Skip slipper ut 20 millioner tonn CO2

Norskregistrerte skip slipper hvert år ut ti ganger så mye karbondioksid (CO2) som det de planlagte norske gasskraftverkene vil slippe ut.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gasskraftverkene vil slippe ut til sammen 2,1 millioner tonn CO2 i året. Det har lenge vært kjent at skipsfarten står for betydelig større utslipp. Beregninger som Bellona har gjort, og som Miljøverndepartementet betrakter som rimelige, viser at norskregistrerte skip slipper ut 20 millioner tonn CO2 i året. Det tilsvarer halvparten av de årlige norske CO2-utslippene, men tas ikke med i miljøregnskapet, skriver Vårt Land.

Ingen avtale

Ifølge Miljøverndepartementet er ikke utslipp til luft fra internasjonal skipsfart regulert gjennom noen miljøavtale. Utslipp fra internasjonal skipsfart og lufttrafikk er heller ikke med i Kyoto-avtalen. Dermed kan skipene i praksis forurense så mye de vil uten å risikere sanksjoner.

Nasjonale mål

SVs stortingsrepresentant Hallgeir H. Langeland mener imidlertid at når det ikke er mulig å få en internasjonal avtale om skipsfarten, må vi begynne med nasjonale målsetninger. Han peker på at det er sterke lobbykrefter i rederibransjen.

- Nå er det på tide å vurdere bransjen totalt og komme med en avgiftspakke som inkluderer CO2-avgift, sier han.

I Sverige har myndighetene innført såkalte miljødifferensierte avgifter for skipsfarten - jo lavere utslipp, jo lavere utgifter. Det samme forslaget fremmet Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Einar Steensnæs, i 1996. Men forslaget ble ikke vedtatt fordi Finansdepartementet mente at det ville by på tekniske problemer. Forslaget vurderes imidlertid fortsatt.

(NTB)