Skikkelige piker holder ikke kjeft

Eli Sætersmoen, Kaci Kullman Five og Grace Reksten Skaugen (50) tok jobben som styremedlemmer i Statoil på alvor. Det endte med at toppsjefene måtte gå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sitter du som styremedlem, må du ta ansvaret ditt alvorlig. Mener du at noe er galt, må du si ifra, og ta ryddejobben selv om den er ubehagelig.

Kaci Kullmann Five, Grace Reksten Skaugen og Eli Sætersmoen ikke bare mener det. De gjorde det. De tre styremedlemmene fulgte opp sin uro over at noe ikke stemte helt, da de i september forlangte en runde til om korrupsjonssaken - bare fem dager etter at de hadde vært samlet rundt Statoils styrebord og gitt konsernsjef Olav Fjell sin tillit.

- Vi foretok noen undersøkelser på egen hånd, og stilte nye spørsmål. Svarene gjorde det nødvendig å tenke en gang til. I et nytt styremøte fikk vi en mer detaljert gjennomgang av avtalen og fikk gått dypere inn i saksforløpet. Det førte til en annen konklusjon for noen av oss, og det måtte vi si klart fra om, forteller Kaci.

Det ble store avisoverskrifter og dramatiske konsekvenser av at kvinnene sa fra.

Først trakk Leif Terje Løddesøl seg som styreformann, så måtte konsernsjef Olav Fjell kaste inn håndkleet.

- Horton-saken fikk en trist utgang, konstaterer Kaci, og legger ikke skjul på at det var en følelsesmessig sterk opplevelse å måtte annonsere Olav Fjells avgang.

Nå er de tre styremedlemmene, sammen med det øvrige Statoil-styret, på let etter en ny konsernsjef.

Han - eller hun - skal være på plass innen kort tid.

AT DET BLIR

en hun tror knapt noen, for kvinnelige toppledere med internasjonal erfaring og kunnskap om olje og gass vokser ikke på trær i Norge. De tre er uansett tause om det uavklarte sjefsspørsmålet. Men om nødvendigheten av å ha kompetente folk i styrene, og å få flere kvinner inn i viktige posisjoner i næringslivet, vil de gjerne snakke:

Sætersmoen: - Skal man øke rekrutteringsgrunnlaget til styrene og finne fram til flere talenter, er det selvsagt like naturlig å se på kvinner som på menn. Et styre bør ha bredde i sammensetningen, både når det gjelder fagkunnskaper, personlige egenskaper, alder og kjønn.

- SÅ DERE ER ENIGE

i Ansgar Gabrielsens kvoteringslinje?

Reksten Skaugen: - Det å bruke tvang er det naturlig nok delte meninger om, men vi har vel alle truffet flinke kvinner som vet at de ikke hadde hatt den posisjonen de har om det ikke hadde vært for kvoteringspresset. De er der jo for å øke rekrutteringsgrunnlaget.

Kullmann Five: - Ja, og jeg er overbevist om at mangfold i styrene fører til bedre avgjørelser. Da tenker jeg ikke bare på kjønn, men på viktigheten av å få inn folk med ulik bakgrunn. En stor undersøkelse som ble gjort i USA viste for eksempel at selskaper som har mangfold i styrene, oppnådde bedre økonomiske resultater. Sætersmoen: - Det er viktig å understreke at mangfold gir bedre beslutninger fordi det særlig gir større uavhengighet i forhold til administrasjonen.

- Vi har mange gjengangere i de børsnoterte selskapsstyrene i Norge. Enkelte opererer som rene grossister i styreverv. Er det mulig å sitte i 20- 30 styrer og gjøre jobben som styremedlem ordentlig? Kullmann Five: - Det går ikke an å svare enkelt på det, for det kommer an på hva slags styrer det gjelder, og om man har vervene i tillegg til en jobb. Men 20- 30 er veldig mange.

Sætersmoen: - Man må ha tid og anledning om man tar på seg styreverv. En normalt krevende fulltidsjobb pluss ett styreverv i et stort børsnotert selskap bør være mer enn tilstrekkelig. Skal man være noe mer enn en passiv sandpåstrøer, bør man skaffe seg kunnskap om bransjen, markedet og selve bedriften. Husk at det er et stort juridisk ansvar den nye aksjeloven pålegger hvert enkelt styremedlem.

HUN MENER GODTGJØRELSEN

styreledere og styremedlemmer får ikke står i forhold til det ansvaret de har.

- Skal man få kompetente folk til å gjøre en innsats, bør de også honoreres i forhold til forventningene, sier hun.

- Hva er den viktigste egenskapen et styremedlem må ha? Reksten Skaugen: - Evnen til å stille relevante spørsmål, og å foreta egne vurderinger. Som styremedlem har man ikke bare rett til å spørre. Man har faktisk undersøkelsesplikt. Intuisjon kommer også godt med.

Kullmann Five: - Ja, jeg tror gjennomsnittet av kvinner har bedre intuisjon enn menn. Magefølelsen og intuisjonen har mang en gang vist seg riktig å følge.

Sætersmoen: - I krevende situasjoner er det uansett evnen til rasjonell analyse som er viktigst.

Kullmann Five: - Vi har lagt stor vekt på at administrasjonen må dele sin tvil med oss når den legger fram en sak, ikke bare gi oss et svar med to streker under. Vi ønsker innsikt i for- og motargumenter, slik at vi får et bredest mulig grunnlag for våre avgjørelser. Hva er det beste for selskapet? Det er alltid viktigst å tenke på.

DE TRE STYREMEDLEMMENE

syntes det var tøft da Statoil-dramaet sto på som verst i høst. Men da det var over, fikk de mange positive tilbakemeldinger. De fikk telefoner og mailer, ble rost opp i skyene i media, og stoppet på gata av folk som gratulerte.

Men ingen av dem er av det slaget som tar av. De har et nøkternt forhold til det som ble framstilt som en heltemodig innsats.

- Vi gjorde jobben vår, sier de.

Skikkelige som de er.

Gi din stemme:

TOK GREP: Eli Sætersmoen (38) (t.v.), Kaci Kullmann Five (52) og Grace Reksten Skaugen (50) fikk erfare at det ikke er bare bare å sitte i et styre. Eli er til daglig finansdirektør i Selvaag-gruppen, men er bl.a. utdannet oljeingeniør. Eks-politikeren Kaci driver egen virksomhet som samfunns- og myndighetskontakt, og Grace er fysiker, men har de siste åra jobbet med finans i Orkla Enskilda Securities. Nå er hun selvstendig konsulent.