TAR SELVKRITIKK: Skattedirektør Hans Christian Holte bekrefter at mafiastrukturer etablerer seg i Norge og tar selvkritikk for manglende bekjempelse av kriminelle bakmenn. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
TAR SELVKRITIKK: Skattedirektør Hans Christian Holte bekrefter at mafiastrukturer etablerer seg i Norge og tar selvkritikk for manglende bekjempelse av kriminelle bakmenn. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Skattedirektøren innrømmer: - Det har vært for mye prat, for lite handling

Skattedirektøren tar mafia-selvkritikk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - Jeg blir bekymret hvis det ikke står veldig klart og tydelig i den kommende politireformen hvordan vi skal stoppe motvirke økonomisk kriminalitet, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Dagbladet.

Han leste med stor interesse utspillet til Eivind Borge, leder for taktisk etterforskning i Kripos, i Dagbladet. Borge slo alarm om mafialignende strukturer i Norge, og store utfordringer med å stoppe organiserte kriminelle som infiltrerer norsk næringsliv.

- Dette er noe jeg er helt enig i. Han bruker begrepet «mafialignende strukturer», og det stemmer med de rapportene vi får fra våre folk. Arbeidsmarkedskriminaliteten og den økonomiske kriminaliteten er i økende grad organisert og satt i system. Dette rammer den seriøse konkurransen, rettighetene til arbeidstakerne, skatteinntektene og legitimeten til det systemet vi har, sier Holte.

Advarer Skattedirektøren advarer mot hvilke tilstander vi kan få i Norge hvis dette ikke blir en klar prioritet i politireformen som skal iverksettes.

- Det er bra og riktig at Kripos nå kommer på banen og diskuterer den organiserte kriminaliteten. Vi mener at den økonomiske kriminaliteten veldig ofte er en årsak til mange andre former for kriminalitet, sier skattedirektøren.

- Vi ønsker fem sterke økoteam underlagt Økokrim — noe som blir en helt annen situasjon enn vi har nå, der vi har 27 politidistrikter med hvert sitt økoteam. Hvis det ikke går klart fram av politireformen hvordan politiet skal styrke seg på den økonomiske kriminaliteten blir jeg bekymret. Da tror jeg ikke at enkeltbevilgninger og enkeltaksjoner fører oss spesielt mye lenger, sier Holte.

- Har dere ikke fått tilstrekkelige signaler fra politisk hold?

- Det er ingenting i politireformen som nå skal vedtas, som handler om arbeidsmarkedskriminalitet. Til tross for politiske signaler om satsing på økonomisk kriminalitet ser vi en nedgang i antall domfellelser og en reduksjon i reaksjonsnivået på Skatteetatens anmeldelser. Jeg har god kontakt med politidirektøren om dette, og reformen er ikke lansert ennå, men dette er noe jeg vil være oppmerksom på når reformen skal sjøsettes.

Ikke flinke nok Han er også enig med Borge i at det ikke nytter bare å øke antallet kontroller på byggeplasser og næringslokaler om man er ute etter bakmennene.

- Vi har ikke vært flinke nok til å rette innsatsen mot bakmennene som virkelig tjener på denne kriminaliteten, sier Holte og utdyper:

- Du kan se på det som et løvetannproblem — du røsker bare bort plantene på overflaten, ikke rota. Vi må følge pengesporet, og jobbe langsiktig, systematisk og målbevisst med de konkrete sakene for å rulle det tilbake for å ta bakmennene i større grad. Det har vi ikke vært flinke nok til. Statistikken kan også lyve her. Hvis tallene viser at vi har tatt mange saker innen dette feltet, mens de sakene bare er små og enkle, så gjør dette lite med selve problemet.

- Når store politiske reformer skal på plass, er det da lett å se seg blind på lettvint statistikk — og skyve store, tunge saker foran seg?

- Det er det en fare for. Det blir feil å bare ta enkle saker og skyve statistikken foran seg.

Tar selvkritikk Skattedirektøren innrømmer også at samarbeidet mellom politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og Tollvesenet ikke har vært godt nok.

- Vi har nok hatt et samarbeid som har vært litt for mye prat og litt for lite konkret handling, sier Holte — som nå har tro på at et vedtatt tettere samarbeid etatene imellom vil gi resultater.

Et tiltak han vektlegger er regler for hvor mange underleverandører det er lov å ha — og ytrer et klart ønsker om at det skal bli strengere kontroll med disse, slik at det blir vanskeligere å vaske penger og unndra skatt.

Umodne Holte kommer også med en kraftig appell til forbrukere, innkjøpere og næringsdrivende som hyrer firmaer til større og mindre jobber.

- Vi må gjøre mye med holdningene til både private og offentlige oppdragsgivere. Jeg tror det er mange litt umodne innkjøpere der ute, som er altfor fokusert på pris — og ikke modne nok til å se på andre hensyn i tillegg, slår Holte fast.

- Det blir alltid vanskeligere å hyre inn firmaer når man skal begynne å trekke inn andre parametere enn bare pris, men det er helt nødvendig for å få bukt med dette.

KLAR TALE: Skattedirektør Hans Christian Holte har en klar beskjed til norske forbrukere. Foto: Dan P. Neegaard
KLAR TALE: Skattedirektør Hans Christian Holte har en klar beskjed til norske forbrukere. Foto: Dan P. Neegaard Vis mer