Skal slåss for mindre byråkrati

2. januar i år: Trond Johansen fryser i hjel en iskald natt etter å ha blitt kastet ut fra den kommunale boligen sin i Oslo. Han ble symbolet på et omsorgsapparat som ikke fungerer. I en dokumentarserie retter Dagbladet søkelyset mot sosial- og trygdesystemet i Oslo. I dag: Sosialministeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sosialminister Guri Ingebrigtsen lanserer flere tiltak som skal bedre situasjonen for de dårligst stilte her til lands. Boligproblematikken prioriteres høyt, og byråkratiet skal gjøres mindre.

Sosialministeren engasjerer seg personlig i problematikken rundt de dårligstilte her til lands. I tråd med statsråd Jørgen Kosmos engasjement for å gjøre byråkratiet mindre omfattende vil hun gå inn i omsorgssektoren i Norge for å lette på byråkratitrykket der.

Hun er opprørt når Dagbladet presenterer henne for situasjonen på begge sider av skrankene i sosial- og trygdesektoren, og innrømmer at byråkrati-elva i hovedstaden har vokst over sine bredder.

- Det er svært beklagelig at vi skaper sosialklienter av mennesker som i utgangspunktet klarer seg fint sjøl, sier hun. Hun sikter til tilfellene som Dagbladet har beskrevet: Tørrlagte «Karl» som sannsynligvis må tilbake til sosialkontoret fordi den kommunale boligen hans i Oslo blir for dyr. Hun sikter til «Mohamed» som faller utenom trygdeordningene, og som etter 30 år i fullt arbeid kan bli henvist til sosialkontoret for å få penger til mat og klær. Men først og fremst sikter hun til et system som ikke fungerer som det skal, et system som gjør det unødvendig belastende å motta trygd eller sosialpenger. Men Ingebrigtsen er optimistisk.

- Er ikke dette bare et spørsmål om ressurser?

- Nei, det er et spørsmål om organiseringen av ressurser.

- Så du tror problemet kan løses?

- Vi skal ikke underkjenne vanskelighetene, men vi skal heller ikke la oss slå ned av dem, sier sosialministeren.

Martyren

Ingebrigtsen vil fornye sosialpolitikken generelt. Både for å unngå de ekstreme tilfellene, og for å lette hverdagen til dem som ikke får saken sin slått opp i media, men som slåss mot byråkratiet hver dag. Trond Johansen ble selve symbolet på et omsorgsapparat som ikke fungerer, da han frøs i hjel etter å ha blitt kastet ut av sin kommunale leilighet.

- Det er en forferdelig sak. Sånt skal ikke kunne skje, og jeg er glad for at Oslo kommune tok tak i dette med en gang. Men dette hører til sjeldenhetene. Det er hele systemet vi må forandre for å bedre situasjonen, ikke bare justere på enkeltregler slik at vi unngår tragedier som dette, sier hun.

Satser på bredbånd

- Vi er nødt til å gjøre kommunikasjonen mellom instansene bedre. Sånn som det er nå, oppleves det sikkert som den reneste Kafka-scenen for dem som skal orientere seg i systemet, sier hun.

Hun forteller om tiltak som tar sikte på å samle Aetat, trygdekontoret og sosialkontoret i de enkelte bydelene - enten i nærheten av hverandre, eller i samme bygning. Dermed vil korrespondansen mellom instansene ta langt kortere tid.

- Med bredbånd kan vi sende langt større informasjon på en gang uten å overbelaste datasystemet. Dette vil også være med på å bedre kommunikasjonen mellom sektorene, sier sosialminister Guri Ingebrigtsen.

Sosialministeren har satt i gang arbeidet med å bedre situasjonen og korte ned ventetida for de mange trygdede og minstelønnede. Dessuten står boligproblemet sentralt i regjeringens handlingsplan. Det skal bygges flere og billigere boliger, og taket for bostøtte skal heves. Dette tiltaket gjelder i første rekke barnefamilier med lav inntekt, men regjeringen vil også anstrenge seg for å skaffe boliger til om lag 6000 boligløse i de fem største byene i landet.