Skattelette for gründere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen vil foreslå lettelser i beskatningen av opsjoner. Statsminister Kjell Magne Bondevik signaliserte dette på NHOs årskonferanse, til stor glede for vertskapet. Helt siden ordningen kom i miskreditt i 1995 og Brundtland-regjeringen strammet inn reglene, har det vært drevet intens lobbyvirksomhet fra næringslivets side for å få myket opp reglene. Særlig IT-bedrifter i oppbyggingsfasen har argumentert heftig mot dagens regler. Småbedrifter trenger muligheten til å gi opsjoner for å holde på ansatte og for å tiltrekke seg leder- og nøkkelkompetanse, er deres poeng.
  • I dag skattlegges opsjoner med en beregnet verdi over 600000 kroner når de tildeles den ansatte. Beskatning på tildelingstidspunktet gjør at ordningen i mange tilfeller blir ubrukelig, blir det hevdet, fordi den ansatte ikke har råd til å ta imot opsjonene. Dermed flykter kompetansen til større, etablerte bedrifter med bedre lønnsevne. Regjeringen vil nå bringe den norske opsjonsbeskatningen på linje med de landene vi konkurrerer med for at «norske kunnskapsbedrifter skal kunne lokke til seg den beste kompetansen og de beste hodene», som Bondevik uttrykte det.
  • Det var imidlertid en grunn til at begrepet «opsjon» ble et fyord i det norske vokabular for fem år siden. Mens ansatte i norske bedrifter holdt seg til selvpålagt moderasjon ved de årlige lønnsoppgjør for å få norsk næringsliv på beina igjen, sikret ledere for veletablerte bedrifter seg eventyrlige rikdommer gjennom lukrative opsjonsavtaler. Det stred grunnleggende mot alminnelig solidarisk moral, og protestene mot stortingsflertallets seinere regelendringer var derfor knapt hørbare.
  • Mye har skjedd siden den gang. Hvis dagens ordning virkelig er til skade for norsk næringsutvikling, er endringer i regelverket på sin plass. Men det er viktig at politikerne lager ordninger som er målrettet i den forstand at de stimulerer bedrifter i oppbyggingsfasen og ikke blir et generelt middel til berikelse for de som allerede sitter på den grønne grein.