Bufetat, region vest

Skandale­institusjonens eier får krass kritikk

Bufetat var kjent med store utfordringer og flere alvorlige hendelser ved Vestlundveien ungdomssenter i perioden 2015 til 2018. De klarte likevel ikke å gjøre noe med det.

NARKOFEST: I september 2014 holdt beboere og bydelsungdom narkofest i loftsstua på Vestlundveien ungdomssenter. Foto: Privat
NARKOFEST: I september 2014 holdt beboere og bydelsungdom narkofest i loftsstua på Vestlundveien ungdomssenter. Foto: Privat Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

- Det som framkommer av rapporten er svært alvorlig. Slik jeg leser den, hadde regionledelsen kjennskap til så mange alvorlige forhold knyttet til Vestlundveien ungdomssenter at de burde ha vært i stand til å ta affære, sier varsler Rolf Fredrik Fredriksen.

I et varsel sendt til barne- og likestillingsministeren i juni i fjor, hevdet Fredriksen at regionledelsen i Bufetat, region vest ble informert om grove avvik ved den statlige barnevernsinstitusjonen i 2016, uten å ta grep.

I varselet fikk statsråden vite at den tidligere spesialrådgiveren ved regionkontoret i Bergen og en kollega av ham i Bufetats kvalitetsteam «avdekket alvorlige hendelser og praksis ved institusjonen».

«Gjennomgangen med Vestlundveien i 2016 var noe av de mest graverende avvikene jeg har vært med på i min karriere, men det ble ikke tatt tak i fra regionledelsen», het det i varselet.

Kraftig kritikk

I kvalitetsgjennomgangen i 2016 ble det funnet store bemanningsproblemer, høyt sykefravær og utstrakt bruk av ufaglært arbeidskraft på Vestlundveien ungdomssenter.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) satte ut behandlingen av varslingssaken til Kluge advokatfirma, som i januar i år kom med sin rapport.

Kluge konkluderer med at de ikke har funnet direkte lov- eller forskriftsbrudd eller grunn til å reise vesentlig kritikk mot regionledelsen i Bufetat, region vest når det gjelder varslerens påstand om mangelfull oppfølging av kvalitetsgjennomgangen for 2016.

Bufetat, region vest må likevel tåle kraftig kritikk fra granskerne fordi de tiltakene regionledelsen satte inn for å bøte på forholdene ved institusjonen på langt nær var tilstrekkelige.

GIKK AV: I januar i år gikk regiondirektør Øistein Søvik i Bufetat, region vest av. Foto: Bufdir
GIKK AV: I januar i år gikk regiondirektør Øistein Søvik i Bufetat, region vest av. Foto: Bufdir Vis mer

Ble verre etter tiltak

OVERTOK: Marianne Kildedal er fungerende regiondirektør i Bufetat, region vest. Foto: Bufetat
OVERTOK: Marianne Kildedal er fungerende regiondirektør i Bufetat, region vest. Foto: Bufetat Vis mer

Kluge reiser kritikk mot både regionledelsen og Vestlundveien ungdomssenter «for at det ikke ble iverksatt tiltak som medførte at bemanningssituasjonen ved institusjonen ble brakt i orden innen rimelig tid».

«Bemanningssituasjonen synes tvert tvert imot å ha blitt forverret fra februar til november 2017 (...) Vi finner grunn til å påpeke at denne negative utviklingen er urovekkende, og at den etter vår vurdering burde ha foranlediget ytterligere undersøkelser og vurdering av institusjonens drift», heter det.

1. oktober 2018 kom rapporten etter Statens helsetilsyns undersøkelse av tilsynet Fylkesmannen i Hordaland har utøvd overfor Vestlundveien ungdomssenter. Den knusende konklusjonen var at tilsynet hadde vært uforsvarlig.

Helsetilsynets rapport omhandlet også fire varsler og to klager om forhold i Vestlundveien i perioden 29. april 2016 til 25. april 2018. Da dette kunne reise spørsmål om hvordan Bufetat, region vest har fulgt opp dette, utvidet Bufdir Kluges mandat til også å omfatte disse varslene og klagene.

Hadde kjennskap

Granskerne kritiserer Bufetat, region vest for en rekke forhold:

  • Det er påvist for svake rutiner/systemer for videreformidling av relevante hendelser i regionen.
  • Varselet fra ansatte på Vestlundveien ungdomssenter om lovstridige arbeidsforhold og totalitær lederstil i april 2016 burde ha utløst nærmere undersøkelser. Kluge mener det er uheldig at oppfølgingen utelukkende besto i at ledelsen ved Vestlundveien ga skriftlige redegjørelser knyttet til innholdet i varselet. Relevante ansatte burde ha blitt kontaktet.
  • Kluge påpeker brudd på varslingsrutinen, da enkelte deler av et annet varsel om kritikkverdige forhold i Vestlundveien ikke ble håndtert, verken av regionens varslingsenhet, regionledelsen eller andre.
  • Kluge finner det også kritikkverdig at regionledelsen og kvalitetsteamet ble informert for sent om en svært alvorlig hendelse som involverte en beboer og en ansatt på Vestlundveien ungdomssenter.

I sin samlede vurdering påpeker Kluge at Vestlundveien ungdomssenter i perioden 2015 til 2018 var preget av flere alvorlige hendelser knyttet til beboere, samtidig som det var stadige utfordringer knyttet til bemanning og arbeidsmiljø.

Granskerne mener regionledelsen hadde kjennskap til disse forholdene, men ikke evnet å se forholdene/hendelsene i tilstrekkelig sammenheng.

«Slik vi har forstått det, skal regionene selv sørge for at adekvate systemer er på plass. Etter vår vurdering, har regionledelsen ikke oppfylt sine forpliktelser i så måte», skriver Kluge.

Tar selvkritikk

- Vi er glad for at rapporten konkluderer med at regionledelsen har fulgt lover og forskrifter for behandling av varslingssaker. Samtidig erkjenner vi at vi ikke greide å se varslene godt nok i sammenheng og heller ikke greide å sette inn tiltak som virket godt nok. Dette har vi tatt selvkritikk for, sier fungerende regiondirektør Marianne Kildedal i Bufetat, region vest.

Direktøren påpeker at Vestlundveien lyste ut tre faste stillinger som miljøterapeut, institusjonen rekrutterte flere fagutdannede vikarer, det ble satt inn leder- og administrativ støtte og veiledning, samt hjelp fra regionledelsen.

- Dessverre lyktes vi ikke godt nok med tiltakene. Vi jobber med å forbedre systemene vi har for å fange opp utfordringer og følge opp og evaluere tiltak. Vi arbeider med å samle informasjon fra ulike deler av apparatet vårt jevnlig for å sikre et mer helhetlig bilde av utfordringene ved institusjonene våre, slik at vi kan sette inn tiltak der det er behov for det, sier Kildedal.

Hun forsikrer om at regionledelsen nå følger tett opp for å sikre at tiltak har effekt etter at utfordringer er identifisert.

- Jeg synes ikke ledelsen i Bufetat skal henge seg for mye opp i at de ikke har begått lov- eller forskriftsbrudd i behandlingen av de varslene som er kommet om Vestlundveien, for det skal mye til. Deres fokus burde være at «i denne saken gjorde vi feil, og dette må vi ikke gjøre igjen», sier varsler Fredriksen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer