Skilæreren som snakker urdu

Til høsten kommer den nye minoritetsportalen eminol.com.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Og her kan du bli med på blant annet rollespill, reportasjer og altså finne skilæreren som snakker urdu.

Det er redaktøren av utrop.no, Majoran Vivekananthan som arbeider med en skandinavisk portal for minoriteter og minoritetsjournalistikk.

Vurderer jobbsøketjeneste

Målet er å utvide til hele Europa på sikt. Foreløpig har prosjektet fått 150 000 fra Nordisk Ministerråd, og gruppen planlegger å søke midler fra blant annet EU.

- Gravejournalistikk og reportasjer fra minoritetsmiljøer står høyt på lista, men krever finansiering. Vi ønsker å være uavhengige, og derfor må vi også tenke kommersielt. Vi vil satse på annonsører som er ute etter spesifikke grupper, sier Vivekananthan til Dagbladet.no

Eminol.com vil tilby interaktive tjenester som «Global Island», et demokratisk rollespill for ungdom hvor man løser viktige dilemmaer ved diskusjon og samarbeid. Sms- og andre betal-tjenester er under utvikling.

-Vi har også diskutert en egen jobbsøkertjeneste, hvor vi intervjuer og kvalitetssikrer de arbeidssøkende for en mulig arbeidsgiver.

- Arbeidsmarkedet er globalt, og med vårt kontaktnett vil vi kunne finne menneskene med den spesialiserte kunnskapen - og den unike erfaringen. Målet er å gjøre minoritetene synlige, både i tematikken og som journalistiske utøvere, sier Vivekananthan.

På øverste nivå vil portalen være på engelsk.

- Og går man ned et hakk vil de respektive portalene være tilgjengelige på originalspråkene.

Samarbeidsprosjekt

Portalen skal bygge videre på erfaringer fra den norske portalen Utrop som er Norges fremste kilde for nyheter som omhandler minoriteter.

- I Finland er det gjort lite arbeid på dette feltet. Men i det flerkulturelle samfunnet er unge klart iferd med å bli mere opptatt av politikk, og vi satser på å finne brukere og bidragsytere i studentmiljøene, sier sier studenten Juri Juskevits til Dagbladet.no.

Den danske partneren Mellomfolkeligt Samvirke gir allerede ut bladet Etcetera, men ønsker å utvide de elektroniske tjenestene sine.

- Vi fokuserer spesielt på de som jobber med minoritetsspørsmål, og tror det er et stort behov for å sammenlikne forskningsresultater og rapporter fra de skandinaviske land. Forarbeidet til lovgivning og handlingsplaner i Norge bygger ofte på erfaringer gjort i Danmark. Da er det interessant å kunne sammenlikne forholdene i de to landene, sier redaktør Lisa Klocker.

Immigrasjonsinstituttet i Sverige har både et museum samt et større arkiv- og bibliotek, og merker en økende interesse for stoff om lovgivning og rettigheter.

- Etter 11. september er situasjonen blitt svært vanskelig for mange, mener Stefano Maturana. - Trafikken på immi.se har blitt merkbart større, og vi tror det er et stort marked for slike tjenester.