Skal vurdere politiets våpeninstruks

En arbeidsgruppe med representanter fra Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet skal vurdere politiets våpeninstruks med tanke på en oppmyking.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politidirektør Ingelin Killengreen møte onsdag representanter fra Politiets Fellesforum for å diskutere våpenbruk og bevæpning av politiet. Begge parter var enige om at det ikke kommer på tale at norsk politi skal bevæpnes, men de ble enige om å nedsette et arbeidsutvalg som skal vurdere våpeninstruksen.

15. mars skal arbeidsgruppen komme med en innstilling til Politidirektoratet, som igjen skal levere en innstilling til Justisdepartementet.

- Møtet var svært konstruktivt, og vi var enige om hvilke problemstillinger og spørsmål det er viktig at arbeidsgruppen ser på, sier Killengren til NTB.

Oppmyking

Justisminister Hanne Harlem åpnet tidligere på dagen for mindre endringer i dagens våpeninstruks. Regjeringen kan foreta endringer i våpeninstruksen uten å legge saken fram for Stortinget.

Leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, er også svært fornøyd med møtet.

- Vi fikk satt søkelyset på en del tiltak som må gjøres for å trygge sikkerheten til politiets tjenestemenn og publikum, noe som er helt nødvendig. Vi var også svært fornøyde med at arbeidsgruppen skal komme med en konklusjon så raskt, noe som må være sjelden i offentlig sammenheng, sier Johannessen til NTB.

Johannessen understreker at heller ikke politiet ønsker en alminnelig bevæpning av etaten.

- Vi ønsker ikke en alminnelig bevæpning, men vi mener at det er mulig å bedre våpeninstruksen på flere punkter for å bedre sikkerhet i såkalte skarpe situasjoner, mener Johannessen.

Oppbevaring

Arbeidsgruppen skal se på hvordan politiet oppbevarer våpen. I dag er det opp til hvert politidistrikt hvordan dette gjøres. Enkelte distrikter har såkalt framskutt oppbevaring. Det betyr for eksempel at våpen oppbevares på et sikkert sted i politibilen.

Andre momenter gruppen skal se på er type våpen, ammunisjon, sikring av politibilene og rutiner i forbindelse med skarpe situasjoner.

Det var Killengren som tok initiativet til møtet etter flere stygge skyteepisoder den siste tiden, men Johannessen mener at det også er et spørsmål om ressurser.

- På grunn av stramme budsjetter får tjenestemennene for dårlig trening, og det investeres ikke nok i personlige våpen og sikkerhetsutstyr, sier Johannessen.

(NTB)