Skal lede Valla-granskingen

Jan Fougner har fersk doktorgrad i arbeidsrett. Se hvem flere skal granske.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): LOs sekretariat har i dag utpekt advokat Jan Fougner til å lede granskingen av Valla-saken.

Granskingsutvalget, som består av førstelagmann i Borgarting, Nils Erik Lie og professor og advokat Kristin Normann ved siden av lederen, har ikke fått noen bestemt tidsfrist, men skal være ferdig «raskest mulig». 

Det var LOs nestleder Roar Flåthen som la fram navnene på de tre granskerne for sekretariatet. Gerd-Liv Valla forlot møtet mens granskingen av henne var tema.

Høyesterettsadvokat Jan Fougner har solid juridisk bakgrunn knyttet til arbeidsrett, blant annet som redaktør av boka «Arbeidsrett» i 2004. I advokatfirmaet Wiersholm leder han prosedyre- og arbeidsrettsavdelingen. Se CV´en hans her.

Fersk doktor i arbeidsrett

Hos Wiersholm jobber Fougner blant annet med forretningsjuridiske tvister  og arbeidsrett.

I følge Aftenposten.no tok Fougner doktorgrad i nettopp arbeidsrett så seint som for to uker siden.

- Nå har vi oppnevnt et utvalg som skal motbeveise anklagene mot oss. Utvalget har som mandag å se på alle sider av saken, sa en av møtedeltakerne, Leif Sande, da han hastet ut av Folkets Hus etter møtet.

Foto: Scanpix.
Foto: Scanpix. Vis mer

Sande er leder for det nye forbundet Industri Energi, som er en sammenslutning av de tidligere forbundene Kjemisk Forbund og NOPEF.

Mandatet

Her er granskingsutvalget mandat slik LO formulerer det i en pressemelding:

I tråd med det som ble varslet av LOs ledelse 17. januar, vil LO iverksette en uavhengig gjennomgang av den såkalte Yssen-saken. Gjennomgangen skal søke å belyse alle sider av saken, og det skal gis tilgang til all relevant dokumentasjon i saken.Gjennomgangen skal foreligge så raskt som mulig.

For å legge minst mulig føringer på utvalgets arbeid, har LO valgt å ikke spesifisere mandatet ut over det som ble vedtatt i sekretariatet 22. januar 2007.Tolking og avgrensing av mandatet overlates til utvalget.Det overlates videre til utvalget å ta de kontakter og foreta de avklaringer som er nødvendig for å belyse alle sider av saken.

LO-sekretariatets videre håndtering av Valla/Yssen-konflikten og oppnevningen av utvalget blir et viktig utgangspunkt for sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet i dag, som starter klokka 14 på Sørmarka .

Det er på dette sentralstyremøtet at den viktige posisjonen som leder av partiets valgkomite skal besettes. Siden 1975 har LOs leder hadde dette vervet.

MEDLEM AV UTVALGET: Advokat Kristin Normann
MEDLEM AV UTVALGET: Nils Erik Lie, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.