Skatt på nettvarer

For å unngå skattetap i de europeiske land, kan den økte netthandelen tvinge fram en felles moms for alle EU-landene, også for Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU frykter tapte milliardinntekter fra merverdiavgift som følge av e-handelen og vil derfor ha strengere regler, opplyser Aftenposten.

EU har et slikt direktiv på høring, og det vil i så fall innebære at alle virtuelle varer som forbrukes i EU-land skal skattelegges, uansett hvor varen kommer fra. På denne måten kan amerikanske og europeiske varer selges på samme vilkår.

Ifølge Aftenposten vil direktivet falle utenfor EØS-avtalen, og Norge kan derfor stå fritt i forhold til direktivet, men velger nok å tilpasse seg direktivet, hvis det blir vedtatt.

Det er først og fremst fysiske varer som eventuelt vil skattelegges, og digitale varer for under 100 000 euro vil slippe en meravgift.

Å få vedtatt og å iverksatt direktivet er av stor betydning, fordi momsen utgjør en femtedel av skatteinntektene i de europeiske land.