Skatteetaten refses etter brudd på arbeidsmiljøloven

Har kontrollert sine egne renholdere for dårlig.

BRØT LOVEN: Tilsynsrapporter Dagbladet har fått tilgang til viser at Arbeidstilsynet har avslørt flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Skatt Østs renholdere. Her fra Skatt Østs lokaler i i Schweigårdsgate i Oslo. Foto: Torbjørn Grønning / Dagbladet
BRØT LOVEN: Tilsynsrapporter Dagbladet har fått tilgang til viser at Arbeidstilsynet har avslørt flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Skatt Østs renholdere. Her fra Skatt Østs lokaler i i Schweigårdsgate i Oslo. Foto: Torbjørn Grønning / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Tilsynsrapporter Dagbladet har fått tilgang til viser at Arbeidstilsynet har avslørt flere brudd på arbeidsmiljøloven hos Skatt Østs renholdere. Dette er noen av bruddene som ble funnet hos Toma AS som vasker Skatteetatens lokaler:

• Ingen av arbeidstakerne på Skatt Øst var innmeldt i arbeidstakerregisteret.

• Det var store mangler i flere av arbeidskontraktene. I tilsynsrapporten skriver Arbeidstilsynet at «flere av avtalene hadde en sluttdato
flere måneder før vi var på tilsyn, noe som tilsier at det ikke var noe skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker».

• Under intervju med de ansatte ble det avdekket at det ikke betales lønn ut fra reell arbeidstid, men ut fra tiden som er satt på den enkeltes oppdrag. På enkelte steder betales det heller ikke ut lønn når oppdragsstedet er stengt, for eksempel på helligdager.

«Det ble også opplyst at det ofte ikke er samsvar mellom arbeidende timer og lønnsavregninger», skriver Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har nå gitt Toma syv pålegg, blant annet må Toma nå «utarbeide og innføre tydelige rutiner for føring av reelle arbeidstimer, og iverksette tiltak for å sørge for dette følges opp i praksis».

Vil ikke kommentere «Vi har ikke ønsker å kommentere ut ifra den enkle erkjennelse at Dagbladet ikke har til hensikt i gi en objektiv framstilling av fakta. Vi er i en god dialog med Arbeidstilsynet, vil svare dem i henhold til de frister som er satt, og rette oss etter de pålegg som blir gitt, dersom det skulle vise seg at våre retningslinjer ikke er blitt fulgt», skriver økonomidirektør i Toma, Svein Krokås, i en e-post etter at Dagbladet konfronterte han med tilsynsrapporten.

Selskapet ønsker ikke ikke å kommentere saken ytterligere.

Har manglet kontroll I etterkant av tilsynet avdekket Arbeidstilsynet også at Skatteetaten har manglet kontroll med sine egne renholdere. Etter allmenngjøringen av renholdsbransjen har oppdragsgiverne fått en såkalt «påseplikt», en plikt til å påse at lønns- og arbeidsvilkåret eri tråd med allmenngjøringen, noe som innebærer at lønns- og arbeidsvilkår ikke skal være dårligere enn tariff.

«Det framkommer i tilsynet at det ikke er etterspurt konkrete opplysninger som kunne ha avdekket de faktiske forhold. Det er ikke etterspurt arbeidsavtaler, timelister beidsplaner/skiftplaner, oppgaver over lønnsutbetalinger m.m.», skriver Arbeidstilsynet.

Mangler rutiner De konkluderer med at Skatteetaten mangler gode nok rutiner og systemer for hele virksomheten.

Inga Bolstad, direktør i Skatteetatens IT- og servicepartner, sier de er glade for at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsynet.

«Vi samarbeider med Arbeidstilsynet for å hindre at blant annet svart arbeid og sosial dumping. Skatteetaten er spesielt opptatt av dette, derfor er vi ekstra lei oss for at vi ikke er i mål med en tilstrekkelig rutine for påseplikten», skriver Bolstad i en e-post til Dagbladet.

Hun sier de nå er i ferd med å innføre bedre rutiner.