta det. Høyre var tidligere for å fjerne fagforeningsfradraget. Jeg var en av forkjemperne for at Høyre skulle bytte standpunkt. Nå er Høyre for å beholde det. Vi har ikke inflasjonsjustert det de siste årene, men de fleste som mottar fradraget, har også fått betydelige skatte- og avgiftslettelser for seg og familien, sier Røe Isaksen.