«SKYGGEMALEREN»: Dagen etter at Dagbladet spurte etter Roger Wilhelmsen, ble han kastet ut fra den kommunale byggeplassen i Sofienberggata i Oslo. Nå viser det seg at Skatteetaten visste hvem han var, men uten å varsle kommunen. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
«SKYGGEMALEREN»: Dagen etter at Dagbladet spurte etter Roger Wilhelmsen, ble han kastet ut fra den kommunale byggeplassen i Sofienberggata i Oslo. Nå viser det seg at Skatteetaten visste hvem han var, men uten å varsle kommunen. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Skatteetaten visste at straffedømt maler jobbet på kommunens byggeplass - sa ikke fra

- Taushetsplikten hindret oss fra å varsle kommunen. Det er svært uheldig, for å si det forsiktig, sier sjef i Skatteetaten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 9. desember avdekket Dagbladet at Roger Wilhelmsen, straffedømt for å ha organisert omfattende svart virksomhet i malerbransjen og idømt livslangt næringsforbud, opererte i en ledende rolle i malerbedriften Entreprenør Afore Consulting. Han hadde oppdrag på byggeplassen til kommunale Boligbygg i Sofienberggata 7 i Oslo. Selskapet var underleverandør til hovedentreprenør S-Bygg, og ble kastet ut umiddelbart da Dagbladet 2. november stilte spørsmål ved Wilhelmsens rolle på byggeplassen. Arbeiderne hevdet ikke å ha fått lønn på tre måneder.

Nå viser det seg at 10. oktober, altså tre uker tidligere, var Skatt øst på kontroll på denne byggeplassen sammen med Boligbygg. Rapporten fra tilsynet, som ble skrevet i dagene etterpå, viser at det meste var i skjønneste orden. Nettopp i de dager ble Skatt øst klar over at Entreprenør Afore Consulting hadde Roger Wilhelmsen (tidligere Roger Klinge Dyrnes) som drivende kraft.

Skatteetaten fortalte ingenting om den tvilsomme aktøren på byggeplassen til Oslo kommune. Først via Dagbladets artikkel tre uker senere ble Oslo kommune informert.

«Assosiert med kriminelle»

- Skatteetaten visste at Entreprenør Afore Consulting var assosiert med kriminelle, men informerte oss ikke. Vi stusser over dette, ettersom Afore i kontrakten med S-Bygg hadde fritatt skatteetaten fra taushetsplikt, sier avdelingsdirektør for konserninnkjøp i Oslo kommune, Gunnar Wedde.

Utveksling av informasjon mellom kontrolletater og byggherrer er holdt fram som et viktig tiltak for å forebygge arbeidslivskriminaltet. Skatteetaten og Oslo kommune har inngått en egen avtale om utveksling av informasjon. Som del av kontrakten må alle leverandører innen bygg og anlegg frita skatteetaten for taushetsplikt.

- Da er det etter vår vurdering uheldig at Skatteetaten ikke har anledning til å dele denne informasjonen, understreker Wedde.

Gunnar Wedde forteller at Oslo kommune har opplevd et lignende tilfelle tidligere, der de til tross for fullmakt fra en leverandør av renholdstjenester ikke fikk utlevert utvidet skatteattest.

Kommunen har en egen obs-liste over leverandører de følger opp særskilt.

- En stor del av firmaene vi har satt på vår obs-liste er der fordi vi har fått informasjon fra journalister. I antall er flere firmaer oppført der som følge av tips fra journalister, enn etter tips fra kontrolletatene, forteller Wedde.

Viser til taushetsplikten

- Hvorfor sa skatteetaten ingenting til Boligbygg?

- Det er basert på vår taushetsplikt. Vi har en samarbeidsavtale med kommunen og har gått en runde på hva vi kan si. Men dette er svært uheldig, for å si det forsiktig, svarer Bjørn Marhaug, seksjonssjef for kontroll og rettsanvendelse i Skatt øst, til Dagbladet.

Marhaug bekrefter at det var omtrent på det tidspunktet da kontrollen ble avviklet, 10. oktober og i dagene etter, at Skatteetaten ble klar over at Roger Wilhelmsen hadde en sentral rolle på byggeplassen. Til tross for avtalen om informasjonsutveksling, vurderte Skatteetaten det slik at taushetsplikten var til hinder for at de kunne fortelle kommunen hvem Roger Wilhelmsen egentlig var.

HOLDER TETT: - Juridisk avdeling hos oss fant ikke fullmakten "god nok", sier Bjørn Marhaug, seksjonssjef i Skatt øst og en del av teamet som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Han mener loven bør endres. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
HOLDER TETT: - Juridisk avdeling hos oss fant ikke fullmakten "god nok", sier Bjørn Marhaug, seksjonssjef i Skatt øst og en del av teamet som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet. Han mener loven bør endres. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

Da Wilhelmsen og hans Entreprenør Afore Consulting ble kastet ut, hevdet hovedentreprenør S-Bygg at de aldri hadde kontrahert Afore, dersom de hadde visst hvem som i realiteten drev dette selskapet. Kommunen satte samtidig selskapet på sin OBS-liste, blant de andre firmaene kommunen nødig vil handle med. Hadde Skatteetaten varslet, ville firmaet trolig vært kastet ut og havnet på obs-listen flere uker tidligere. Hadde ikke Dagbladet avslørt forholdet, kunne kontrakten rullet videre. Afore var formelt godkjent av Boligbygg som underleverandør.

- Hvordan kan Skatt øst holde tilbake opplysninger når det til og med foreligger fullmakt om fritak fra taushetsplikt?

- Juridisk avdeling hos oss fant ikke fullmakten «god nok». Men jeg er enig i at dette åpenbart er informasjon som burde kommet kommunen for øre. Derfor må vi se på utformingen av disse fullmaktene, sier Marhaug.

Nye rutiner

- Det var jo nok å tipse kommunen om at det forelå en dom de burde se på?

- Jeg ser det, men Roger Wilhelmsen hadde jo ikke formelle roller som tilsa at han brøt næringsforbudet, svarer Marhaug.

Etter at Dagbladet publiserte sin nyhetsdokumentar om Roger wilhelmsen og hans bedrifter på den kommunale byggeplassen, har Skatteetaten gått noen runder med seg selv. Marhaug har bedt om at alle slike saker, der skatteetatens ansatte mener det bryter med taushetsplikten å utveksle viktig informasjon, heretter skal opp på seksjonssjefens bord til vurdering.

Skatteetaten har en sterk tradisjon for hemmelighold også utover det de er nødt til. Eksempelvis sier interne medieretningslinjer at Skatteetaten aldri skal uttale seg om personers skatteforhold, heller ikke når det foreligger skriftlig samtykke om fritak fra taushetsplikt fra den opplysningene gjelder.

Marhaug sier at mange ansatte i skatteetaten er redde for å bryte taushetsplikten fordi det er knyttet straffeansvar til dette.

Seksjonssjefen har imidlertid klare synspunkter på taushetsbestemmelsene i denne sammenheng:

- Dagens regler omkring taushetsplikten beskytter kriminelle. Det er derfor på høy tid at dagens lovverk blir revidert!

Men det er ikke bare taushetsplikten i skatteforvaltningsloven som er et problem. Skatteetaten har også store problemer med å benytte viktig informasjon som tilflyter dem.

Tør ikke bruke info

I en epost fra Skatteetaten til Oslo kommune 30.november oppsummeres samarbeidet om informasjonsutveksling. Her heter det: «Oslo kommune ønsker å dele informasjon med Skatt øst for å bidra til å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Pr i dag har ikke Skatteetaten kunne utnytte denne pga regler om personvern.»

- Det er uheldig, ikke minst samfunnsøkonomisk, at Skatteetaten ikke kan benytte informasjonen fra kommunen uhindret, sier Gunnar Wedde i Oslo kommune.

Kommunen har tatt i bruk et avansert, elektronisk system for sanntidsovervåking av byggeplassene sine (HMSREG). Wedde og hans folk ønsker å gi skatteetaten full tilgang til informasjonen i dette.

Det er ikke lett, for Skatteetaten tør ikke benytte opplysningene til noe.

- Det er ikke noen tvil å at HMSREG kunne vært et effektivt verktøy for oss i arbeidet med å avdekke svart arbeid. Men det er ikke avklart juridisk hvorvidt vi kan benytte denne informasjonen av hensyn til personvernet, kommenterer Marhaug.

Sommel på toppen

Han forteller at skatteetaten har henvendt seg til Skattedirektoratet for å få juridisk avklart hvorvidt de kan benytte opplysningene fra kommunen i sin jakt på svart arbeid. Men kampen mot arbeidskrim går langsomt fremover i forvaltningen: Halvannet år etter henvendelsen har direktoratet oversendt saken til Finansdepartementet, og derfra er det ikke kommet noe svar.

- Oslo kommune har vært en pådriver for god byggherrekontroll gjennom sitt HMSREG. Nå tar både Statsbygg og Statens vegvesen i bruk det samme systemet. Vi hadde uten tvil hatt nytte av å bruke opplysninger herfra, understreker Marhaug.

Han mener kommunen har hatt glede av tilgangen til såkalt utvidet skatteattest, som gir mer informasjon om leverandørene enn før. Men Marhaug ser at potensialet for informasjonsutveksling på ingen måte er tatt ut.

Venter på Regjeringen

Stortingsprepresentant Arild Grande (Ap) stilte i juni skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (FrP) om «Hvorfor har ikke regjeringen prioritert å finne løsning på de taushetsbestemmelsene som vanskeliggjør arbeidet for et seriøst og organisert arbeidsliv, og kan vi forvente en løsning på dette snart?»

Jensen svarte at «Finansdepartementet vil snart sende på høring et notat der vi gjør rede for disse spørsmålene og skisserer to alternative løsninger for å dele opplysninger med allmenheten. (...) Jeg vil etter dette ta stilling til om Finansdepartementet skal arbeide videre med saken.»