Skatte-smell

Regjeringen foreslår en rekke skatteendringer for neste år. Totalt vil regjeringen øke skatter og avgifter med 4,2 milliarder kroner. Her er regjeringens hovedforslag, slik de blir lagt fram for Stortinget 5. oktober:

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil, som ventet, foreslå å øke skatt på alminnelig inntekt fra 28 til 29 prosent.

Toppskatten vil heretter bli enklere å beregne:

 • 13,2 prosent skatt på inntekt over 267 000 kroner i klasse 1.
 • 13,2 prosent skatt på inntekt over 316 500 kroner i klasse 2.

Troms og Finnmark beholder toppsatsen på 9,5 prosent, men får de samme satsene som ellers i landet.

Fordeling

Fordelingsprofilen skal ivaretas gjennom forslaget om økt minstefradrag og økt klassefradrag.

 • Øvre grense for minstefradraget økes fra 32 600 kroner i år til 39 100 kroner neste år. Nedre grense økes fra 3700 kroner i år til 4000 kroner neste år. Det foreslås også å øke satsen på minstefradraget fra 20 til 21 prosent.
 • Klassefradraget økes fra 25 000 kroner i år til 28 100 kroner neste år i klasse 1, og økes fra 50 000 kroner til 56 200 kroner i klasse 2, altså for ektefeller som liknes sammen.
 • Foreldrefradrag økes til 25 000 kroner for ett barn og 30 000 kroner for to eller flere barn.
 • Frikortgrensen økes fra 18 199 kroner i år til 22 599 kroner.
 • Likningsverdien på boliger og fast eiendom, unntatt skog, økes med ti prosent i 1999.
 • Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold vil få en ny normrente på fem prosent, økt fra fire prosent. Det vil si at man i 1999 vil bli beskattet for forskjellen mellom den faktiske lånerenta og fem prosent.
 • Grensene i formuesskatten endres bare i takt med prisstigningen.
 • Reglene for fradrag for reiser mellom hjem og arbeid forenkles, ved at det fra 1999 skal gis et fast fradrag på kroner 1,40 per kilometer uavhengig av reisemåte. Dette er en reduksjon fra dagens satser på 1,95, fordi regjeringen ikke lenger vil premiere bilbrukere.
 • Arbeidstakere på flytende installasjoner i Nordsjøen vil fra 1999 ikke lenger ha rett til sjømannsfradrag. De blir dermed likestilt med arbeidstakere på faste installasjoner.
 • Skatt på opsjoner i arbeidsforhold skal fra 1999 ikke skattlegges ved tildeling når fordelen ikke er større enn 300 000 kroner.
 • Regjeringen vil også øke arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng til 15 prosent for inntekter over 726 000 kroner.

Dyrere rullings

 • Fra neste år vil regjeringen at avgiften på rulle- og pipetobakk skal være like høy som på sigaretter. Avgiften på rulletobakk foreslås dermed økt med 33 prosent.
 • Forbruksavgiften på elektrisk kraft foreslås økt med 2,5 øre per kilowatt. For å hindre at økt elavgift fører til økt bruk av fyringsolje, foreslår regjeringen å innføre en grunnavgift på fyringsolje, som tilsvarer 19,1 øre per liter fyringsolje.
 • Fribeløpet for arveavgift dobles etter å ha stått stille siden 1983. Det betyr at du fra 1999 ikke betaler avgift på arv på opp til 200 000 kroner. Fra neste år skal den høyeste arveavgiftssatsen benyttes på arv over 500 000 kroner, en økning på 100 000 kroner fra i dag.
 • Regjeringen ønsker også å innføre fradrag for innbetalt arveavgift når arveoppgjøret skjer ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

Dyrere bil

 • Årsavgiften på bil foreslås økt med 15 kroner i tillegg til prisstigningen.
 • Mindre endringer foreslås i bilavgiften. Blant annet ønsker de å trappe opp avgiften på kombibiler under 3500 kilo, til 70 prosent av avgiften på personbiler. Kombibiler over 5000 kilo foreslås fritatt for avgifter.
 • Regjeringen vil at du skal få en halv årsavgift, det vil si rundt en tusenlapp i hånda hvis du vraker bilen din mellom 1. mars og 1. juli neste år, i tillegg til vrakpanten.
STRAMMER INN: Finansminister Gudmund Restad og statsminister Kjell Magne Bondevik mener budsjettet de legger fram mandag representerer en innstramming på en prosent i forhold til BNP (brutto nasjonalprodukt).