Skattelettens pris

Velgerne som strømmer til Høyre på grunn av løfter om skattelette, bør hente fram kalkulatoren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LA OSS FORUTSETTE at Frp's og Høyres vekselvise framgang skyldes at velgerne a) er blitt mer materialistiske og b) er tiltrukket av løfter om skattelettelser. Da burde velgerne være interessert i å finne ut hva de må forsake for de lovede skattelettelsene. De burde også være interessert i å finne ut hvem av oss som får mest i skattelette, hvem som tjener på regnestykket og hvem som taper på det. Kan det være slik at 44,9 prosent av velgerne vil ha fordel av Høyres og Frp's økonomiske politikk? Så mange vil nemlig, ifølge gårsdagens MMI-måling i Dagbladet, gi sin stemme til Høyre og Frp. Eller er en stor del av velgerne så lei Ap og dets vesen at de er villige til å betale en pris bare for å bli kvitt partiet?

SVARENE VIL VARIERE etter hvem som sitter med kalkulatoren. Det er mange variabler, og mange måter å sette opp regnestykket på. Men noen av Høyres forslag til inndekning er målbare. LO og Ap har i snart et helt år argumentert med hvor mye partiets foreslåtte kutt i sykelønnsordningen vil koste. Høyres forslag vil ifølge disse beregningene koste en kronisk syk som må leve på sykelønn et år, over 23000 kroner. For en arbeidstaker med gjennomsnittlig sykefravær vil tap av inntekt i løpet av et år bli 4340 kroner. Skattelettelsene partiet har foreslått vil, ifølge statsminister Jens Stoltenberg, variere mellom mange tusen kroner for de mest velstående og noen hundrelapper for de med gjennomsnittlig lønnsinntekt. De fleste vil altså lide et privatøkonomisk tap, på det Stoltenberg i går karakteriserte som «Høyres skatt på sykdom».

DET ER LETTERE å skremme med Frp enn med Høyre. Frp går mer drastisk til verks enn Høyre på nesten alle områder. LOs samfunnsavdeling har tatt for seg Frp's partiprogram for å se hva det ville bety for vanlige arbeidstakere hvis det ble gjennomført.

Frp vil for eksempel oppheve reguleringene i arbeidslivet med mindre de er nødvendige av medisinske eller sikkerhetsmessige årsaker. Partiet vil redusere innflytelsen til store og landsomfattende organisasjoner. Det vil også forenkle arbeidsmiljøloven slik at avtaler om arbeidstid baserer seg på frivillige forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på de enkelte bedrifter. Og Frp vil fjerne offentlige bestemmelser om overtidsarbeid.

Denne liberaliseringen av arbeidsmarkedet vil gjøre norsk arbeidsliv mer likt USAs. På godt og ondt. Det vil bety større lønnsforskjeller, mer midlertidig arbeid, svakere oppsigelsesvern og mer overtid.

FOR VELGERNE som nå strømmer til Høyre er det mer interessant å se hvordan Høyre finansierer sine skattelettelser. I sitt alternative statsbudsjett for inneværende år kutter Høyre altså 5,75 milliarder kroner i sykelønna i forhold til det budsjett Stoltenberg-regjeringen la fram. Høyre har sammen med Frp foreslått innstramminger i den avtalefestede pensjonsordningen (AFP). Det begrunnes med at ordningen i dag er for god. Det er for fristende å pensjonere seg tidlig. Det koster bedrifter og det offentlige store summer, og arbeidsmarkedet mister verdifull og kompetent arbeidskraft. Men for velgere som - gitt vår forutsetning - stemmer med lommeboka, må det tas med i regnestykket. Har man sett for seg full pensjon og golftilværelse i Sør-Spania fra fylte 62 år, kan omlegginger av AFP knuse drømmen.

AP KVIER SEG ÅPENBART for å bruke kalkulatoren på denne måten for å fiske stemmer. Partiet ønsker ikke å fri til velgerne på samme måte som Høyre og Frp. Stoltenberg verken kan eller vil bli med i konkurransen om lavest mulig skatt. I stedet peker han, med stor moralsk indignasjon, på høyrepartienes forslag om å kutte i bistanden til verdens fattigste «for å finansiere skattelettelser til de mest velstående i et av verdens rikeste land». Ap satser på at velgerne, til sjuende og sist, setter menneskeverd og gode velferdsordninger høyere enn økt nettolønn. Derfor slagordet: «Hvis velferd er viktigst». Så skal alle anstendige velgere selv fullføre slagordet med å si det, for Arbeiderpartiet, saliggjørende: «- Stem Ap!».