Skaper fattige fedre

Hver fjerde samværsfar har mindre å rutte med enn en minstepensjonist. Mens bidragssystemet fungerer for foreldre med daglig omsorg, drar den samværsforeldre ned i fattigdomsgruppen, viser en ny forskningsrapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Snaut 30 000 av landets 114 000 samværsfedre har mindre å leve av enn minstepensjonister. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning står bak rapporten, som avdekker et overføringssystem hvor samværsforeldre - som oftest fedre - dras ned i lavinntektsgruppen. Forskerne har undersøkt økonomien til 65000 gifte foreldre i 1989, og i 1994 - da ti prosent av parene var blitt skilt. Utvalget er representativt.

Virker nesten

De har eksperimentert med hvordan de skiltes økonomi hadde vært uten barnetrygd, utvidet barnetrygd og barnebidrag. Uten offentlige overføringer ville så mye som halvparten av omsorgsmødrene og en fjerdedel av omsorgsfedrene hatt en dårligere økonomi enn minstepensjonistene. Men overføringene - barnebidrag og -trygd inkludert - sørger for at bare én prosent av dem står igjen i «fattigdomsgruppen».

For samværsforeldrene, derimot, skaper overføringene økonomisk trøbbel: Før overføringene settes inn, har de fleste av dem god økonomi. Men straks de avkreves penger - og da spesielt barnetrygd - faller en betydelig andel av dem ned i «fattigdomsgruppen».

Fattig i full jobb

Rapporten konkluderer at:

  • Selv om alle samværsfedre hadde jobbet fullt, ville 11 prosent av dem hatt mindre å rutte med enn en minstepensjonist.
  • Og selv om alle samværskvinner jobbet full tid, ville 21 prosent av dem hatt mindre enn minstepensjonisten.

- Og hva er årsaken?

- Skilsmissen svekker i seg selv foreldrenes økonomi. Det blir færre å dele kostnadene med. Den andre forklaringen er at de offentlige overføringsordninger - som for eksempel barnetrygd og barnebidrag - virker skjevt, og drar flere samværsforeldre ned i lavinntektsgruppen, fastslår Sigve Tjøtta, som sammen med Espen Bratberg, har utført undersøkelsen.

- Hva kan gjøres for å hindre at bidragsyterne drives ut i fattigdom av det offentlige?

- Noe må gjøres med de offentlige overføringene. En mulighet er å gjøre det til et hovedprinsipp at foreldrene deler omsorgen. Det vil kunne dempe de økonomiske forskjellene. En annen mulighet til å rette opp skjevheten, er å la samværsforelderen få den utvidete barnetrygden, sier Sigva Tjøtta.