DIVISJONSDIREKTØR, COWI: Kirsti Engebretsen Larssen
DIVISJONSDIREKTØR, COWI: Kirsti Engebretsen LarssenVis mer

Skal prosjektere politiets nasjonale beredskapssenter

Hvor senteret skal ligge er fortsatt ikke avklart.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rådgiverfirmaet Cowi og arkitektselskapet Nordic får prosjekteringsoppdraget med å realisere politiets nasjonale beredskapssenter.

Det opplyser Cowi i en pressemelding.

- Justisdepartementet er oppdragsgiver og Metier har prosjekteringsledelsen, utdyper divisjonsdirektør i bygninger i COWI, Kirsti Engebretsen Larssen overfor Dagbladet.

Sted ikke avklart

Politiets nasjonale beredskapssenter skal sikre bedre beredskap, samt samtrening og samhandling mellom brukerne av senteret.

Lokaliseringsalternativene er per i dag Grønmo og Taraldrud. Det er fortsatt ikke avgjort hvor senteret skal ligge, får Dagbladet opplyst.

Den endelige framdriftsplanen for prosjektet er heller ikke låst, opplyser Engebretsen Larssen overfor Dagbladet.

- For oss er dette en svært spennende prosjekteringsoppgave av et nasjonalt sikkerhetsprosjekt. Oppgavene til ingeniørene og arkitektene er å skape dette senteret for politiet, som igjen skal bidra til en bedring av beredskapssituasjonen i Norge, fortsetter hun.

- Kritisk sikkerhetsprosjekt

Etter 22. juli-angrepet ble det endelig bestemt at senteret skulle bygges, og diskusjonene har etter det i stor grad gått på lokalisering og kostnader.

I sommer sa leder for Politidirektoratet, Odd Reidar Humlegård følgende om planlegging av senteret:

- Forprosjektet om etableringen av et beredskapssenter enten på gamle avfallsdeponiet på Grønmo i Oslo eller på Taradrud i Ski er underveis. Dette arbeidet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet krever grundig planlegging for å få gode løsninger for et anlegg som skal brukes i flere ti-år

Han anslo videre kostnadsrammen til å ligge på cirka 3 milliarder kroner.

- Dette blir et meget strategisk viktig prosjekt å lykkes med. Både fordi det er et kritisk sikkerhetsprosjekt som blir en viktig referanse for oss framover, og fordi det er en unik mulighet til å jobbe med Metier som prosjekteringsleder. Vi har konkurrert om dette oppdraget to ganger, og nå gleder vi oss veldig til endelig å realisere senteret, sier Engebretsen Larssen i pressemeldinga.

Politiets nasjonale beredskapssenter år for år:

2007: Politiet gjør det klart at de vil samle politihelikopteret og beredskapstroppen på Alnabru.

2010: Hundetjenesten og bombegruppen ønsker å bli med i senteret. Bygging er ikke endelig avklart.

2011: 22. juli gir økt oppmerksomhet rundt beredskapssenteret. Statsbygg får i oppdrag å kartlegge alternative tomter i Oslo-området.

2012: 22. juli-kommisjonens rapport anbefaler å gjennomføre planene om bygging av et nasjonalt beredskapssenter. Alnabru fremmes som ønsket tomt. COWI er engasjert for prosjektering av Alnabru-alternativet, og høster kunnskap derfra som var essensiell i siste konkurranserunde.

2014: Skisseprosjekt gjennomføres for Alnabru-alternativet av prosjekteringsgruppen bestående av COWI, Nordic — Office of Architecture og Erichsen og Horgen

2014: Grønmo og Taraldrud blir løftet frem som alternative lokasjoner for Politiets nasjonale beredskapssenter.

2015: Regjeringen ønsker ikke å gå videre med Alnabru som alternativ lokasjon for beredskapssenteret.

2016: COWI skal sammen med Nordic — Office of Architecture og Erichsen og Horgen prosjektere Politiets nasjonale beredskapssenter.