Skepsis til Reksten Skaugen

Styreleder-kandidat i Statoil, Grace Reksten Skaugen, får det glatte lag av jurister og økonomer i Hilmar Rekstens konkursbo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er sterk skepsis til Grace Reksten Skaugen som ny styreleder i Staotil, på bakgrunn av den sterke kritikken hun får fra bostyret i Hilmar Rekstens konkursbo.

I den ferske sluttinnberetningen til Bergen skifterett fra bostyret i Hilmar Rekstens konkursbo er det utførlig dokumentet hvordan Grace Reksten Skaugen i årevis levde stort på midler som faren, Hilmar Reksten, hadde stukket unna i utlandet, skriver Bergens Tidende.

Flere jurister og økonomer som har arbeidet med Reksten-boet, gir overfor avisen uttrykk for at det vil være en provokasjon dersom Grace Reksten Skaugen skulle bli ny styreleder i Statoil. Det er Aksjonærforeningen i Norge som har lansert Reksten Skaugen til vervet.

Bostyret skriver i sin innberetning om hvordan Grace Reksten Skaugen har vært involvert i å motarbeide bostyret i jakten på den hemmelige utenlandsformuen til faren. Dette var midler som tilhørte kreditorene i boet. Største kreditor var staten, som ved konkursåpning i Hilmar Rekstens konkursbo i 1980 hadde et krav på 1.350 millioner kroner.

I rapporten fra Reksten-boet står det blant annet at Grace og moren Carol «hadde gjort sitt ytterste for å skjule midlene for bobestyrerne.»

«Beretningene om pengeflyttingen er som hentet ut fra en kriminalroman.», skriver Bergens Tidende.

Bobestyrerne, advokatene Jens Kristian Thune og Kristian Roll, opplyser at de sitter med bevismateriale som viser at en liste på 17 selskapsnavn er stråselskaper som ble brukt enten av «Hilmar Reksten eller Grace og Carol til å disponere aktiva innbefattet i utenlandsformuen.».

Bobestyrerne skriver at dokumentene de har fått tilgang til fra finansinstitusjonen Guiness Mahon fra Cayman Islands «ga endelige bevis for at Grace og Carol hadde mottatt og brukt midler fra utenlandsformuen til egen fordel etter Hilmar Rekstens død.». Hilmar Reksten døde i 1980.

Grace Reksten Skaugen sier til Bergens Tidende at hun ikke har lest sluttrapporten fra bostyret og at hun ikke ønsker å uttale seg om innholdet i rapporten eller noen av de kritiske bemerkningene fra bostyret.

Administrerende direktør i Aksjonærforeningen, Knut T. Traaseth, avviser imidlertid kritikken mot Reksten Skaugens styrelederkandidatur.

- Aksjonærforeningen fremmet Grace Reksten Skaugens kandidatur efter å ha gjort undersøkelser vedrørende den såkalte "Reksten-saken". Saken har adskillig flere nyanser enn hva som har fremkommet i media. Fra bostyret har vi fått opplyst at man anser seg som ferdige med saken og at ingen ting hefter ved Grace Reksten Skaugen, skriver Traaseth i en epostmelding til Dagbladet.no.

- Utifra de opplysninger Aksjonærforeningen har blitt kjent med, og de faglige og yrkesmessige kvalifikasjoner Skaugen innehar, fant foreningen å fremme hennes kandidatur, skriver han videre.

Traaseth kritiserer samtidig Reksten Skaugens kritikere for at de ikke tør å stå åpent fram med kritikken mot hennes kandidatur.

(NTB/Dagbladet.no)

<B>- MOTARBEIDET BOSTYRET:</B> Bostyret skriver i sin innberetning om hvordan Grace Reksten Skaugen skal ha motarbeidet bostyret i jakten på den hemmelige utenlandsformuen til faren. <br> Foto: SCANPIX