Skatteparadis?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • En undersøkelse fra OECD viser at bare Finland har like lav skatt på aksjeutbytte som Norge. For å unngå såkalt dobbel beskatning ilegges bedriftene en skatt på 28 prosent av sitt overskudd. Eiernes utbytte er skattefritt. I de fleste andre land betaler både bedriftene og aksjonærene skatt.
  • Nå blir bildet atskillig mer komplisert hvis vi også tar med skatt på formue og eiendom. Fellestrekket er imidlertid at det har foregått en betydelig skatteskjerping for vanlige lønnsmottakere og forbrukere de siste årene, mens kapitaleierne er vinnerne. Dette har fått viktige fordelingsmessige virkninger. Når Stortinget nå skal diskutere utjamningsmeldingen, bør disse spørsmålene stå sentralt. Et solid flertall ønsker å endre beskatningen på formue og kapitalinntekter. Blant annet bør såkalt arbeidende kapital være skattefri. På disse områdene er skattereformen fra 1992 for lengst moden for revisjon.