-  Skaper etnisk underklasse

Regjeringen svikter i arbeidet med å integrere innvandrerne i det norske samfunnet, mener Ap-leder Jens Stoltenberg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HVALER (Dagbladet): - Når regjeringen kutter i arbeidsmarkedstiltakene, privatiserer skolen, satser på kontantstøtte og avvikler den sosiale boligbyggingen, fører det til at flere innvandrere blir gående uten jobb og at vi er på vei til å få en etnisk underklasse i Norge. Resultatet er et samfunn preget av flere konflikter, fordommer, sosial ulikhet og kriminalitet, sier Stoltenberg.

Et historisk ansvar

- At vi lykkes med å integrere innvandrerne i det norske samfunn, er avgjørende for Norges framtid, sier Ap-lederen. Han vil gjøre dette til en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet i valgkampen og i åra framover.

- Arbeiderpartiets historie er tuftet på små og store slag for at grupper av befolkningen blir en likeverdig del av samfunnet vårt. Kampen for arbeidernes kår i mellomkrigstida og lenge etter det er ett eksempel. Kvinnekampen på 60- og 70-tallet et annet. Utfordringen vi nå står overfor med det flerkulturelle Norge, er også av historisk betydning for utviklingen av Norge, sier Stoltenberg fra sitt sommerparadis på Hvaler.

- Vi må slutte å fordype oss i problemene, og se hvordan dette kan gjøres til noe positivt. Norge er helt avhengig av innvandrerne, og vi vet det vil bli flere. Da må vi lage et samfunn som integrerer, ikke ekskluderer, sier han.

Må også stille krav

- Dagbladets serie «Oslo 2004» har på en utmerket måte vist hva som rører seg i innvandrermiljøene - på godt og vondt. Norge er blitt er rikere land med innvandrerne, både sosialt, kulturelt og økonomisk, sier Stoltenberg, som lover klare politiske grep for integrering på alle områder om det blir et regjeringsskifte neste høst.

- Men, og det er et viktig men: Skal dette gå bra må innvandrerne, i alle generasjoner, bidra selv også. Det gode gamle slagordet «gjør din plikt, krev din rett», gjelder her også.

- Vi skal ikke akseptere kvinnefiendtlige og kvinneundertrykkende holdninger selv om folk kommer fra en annen kultur. Holdninger som betyr brudd på menneskerettigheter er heller ikke akseptable her i landet, uansett hva bakgrunnen for holdningene er, slår han fast.

Også Ap har sviktet

- Religiøse ledere som skal praktisere i Norge, bør bli pålagt å gå et kurs i norsk kultur og historie. De må forstå hvilke holdninger og prinsipper som gjelder i Norge, sier han.

- Et annet eksempel er de som holder ungene sine borte fra skolen over lengre tid. Det er totalt uakseptabelt, og må få store konsekvenser for dem det gjelder, også økonomisk.

- Å be noen yte, er ikke rasisme, tvert om. Det er klart også deler av venstresida har gjort mye galt i innvandringspolitikken gjennom åra. Det er misforstått toleranse å mene at man ikke kan kritisere innvandrermiljøene, sier Stoltenberg.

- Så Ap har også sviktet?

- Selvsagt er det områder der også vi kunne ha gjort en bedre jobb, men det skal vi gjøre noe med. Norge har en stolt historie som foregangsland på mange områder. Det skal vi skaffe oss her også, sier han.

Slik vil Jens Stoltenberg integrere innvandrerne i det norske samfunnet:

De må lære norsk - Det må være en rett og plikt for alle som kommer hit, og som er her, å lære seg norsk. Grunnen er åpenbar. Vi kan ikke ha innbyggere i Norge som ikke kan fylle ut et skjema, ikke lese en stillingsannonse, eller ikke tør å gå på et jobbintervju - fordi de ikke kan språket. Norskkunnskaper er helt avgjørende for å fungere.

Gi klare regler - Alle skal vite at de som kommer hit og får bli gjør det med god grunn. Vi kan ikke løse verdens fattigdomsproblemer ved å åpne grensene våre. Det gjør vi ved å øke bistanden. Urettmessige asylsøkere skal raskt ut. Vi må også gjennomgå reglene, for eksempel for familiegjenforening.

Skaff arbeid til alle - Innvandrerne skal leve av egen jobb, ikke av trygd og sosialhjelp. Når sysselsettingen blant etniske nordmenn er rundt 75 prosent, mens den bare er 50 prosent blant innvandrerne, er noe galt.Når regjeringen kutter i arbeidsmarkedstiltak, går dette ut over mange innvandrere. Å bruke penger på å skaffe folk jobb, er en investering. Å bruke penger på passiv trygdeutbetaling, er en utgift. Dagens politikk virker ikke.

Gjør skolen bedre - Reglene for privatskoler må strammes inn, og den offentlige skolen rustes opp. Skoledagen må bli lengre med leksehjelp, SFO billigere - og gjerne gratis kjernetid i barnehager for alle barn i bydeler med mange innvandrerbarn. Kontantstøtten virker mot sin hensikt i disse gruppene, og har skapt mindre kontakt mellom innvandrerbarn og norske barn. Vi skaper heller ikke integrering ved å ha egne skoler for kristne, for muslimer, for rike og fattige.

Gi rimelige boliger - Tilgang på nok rimelige boliger er det beste middelet for å unngå gettotendensene vi ser i dag. Husbanken og andre virkemidler må tas i bruk for på bygge boliger som vanlige folk har råd til å kjøpe.

REGJERINGEN SVIKTER: - Regjeringen fører en politikk overfor innvandrerne som bidrar til unødige konflikter, utstøting og kriminalitet, sier Jens Stoltenberg.