BEKYMRET: Jan-Egil Kristiansen, sjef i Skattekrimenheten i Oslo og leder av fagutvalget i Norsk Øko-forum, er bekymret over politiets manglende kapasitet til å etterforske økonomiske krimsaker. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
BEKYMRET: Jan-Egil Kristiansen, sjef i Skattekrimenheten i Oslo og leder av fagutvalget i Norsk Øko-forum, er bekymret over politiets manglende kapasitet til å etterforske økonomiske krimsaker. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer

- Skattesvikere og trygde-svindlere slipper unna

Regjeringen får klar beskjed om at politiet har for dårlig kapasitet til å handskes med økonomisk kriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen vil utarbeide en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, og mottar i disse dager innspill fra berørte organisasjoner og etater.

I høringsuttalelsene fra både Norsk Øko-forum (NØF) og Politidirektoratet understrekes det at politiet mangler ressurser for i tilstrekkelig grad å kunne håndtere saker som omhandler skatte-, avgifts- og trygdesvindel.

- Ja, det er så ille fatt at mange skattesvikere og trygdesvindlere slipper unna med det. Det blir konsekvensen, sier leder Jan-Egil Kristiansen i Norsk Øko-forums faglige utvalg.

- Uheldig Norsk Øko-forum har mer enn 850 medlemmer fra skatt, toll, NAV, politi- og påtalemyndighet, samt anti-hvitvaskingsenheter i bank og forsikring.

NØF påpeker at politiet henlegger svært mange saker, men kapasitetsproblemene fører også til at politiet i mange tilfeller ikke klarer å avdekke økonomisk kriminalitet.

- Ofte er kapasitetsproblemene årsak til at de ikke finner fellende bevis, sier Kristiansen.

NØF eksemplifiserer med følgende scenario:

Skatt ber politiet om bistand til ransaking av bolig der det drives virksomhet, fordi man antar at man vil finne bevis for omfattende skatte- eller avgiftsbedrageri. Politiet kan ikke bistå med ransaking, fordi de ikke har kapasitet til å ta saken i «straffesporet».

Da vil heller ikke skatteetaten få tilgang til bevisene, som jo i det minste kunne vært brukt i den sivile skattesaken.

- Dette er kanskje det som er mest uheldig, når vi ikke engang kan finne fellende bevis for grov økonomisk kriminalitet. I et betydelig antall saker i skatte- og avgiftsområdet blir ikke folk straffet, selv om de har utført straffbare handlinger, sier NØF-leder Inger Coll.

Multikrim I sin høringsuttalelse påpeker NØF at økonomiske lovbrudd over tid er blitt større, involverer større verdier, utføres på mer profesjonell måte og er blitt mer krevende å etterforske.

Videre viser NØF til at multikriminalitet er blitt et økende problem for det norske samfunnet. Dersom et individ eller en gruppe driver med merverdiavgifts- og skattesvik, vil det, ifølge NØF-medlemmenes erfaringer, også være stor sannsynlighet for at den/de også driver med trygdebedrageri, underslag, forsikringsbedrageri, bruk av falsk identitet, hvitvasking eller bedrageri overfor kunder.

«Manglende kapasitet hos Økokrim og resten av politiet er en hovedutfordring for bekjempelsen av alvorlig økonomisk kriminalitet», skriver NØF til regjeringen.

Organisasjonen påpeker viktigheten av god samhandling mellom kontrollorganer og politi.

- Kan tidoble fortjenesten - Gi oss ressurser her, og vi vil tidoble fortjenesten på det som kommer inn gjennom avdekking av økonomisk kriminalitet. I tlllegg vil dette gi god allmennpreventiv effekt, og det er kanskje det viktigste, sier Jan-Egil Kristiansen.

«Økokrim viser til beregninger foretatt i Sverige om skattegap på 5 % av BNP, noe som for Norges del tilsvarer omkring 150 mrd kroner i skattetap. Av dette viser undersøkelsen fra Sverige at ca. halvparten av beløpet er svarte inntekter. En undersøkelse fra i fjor foretatt av Visa anslår den svarte sektoren i Norge til hele 14 % av BNP, noe som i 2013 vil tilsvare 420 milliarder kroner», skriver NØF.

- Hvordan kan man vite at de svenske beregningene kan overføres til norske forhold?

- Norge og Sverige er på mange måter like land, og dette er det nærmeste vi kommer måltall, så lenge vi ikke har en egen analyse for Norge. Vi må få en slik skattegapsanalyse også i Norge.  En skattegapsanalyse vil gi svar på om vi bruker nok penger på avdekking av slik kriminalitet, og er et viktig premiss i debatten. Det er et av tiltakene vi foreslår for regjeringen, sier Inger Coll.

NØF foreslår en rekke tiltak de mener vil bedre situasjonen. Blant annet mener organisasjonen at regjeringen bør utrede hvorvidt skattemyndighetene bør få politimyndighet, og kanskje også påtalemyndighet, basert på politiets manglende kapasitet til å ta unna økonomiske straffesaker.

Organisasjonen ønsker også at regjeringen utreder muligheten for å etablere en tverrfaglig enhet (politi, toll, NAV og skatt) som utelukkende skal arbeide med innkreving overfor kriminelle, etter modell fra Irland som har etablert Criminal Asset Bureau.

FORESLÅR TILTAK: NØF-leder Inger Coll ber regjeringen ta grep. Foto: Beate Schieldrop
FORESLÅR TILTAK: NØF-leder Inger Coll ber regjeringen ta grep. Foto: Beate Schieldrop Vis mer